Protun vuodenkierto
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Protun sisäisen toiminnan yhteinen vuodenkierto
2
Täyttöohje: Jaoston tai muun toimielimen tehtävät kirjataan yhteen sarakkeeseen oikean kuukauden kohdalle (toimielimen nimi sarakkeissa, kuukaudet riveillä). Tarvittaessa tehtävän yhteyteen voi laittaa ajankohtaisen päivämäärän. Tähän taulukkoon kirjataan sellaiset asiat, jotka vaikuttavat myös muihin toimielimiin tai joista voi muuten olla hyötyä yhteistyön suhteen. Taulukko rakennetaan yhteistyössä ja siihen kirjataan ne asiat, jotka jaostojen välillä käytävässä keskustelussa nähdään tarpeellisiksi. Muita sääntöjä ei ole. Virheistä ja ongelmista: Jos et näe kaikkia tekstejä, tarkista valikosta "text wrapping", jossa pitäisi olla valittuna käyrä nuoli. Jos ei tunnu toimivan, kannattaa kysyä excel- tai google sheets -taitoiselta. Jos tarvitsee muokata tiedoston muotoa täysin erilaiseksi, jaosto voi ehdottaa sitä työvaliokunnalle.
3
Kk / toimielinHallintoTiedotusjaostoKoulutusjaostoLeirijaostoJatkoleirijaostoRekrytointiryhmäKokkijaostoKv-jaostoPaikallisjaostoProtu-lehtiSvenskagruppenTapahtumajaostowww-työryhmä
4
TammikuuJäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenten toteaminen eronneiksi (pitää tehdä ennen kuluvan vuoden jäsenmaksulaskujen lähettämistä)

Nimenkirjoittajamuutosilmoitukset PRH:lle. Uudet avaimet ja luottokortit uusille puheenjohtajiston jäsenille
Educa-messut- koulutukset alkavat
- Purkajaisten ajankohta ja työryhmän nimittäminen
- 2-koulutusten rungot valmiiksi
Leiripaikkakuvausten täydentäminen (sisäiset, tiimeille tarkoitetut osat)Syysleiriteemat ja markkinointimateriaalit, leiripaikkavaraukset ja leirien luominen, Protun fb-tapahtumat.Koulutukset. Ohjaajainfoja tiedotusjaoston kanssa eri paikkakunnilla tarvittaessa.PerehdytysVuoden yleisen teeman päättäminen

Kevätsemmapaikan varaus
Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden jäsenten erotusajo
5
HelmikuuJäsenmaksulaskut

Edellisen vuoden hallituksen pöytäkirjojen kokoaminen ja allekirjoittaminen

Edellisen vuoden tuloslaskelman tarkistuttaminen jaostoilla
Mediatiedotteita- tiimikoulutustiimien rekrytointi
- tiimikoulutusrungon tekeminen
- viimeisten tiimikoulutuspaikkojen varaaminen
Tiimiaineiston suunnittelu, leiripaikkakuvausten täydentäminenSyys- ja talvileiritiimiin hakulomakkeen päivitys (syys- ja talvileiritiimikoulutuspäivän päättäminen)Koulutukset. Talvikokous; uusien ohjaajien keskustelujen logistiikka.Paniikinomainen puskaradioaalto leiriläisten rekrytoimiseksiKevätsemman suunnittelu alkaa

Puiston varaaminen Puistista varten
6
Maaliskuu- OKM:n järjestöseminaari
- Pro-Seremonioiden vuosikokous
- Toimintakertomuksen kokoaminen (sis. strategian seuranta ja muut halutut liitteet)
- Leirien lopullisen määrän (lopullisten toteutettavien leirien) päättäminen (ennen sitä rekryt eivät voi koota leiritiimejä)
Kesän tapahtumiin valmistautuminen- tiimikoulutusten koulutuskutsut
- kouluttajakoulutusten & muiden syksyn tapahtuminen ajankohdat
Leirien karsiminen perusteluineen --> hallitus
Leiripaikkakuvausten (tiiimejä varten) täydentäminen
Ehdotukset tiimikoulutusten sisältöön (ohjeet, leiripaikat, leiripaketit jne.)
Tiimiaineiston materiaalin päivittäminen, myös kommentointikierros ja materiaalin karhuaaminen muilta jaostoilta
Kesäjatkoleiritiimiin hakeminenKoulutukset. Uusin ohjaajien keskustelut. Tiimien kokoamiset kahtena (2) viikonlopuna maalis-huhtikuun vaihteessa.Koulutiedotusprojektien suunnittelua syksylle toteutettaviksiKevätsemman suunnittelu jatkuu

Puistiksen suunnittelu alkaa
7
Huhtikuu- Allianssin kevätkokous (puheenjohtajistolla on jo valmiiksi valtuutus edustaa Protua)
- Tilinpäätöksen hyväksyminen hallituksessa
- Edellisen vuoden toimintaa ja taloutta koskevan selvityksen kokoaminen ja lähettäminen OKM:lle
Leiriläis- ja vanhempainkyselyn valmistelu- leiritiimien sijoittelu tiimikoulutuksiin & tiimikoulutustiimien kokoaminenTiiilöisille-sivun päivittöminen ennen tiimien luomista.
Leiripakettien valmistelun organisointi. Tarvikkeiden hankintojen suunnittelu.
Budjettipäivitys --> hallitus
Leirien yhteiskuljetusten suunnittelu (esi,. vaellusleiri)
Tiimiläisille-sivun päivittäminen ennen tiimikoulutusten aloittamista
Syysleirien ilmoittautumisten avaaminen ja tiimiläishaun avaaminen. Tiimiläisyyden ja leiriläisyyden markkinointi.Hallitukselle raportti tiimien kokoamisesta. Jälkirekrytointi alkaa.- Paikallisesitteiden tulostus ja taittelu, lisättäväksi tiimikoulutuspaketteihin (- PaKo- paikallisvetäjien koulutus) AprillipilaKevätsemman aikataulun kasaaminen

Puistiksen suunnittelu jatkuu

Syyssemmapaikan varaaminen
8
ToukokuuKevätkokous ja -seminaari

Budjettipäivitys 1
Leirikuvamateriaalin keräämisen valmistelu
Mediatiedotteita
- purkajaistyöryhmä aloittaa toimintansa viimeistään; purkajaispaikan hankinta viimeistään
- tiimikoulutukset
- koostetaan kevään koulutusten palautteet
- seuraavan talven koulutuskalenterin suuntaviivat (koulutusviikonloput, alueelliset määrät, eri koulutustyyppien määrät...)
Leiripakettien tarvikkeiden hankinta. Leiripakettien valmistelu alkaa.
Patjakuljetusten suunnittelu. Patjojen huolto.
Leiripaikkapalautteen suunniitelu ja toteutus
Kesäjatkoleirin tiimikouluttaminenYhteiskokous koulutusjaoston kanssa. Jälkirekrytointia.Paikallisesitteiden tulostus ja taittelu, lisättäväksi leiripaketteihinStafettkarnevalen (suunnittelun alla)Kevätsemma!

Puistiksen suunnittelu jatkuu

Syyssemman suunnittelu alkaa
9
Kesäkuu- Vaalivaliokunnan nimittäminen syksyn hallitus- ja pj-vaaleja vartenLeiriesitteen tekstiä kesä-heinä- syksyn paikkojen hankinta alkaa
- uusien koulutuspaikkojen etsintä (ei joka vuosi)
Leiripaikkapalautteen avaaminen
Leiripakettien päivittäminen.
Ensimmäinen budjettipäivitys
Syys -ja talvileiritiimivalinnat (rekryt). Ilmoittaminen tiimiin pääsystä ja kutsu tiimiläiskoulutukseen.Kesäkokous; palautteenantoa ryhmän sisäisesti, kehityskeskustelua, fiiliksiä. Jälkirekrytointia.Paikallisryhmät kesätauolle
Virkistäytyminen

Puistiksen suunnittelu jatkuu

Syyssemman suunnittelu jatkuu
10
Heinäkuu- seuraavan kevään koulutusten painopistealueet ja teemakoulutusteematLeiripakettien päivittäminen.
Luonnostellaan ensi kesän leiriohjelma. Leirien määrä: 4-5 yli tarpeen. Houkuttelevimmat leirit heinäkuulle.
KesäjatkoleiriSyys- ja talvileiritiimien kokoaminen. Virkistäytyminen (voi olla myös eri kohdassa vuotta). Jälkirekrytointia.Virkistäytyminen (ellei kesäkuussa)

Puistiksen aikataulun kasaaminen

Syyssemman suunnittelu jatkuu
11
ElokuuUusien jaostolaisten rekrytointi
Kesän kuvamateriaalien arkistointi
Koulutiedotusmateriaalin päivitys
Mediatiedotteita
- seuraavan kevään koulutuspaikkojen hankinta alkaa
- Purkajaiset
- uuden jaoston rekrytoinnin aloittaminen
Leiriohjelma käsitellään jaoston kokouksessa ja lähetetään hallituksen kokoukseen tiedoksi ja kommentoitavaksi.
Leiripakettien purkaminen.
Syys- ja talvileiritiimikoulutus. Uusien jaostolaisten rekryRekryrekry; rekryhakijoiden heruttelu ja hakijoiden haastattelut. Jälkirekrytointia.Paikallisryhmien viralliset kerrat alkavat
Svenskagruppenin suurkokous ja lisärekrytointiPuistis!

Syyssemman suunnittelu jatkuu

Kaamoskarkelopaikan varaus
12
Syyskuu- Syyskokouskutsusta päättäminen
- Toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle sisältötasolla
- OKM:n yleisavustushakemuksen jättäminen 30.9. mennessä (jos myöhästyy, ei voi saada avustusta lainkaan - vuoden kriittisin päivämäärä!)
Perehdytys
Koulutiedotuskauden starttaus
Leiriesitteen tekstit, taitto, kääntäminen
- uuden jaoston valinta
- perehdytysten suunnittelu
- kouluttajarekrytointi alkaa
Esitetään leirihinnat ja muut maksut hyväksyttäväksi --> hallitus
Yhteinen kokous koulutusjaoston SM:n kanssa.
Leiripaikkapalautteen purku ja toimenpiteiden suunnittelu.
Toimintasuunnitelam ensi vuodelle hallitukselle.
Toinen budjettipäivitys hallitukselle.
Seuraavan vuoden leirimäärien ja erikoisleirien sekä toimintatapojen päättäminen (budjetti ja toimintasuunnitelma)Palautetiivistelmien kirjoittaminen. Rekryrekry ja haastattelut jatkuvat.Leiriesitteiden kääntäminen ja oikolukuSyyssemman suunnittelu jatkuu

Kaamoskarkeloiden suunnittelu jatkuu
13
Lokakuu- Lopullisten syyskokousmateriaalien ja esitysten tarkoitusta muotoiluista päättäminenLeiriesite painoon- ensimmäinen perehdytysviikonloppu
- kouluttajakoulutukset alkavat
Vahvistetaan korujen hinta seuraavalle vuodelle (budjettia varten)
Valmistellaan seuraavan vuoden budjetti ja esitetään hallitukselle
Tarkistetaan koulujen alkamisajat seuraavana syksynä, muokataan leirilistaa sen mukaan.
Lopullinen leirilista esitetään hallitukselle.
Ennen uuden kesän ilmoittautumisten aloittamista täydennetään leiripaikkakuvaukset (julkiset osat).
Edellisen kesän palaute on hyvä käsitellä myös lokakuussa.
Päivitetään leireistä kertovat WWW-tietosivut (hinnat jne.)
Luodaan leiriluettelo nettiin niin, että ilmoittautuminen voi alkaa 1.11.
Osallistutaan leiriesitteen valmistamiseen (tiedotusjaosto).
syysleirit. Tulevan vuoden kesäjatkoleiripaikka ja leirin luominen (leirijaosto), ilmoittautuminen leiriläisille aukeaa samaan aikaan, kun kaikille kesäleireille.Syyskokous. Uuden ryhmän kokoaminen.- Protus-seminaari RuotsissaKulturkarnevalin suunnittelu (kontakt om du vill komma med!)Syyssemman aikataulun kasaaminen

Kaamoskarkeloiden suunnittelu jatkuu
14
Marraskuu- Prometheus-palkinnosta 2018 päättäminen (ensimmäinen käsittely)Postitustalkoot
Mediatiedotteita
- kouluttajakoulutukset jatkuvat
- toinen perehdytysviikonloppu
- ykköskoulutusten rungot
- koulutuskutsujen tekeminen
- päätetään EA-koulutusten ajat yhdessä kouluttajan kanssa ja paikat
Valmistellaan esitys seuraavan vuoden jaoston kokoonpanosta.Perehdytys; tutustuminen, sijoittuminen koulutuksiin, vastuutehtävien jako, perehtyminen ja yhteisistä toimintatavoista sopiminen. Yhteiskokous koulutusjaoston kanssa.ParTa - paikallisryhmien tapaaminenKulturkarnevalenSyyssemma!

Kaamoskarkeloiden aikataulun kasaaminen

Kootaan ehdotuksia ensi vuodelle
15
Joulukuu- Seuraavan vuoden puheenjohtajiston ja jaostojen nimittäminen ja hallituksen järjestäytyminen
- Prometheus-palkinnosta 2018 päättäminen (jos ei vielä saatu päätettyä)
- kevään paikkavaraukset valmiina
- kouluttajien pikkujoulut
- koulutustiimien kokoaminen
Jaoston virkistäytyminen
Mennen vuoden toimintakertomus
Perehdytyskoulutus, uusien jaostolaisten nimittäminenOhjaajarekrytoinnin käynnistäminen; yhteiskokous tiedotusjaoston ja svenskagruppenin kanssa tarvittaessaUusien jäsenien rekrytointiKaamoskarkelot!

Äänestetään ensi vuotta koskevista ehdotuksista
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Vuosikello