สำเนาของ แจ้งผลการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. โรงเรียนที่ประเมิน
3. ตำบลที่ตั้งโรงเรียน
4. จังหวัด
5. วัน เดือน ปี ที่ประเมิน
6. ผลการประเมิน
7. ชื่อประธานการประเมิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ชื่อ นามสกุล (ผู้แจ้ง)
9. ตำเเหน่ง (ผู้เเจ้ง)
10. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก (ผู้เเจ้ง)
11. E-mail (ผู้แจ้ง)
2
6/6/2016, 15:16:22สพป.สป.2วัดบางพลีน้อยบางพลีน้อยสมุทรปรากร20-24 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์
นายสุภกฤต ปิติศรีชัย
ผู้อำนวยการ817592525
SupaKrit_ Piti@hotmai.com
3
7/6/2016, 19:05:36สพป.สระแก้ว เขต 1บ้านคลองผักขมท่าแยกสระแก้ว1 มิถุนายน 2559ผ่านนายเรือง จันทพันธ์
นางบุญตา ศรีวรวิบุลย์
ศึกษานิเทศก์922466620
ิboonta3085@hotmail.com
4
16/6/2016, 11:23:29สพป.สิงห์บุรีโรงเรียนวัดบ้านจ่าบ้านจ่าสิงห์บุรี15 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
5
16/6/2016, 11:23:55สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
บางระจันสิงห์บุรี15 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
6
16/6/2016, 11:24:22สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดประโชติการาม
บางกระบือสิงห์บุรี15 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
7
16/6/2016, 21:33:25
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
โคกขามโนนสมบูรณ์เมืองยางบุรีรัมย์16 มิถนายน 2559ผ่านนายลวด แก้วไธสงนางนฐพร วิชัยเลิศศึกษานิเทศก์894286790
chandee18@gmail.com
8
16/6/2016, 21:34:39
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
บ้านโคกสนวนโคกสนวนบุรีรัมย์16 มิถนายน 2559ผ่านนายลวด แก้วไธสงนางนฐพร วิชัยเลิศศึกษานิเทศก์894286790
chandee18@gmail.com
9
17/6/2016, 9:16:29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเชียงรากน้อย
เชียงรากน้อยพระนครศรีอยุธยา16 มิถุนายน 2559ผ่านนายอุดม ดำประภานางสาวอรัญญา ธาราวร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
851667730arunya.th@esdc.go.th
10
22/6/2016, 23:32:29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานครปฐม เขต 2
บ้านบางประแดงต.บางช้าง อ.สามพรานนครปฐม22/06/2559ผ่าน
นายพิศิษธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชรศึกษานิเทศก์086-3763687
supuk6525.01@gmail.com
11
22/6/2016, 23:36:43
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานครปฐม เขต 2
บ้านบางประแดงบ้านใหม่ อ.สามพรานนครปฐม22/06/2559ผ่าน
นายพิศิษธิ์ แพงศรีนิธิศ
นายสุภัค แฝงเพ็ชรศึกษานิเทศก์086-3763687
supuk6525.01@gmail.com
12
24/6/2016, 9:13:02สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดจักรสีห์
จักรสีห์สิงห์บุรี16 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
13
24/6/2016, 9:13:57สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ท่าข้ามสิงห์บุรี16 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
14
24/6/2016, 9:14:37สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
โพสังโฆสิงห์บุรี16 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
15
24/6/2016, 9:15:38สพป.สิงห์บุรีโรงเรียนวัดคีมสระแจงสิงห์บุรี17 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
16
24/6/2016, 9:16:40สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
ไม้ดัดสิงห์บุรี17 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
17
24/6/2016, 9:17:45สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
บ้านแป้งสิงห์บุรี17 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
18
24/6/2016, 9:18:49สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
โพกรวมสิงห์บุรี20 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
19
24/6/2016, 9:19:36สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนพรหมเทพาวาส
หัวป่าสิงห์บุรี20 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
20
24/6/2016, 9:20:28สพป.สิงห์บุรีโรงเรียนวัดศรีสาครต้นโพธิ์สิงห์บุรี20 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
21
24/6/2016, 9:21:24สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
ม่วงหมู่สิงห์บุรี21 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
22
24/6/2016, 9:22:17สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56
หนองกระทุ่มสิงห์บุรี21 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
23
24/6/2016, 9:23:22สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนโพธิ์มะเลสามัคคี
โพทะเลสิงห์บุรี21 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
24
24/6/2016, 9:24:04สพป.สิงห์บุรีโรงเรียนวัดถอนสมอถอนสมอสิงห์บุรี22 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
25
24/6/2016, 9:24:41สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
พิกุลทองสิงห์บุรี22 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
26
24/6/2016, 9:25:24สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
หัวไผ่สิงห์บุรี22 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
27
24/6/2016, 9:26:05สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนบ้านบางสำราญ
บางมัญสิงห์บุรี23 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
28
24/6/2016, 9:26:55สพป.สิงห์บุรีโรงเรียนวัดแหลมคางแม่ลาสิงห์บุรี23 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
29
24/6/2016, 9:28:14สพป.สิงห์บุรีโรงเรียนวัดวังขรณ์โพชนไก่สิงห์บุรี23 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
30
27/6/2016, 11:29:35สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ต. บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.com
31
27/6/2016, 11:30:46สพป.นครราชสีมา เขต ๖โรงเรียนบ้านดอนไผ่
ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.com
32
27/6/2016, 11:31:59สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.com
33
27/6/2016, 11:33:14สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.com
34
27/6/2016, 11:34:12สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖a
35
27/6/2016, 11:35:14สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
ต.เทพาลัย อ.คงนครราชสีมา๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun631-@gmail.com
36
27/6/2016, 11:36:58สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
ต.หนองมะนาว อ.คงนครราชสีมา๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
37
27/6/2016, 11:38:13สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
ต.ดอนใหญ่ อ.คงนครราชสีมา๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
38
27/6/2016, 11:39:28สพป.นครราชสีมา เขต ๖โรงเรียนบ้านตากิ่มต.หนองบัว องคงนครราชสีมา๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
39
27/6/2016, 11:40:40สพป.นครราชสีมา เขต ๖โรงเรียนบ้านตาจั่นต.ตาจั่น อ.คงนครราชสีมา๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
40
27/6/2016, 11:41:39สพป.นครราชสีมา เขต ๖โรงเรียนบ้านปรางค์ต.บ้านปรางค์ องคงนครราชสีมา๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
41
27/6/2016, 11:42:31สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านเมืองคง
ต.คูขาด องคงนครราชสีมา๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
42
27/6/2016, 11:43:34สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
ต.โนนเต็ง อ.คงนครราชสีมา๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
43
27/6/2016, 11:44:34สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนปริยัติไพศาล
ต.ขามสมบูรณ์ อ.คงนครราชสีมา๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
44
27/6/2016, 11:45:43สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านครู ๒๕๐๒
ต. เมืองคง อ.คงนครราชสีมา๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
45
27/6/2016, 11:46:52สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
ต.ช่อระกา อ.คงนครราชสีมา๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
46
27/6/2016, 11:48:00สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง
ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม
นครราชสีมา๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
47
27/6/2016, 11:48:59สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม
นครราชสีมา๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
48
27/6/2016, 11:50:29สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม
นครราชสีมา๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
49
27/6/2016, 11:51:39สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์
ต.หนองหว้า อ.บัวลาย๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
50
27/6/2016, 11:53:09สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
ต.บัวลาย อ.บัวลายนครราชสีมา๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
51
27/6/2016, 11:54:18สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านแดงน้อย
ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย
นครราชสีมา๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
52
27/6/2016, 11:55:22สพป.นครราชสีมา เขต ๖โรงเรียนบ้านโนนดู่ต.โนนจาน อ.บัวลายนครราชสีมา๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
53
27/6/2016, 11:56:28สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด
ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่นครราชสีมา๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
54
27/6/2016, 11:57:23สพป.นครราชสีมา เขต ๖โรงเรียนบ้านโคกสีต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่นครราชสีมา๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
55
27/6/2016, 11:58:17สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านด่านช้าง
ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่นครราชสีมา๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
56
27/6/2016, 11:59:42สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง
ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่
นครราชสีมา๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
57
27/6/2016, 12:01:20สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่
นครราชสีมา๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
58
27/6/2016, 12:02:23สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง
ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่
นครราชสีมา๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
59
27/6/2016, 12:03:24สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่นครราชสีมา๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
60
27/6/2016, 12:05:02สพป.นครราชสีมา เขต ๖โรงเรียนบ้านสระครก
ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่
นครราชสีมา๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
61
27/6/2016, 12:06:43สพป.นครราชสีมา เขต ๖โรงเรียนบ้านเสมาต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่นครราชสีมา๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
62
27/6/2016, 12:07:45สพป.นครราชสีมา เขต ๖โรงเรียนวัดบ้านไร่
ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่
นครราชสีมา๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
63
27/6/2016, 12:09:00สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านโพนทอง (สุวรรณราษณ์รังสรรค์)
ต.โพนทอง อ.สีดานครราชสีมา๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
64
27/6/2016, 12:10:16สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
ต.โนนประดู่ อ.สีดานครราชสีมา๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
65
27/6/2016, 12:11:22สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง
ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา
นครราชสีมา๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
66
27/6/2016, 12:12:23สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
ต.สามเมือง อ.สีดานครราชสีมา๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
67
27/6/2016, 12:13:24สพป.นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนวัดบ้านสีดา
ต.สีดา อ.สีดานครราชสีมา๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ผ่านนายสนอง สุดสะอาดนายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์๐๘๖ - ๒๖๒๕๗๐๖arun6318@gmail.com
68
27/6/2016, 22:05:39
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
บ้านกลางห้วยคตอุทัยธานี๒๗/๐๖/๒๕๕๙ผ่าน
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
นายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.com
69
27/6/2016, 22:06:40
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
วัดหนองมะกอกหนองนางนวลอุทัยธานี๒๗/๐๖/๒๕๕๙ผ่าน
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
นายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.com
70
28/6/2016, 9:46:39สพป.สิงห์บุรีโรงเรียนวัดเตยพระงามสิงห์บุรี24 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
71
28/6/2016, 9:47:22สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล
โรงช้างสิงห์บุรี24 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
72
28/6/2016, 9:47:57สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
ทองเอนสิงห์บุรี24 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
73
28/6/2016, 9:48:35สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
งิ้วรายสิงห์บุรี24 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
74
28/6/2016, 9:49:08สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
น้ำตาลสิงห์บุรี27 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
75
28/6/2016, 9:49:38สพป.สิงห์บุรีโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรีสิงห์บุรี27 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
76
28/6/2016, 9:50:25สพป.สิงห์บุรีโรงเรียนวัดยางทับยาสิงห์บุรี27 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
77
28/6/2016, 9:51:08สพป.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดเสือข้าม
ประศุกสิงห์บุรี27 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายสุเมธี จันทร์หอม
นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน
ศึกษานิเทศก์917384276
pattarat1983@gmail.com
78
28/6/2016, 17:30:25
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ชุมชนบ้านทุ่งนาเขาบางแกรกอุทัยธานี28/06/2559ผ่าน
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
นายวิเชียร จันทรศึกษานิเทศก์959589995wijan961@gmail.com
79
29/6/2016, 10:38:23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนบ้านวังเกษตร
ต.ไผ่เขียวอุทัยธานี20 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
80
29/6/2016, 10:40:21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
บ่อยางอุทัยธานี20 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
81
29/6/2016, 10:41:53
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนบ้านสวนขัวญ
ตลุกดู่อุทัยธานี21 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
82
29/6/2016, 10:43:29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
พลวงสองนางอุทัยธานี21 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
83
29/6/2016, 10:45:08
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนวัดดอนกลอยดอนกลอยอุทัยธานี22 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
84
29/6/2016, 10:46:39
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง
ทุ่งพึ่งอุทัยธานี22 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
85
29/6/2016, 10:48:09
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่117
หลุมเข้าอุทัยธานี23 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
86
29/6/2016, 10:49:57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
เกาะเทโพอุทัยธานี23 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
87
29/6/2016, 10:51:48
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนบ้านหนองขุย
หนองกระทุ่มอุทัยธานี24 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
88
29/6/2016, 10:53:04
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนวัดดงแขวนสว่างอารมณ์อุทัยธานี24 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
89
29/6/2016, 10:56:25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
หนองไผ่แบนอุทัยธานี27 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
90
29/6/2016, 10:57:56
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนวัดบุญลือเนินแจงอุทัยธานี27 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
91
29/6/2016, 10:59:31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง
น้ำซึมอุทัยธานี28 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
92
29/6/2016, 11:00:55
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1
โรงเรียนบ้านท่าซุงท่าซุงอุทัยธานี28 มิ.ย.2559ผ่านนายศักดา แสงทองนายทวี คำภาพักศึกษานิเทศก์956378040kampapak@gmail.com
93
29/6/2016, 14:05:04นครปฐม เขต 1อนุบาลกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม15 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์086-0236126
moo.karuna@gmail.com
94
29/6/2016, 14:07:23นครปฐม เขต 1วัดหุบรักโพรงมะเดื่อนครปฐม16 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์086-0236126
moo.karuna@gmail.com
95
29/6/2016, 14:08:57นครปฐม เขต 1วัดหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมนครปฐม20 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์086-0236126
moo.karuna@gmail.com
96
29/6/2016, 14:10:21นครปฐม เขต 1วัดสระสี่มุมกระตีบนครปฐม21 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์086-0236126
moo.karuna@gmail.com
97
29/6/2016, 15:10:02นครปฐม เขต 1บ้านหนองกระโดนบ้านยางนครปฐม22 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์086-0236126
moo.karuna@gmail.com
98
29/6/2016, 15:11:38นครปฐม เขต 1วัดตะโกสูงสามง่ามนครปฐม27 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์086-0236126
moo.karuna@gmail.com
99
29/6/2016, 15:12:59นครปฐม เขต 1วัดทะเลบกกระตีบนครปฐม28 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์086-0236126
moo.karuna@gmail.com
100
29/6/2016, 15:14:02นครปฐม เขต 1วัดสะสี่เหลี่ยมดอนรวกนครปฐม29 มิถุนายน 2559ผ่าน
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์086-0236126
moo.karuna@gmail.com
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1