แบบรายงาน stem
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนรู้ตามทางสะเต็มศึกษา
2
(กรอกตาม คำชี้แจง ใน sheet ที่ 1)
3
4
ที่ชื่อโรงเรียนหน่วยงานที่ครูเข้ารับการอบรม (จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม)การนำความรู้ไปใช้การขยายผลการอบรม
5
รูปแบบ การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ยก ต.ย.ชื่อกิจกรรม STEM ใน ปี ก.ศ. 62 ที่ประสบผลสำเร็จ 1-2 กิจกรรมขยายผล ในโรงเรียน (ระบุจำนวนครูที่ได้ขยายผล)สถานศึกษาฃอื่น (ระบุชื่อสถานศึกษาที่ขยายผล)
6
หลักสูตร สสวท.รวม
สพป.ปข.2
หน่วยงานอื่นๆ (ระบุ)
123
7
ป.ต้น
ป.ปลาย
ม.ต้น
8
1
โรงเรียนบ้านสามกระทาย
00001
9
2
โรงเรียนสำโหรง
00001000ทุกคน
10
3
โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม
01011
11
4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
320522กิจกรรมการทดลองกรด-เบสสารในชีวิตประจำวัน,กิจกรรมเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายทุกคน
12
5
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
10231000หมายเหตุ : กำลังอยู่ในช่วงการศึกษารูปแบบการดำเนินงาน
13
6
โรงเรียนบ้านหนองเกด
00001
14
7
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
240613กิจกรรมสารอาหารและพลังงาน
15
8
โรงเรียนบ้านยางชุม
01011
16
9
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
020222กิจกรรมความหนาแน่นของวัสดุ
17
10
โรงเรียนบ้านไร่บน
1001121.กิจกรรมรูปทรงเรขาคณิตทุกคน
18
11
โรงเรียนบ้านหาดขาม
00000
19
12
โรงเรียนบ้านรวมไทย
00002
20
13
โรงเรียนวัดดอนยายหนู
00001/โมบายสิ่งมีชีวิตทุกคน
21
14
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
010111สายใยอาหาร2
22
15
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
00001000--
23
16
โรงเรียนบ้านหนองบัว
01011
24
17
โรงเรียนบ้านเขาแดง
010112กิจกรรมเมืองจำลองในฝัน2-
25
18
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
210310002
26
19
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม
000012ทุกคน
27
20
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี
952163
28
21
โรงเรียนวัดกุยบุรี
00002
29
22
โรงเรียนบ้านหนองหมู
000012
กิจกรรมรถพลังงาน, สายใยอาหารของสิ่งมีชีวิต
6
30
23
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
00001
31
24
โรงเรียนบ้านบน
01010000
32
25
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
10010
33
26
โรงเรียนบ้านพุน้อย
01011020
34
27
โรงเรียนบ้านพุใหญ่
0000135
35
28
โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว
00001
36
29
โรงเรียนบ้านบางปู
010112เครื่องร่อนทุกคน-
37
30
โรงเรียนบ้านใหม่
10011กิจกรรมเรือบรรทุกน้ำ2-
38
31
โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
1001111
ทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม,การปลุกผักกางมุ้ง,การปลูกเห็ดฟาง
2-
39
32
โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
02021ทุกคน
40
33
โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด
110212กิจกรรมสารอาหารและพลังงานทุกคน
41
34
โรงเรียนบ้านศาลาลัย
0101123กิจกรรมเมืองจำลองในฝัน3
42
35
โรงเรียนบ้านเนินกรวด
01011กิจกรรมไฟฟ้าน่ารู้1
43
36
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
21031กิจกรรมเส้นทางสิ่งมีชีวิต1
44
37
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด
767202
ผ้าเช็ดหน้าแสนสวย กิจกรรมเต่างอย กิจกรรมPaper Idea
2
45
38
โรงเรียนบ้านหนองขาม
10151843223ทุกคน
46
39
โรงเรียนบ้านหนองจิก
00001000
47
40
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด
2103131.กิจกรรมรูปทรงเรขาคณิตทุกคน
48
41
โรงเรียนบ้านเกาะไผ่
010113กิจกรรมใบไม้แสนสนุกทุกคน
49
42
โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น
21100313กิิจกรรมแก้วกระดาษสื่อสารทุุกคน
50
43
โรงเรียนบ้านหนองไทร
01011000ทุกคน
51
44
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
11021000-
52
45
โรงเรียนบ้านหนองคาง
000015กิจกรรมแข่งจรวด,กิจกรรมโมบายแสนสวย2
53
46
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
201313กิจกรรมรถแข่งพลังแม่เหล็ก1
54
47
โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
010112กิจกรรมโฮโลแกรม,ทิศและแผนผังทุกคน
55
48
โรงเรียนบ้านลาดวิถี
00111000ทุุกคน
56
49
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
110222ร่มพยุงไข่,เรือใบพลังแม่เหล็ก,เมืองจำลองทุกคน
57
50
โรงเรียนบ้านเขาโป่ง
10011020กิจกรรมใบไม้ลดขยะ4
58
51
โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
130413กิจกรรมทิศแผนที่ แผนผัง รูปทรงเรขาคณิต9
59
52
โรงเรียนบ้านปรือน้อย
00000
60
53
โรงเรียนบ้านหนองหอย
01561
61
54
โรงเรียนบ้านหนองกา
00001000-
62
55
โรงเรียนวัดนาห้วย
3104121. กิจกรรมหนังเงา 2. กิจกรรมชุด Recycieทุกคน
63
56
โรงเรียนบ้านวังก์พง
01011020กิจกรรมจิ๊กซอเวลา4
64
57
โรงเรียนบ้านวังยาว
21031 2
1.กิจกรรมเกมมหาสมบัติ 2.กิจกรรมรถแข่งพลังแม่แหล็ก 3.กิจกรรมรูปทรงเรขาคณิต
ทุกคน
65
58
โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
0325121.รถแข่งพลังลม 2. สาวน้อยนักกายกรรมทุกคน
66
59
โรงเรียนบ้านตำหรุ
031413การเดินทางของนักเรียน4
67
60
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี
200223
1.กิจกรรมเรือบรรทุกน้ำ  2. เรขาคณิตคิดแปลงร่าง 3.โยกเยกเอย
4
68
61
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
030312
กิจกรรมแปลงขยะให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การคิดวิเคราะห์สุขภาวะและคุณธรรม
ทุกคน
69
62
โรงเรียนบ้านห้วยพลับ
00000
70
63
โรงเรียนบ้านวังวน
00001
71
64
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี
100113อาหารและสารอาหาร4
72
65
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา
00000
73
66
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน
330613ขนมวุ้นแสนอร่อย5
74
67
โรงเรียนบ้านหนองซอ
010111020
1.รถแข่งพลังลม 2.กิจกรรมรูปทรงเรขาค 3.วุ้นแสนอร่อย
75
68
โรงเรียนบ้านหนองคร้า
000013รถแข่งพลังลม,อาหารและสารอาหาร9 -
76
69
โรงเรียนบ้านหนองเหียง
01011000---
77
70
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา
202412
นั่งร้านมหาสนุก,ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้,แม่เหล็กหรรษา
3
78
71
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
00001000---
79
72
โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ
111312
1.เมืองจำลองในฝัน, การคิดคำนวณรูปทรงเรขาคณิต, 3.รถพลังงานแม่เหล็ก
ทุกคน-
80
73
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
10011 นานมีบุ๊คส์31.หาฉันให้เจอ 2.วางแผนการเดินทาง3
81
74
โรงเรียนอานันท์
122523ยิงทะลุมิติ,กระสวยกระดาษทุุกคน
82
75
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
210313หนูน้อยกับสวนสัตว์ทุกคน
83
76
โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม
00001/
84
77
โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา
000013นั่งร้านมหาสนุกทุกคน
85
78
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง
03032
86
79
โรงเรียนละเมาะ
01011000-ทุุกคน
87
80
โรงเรียนวไลย
000012
เสียงเดินทางเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง 3 ชนิด
ทุกคน
88
81
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
100111รักษ์ส่ิงแวดล้อมทุกคน
89
82
โรงเรียนบ้านวังข่อย
11021
90
83
โรงเรียนบ้านทับใต้
332822
กำปั้นสูตรคูณ, เมืองเรขาคณิต, เมืองในฝัน,
ทุกคน
91
84
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
100102
92
85
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
00001
93
86
โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
111303หนูน้อยกับสวนสัตว์ใหญ่ทุกคน-
94
87
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
2125122
1.กิจกรรมเกล็ดปลาสร้างสรรค์2.เมืองจำลองในฝัน 3.จรวดล่องหน 4. กระป๋องสารพัดประโยชน์
ทุกคน
95
88
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
00001000---
96
89
โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
00000
97
รวม49544915296
98
99
100
Loading...