แบบฟอร์มรายงานสำรวจส้วมในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
การรายงานผลการสำรวจส้วมในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
2
3
ลำIDชื่อบริษัท
ชื่อสถานีบริการ
ที่ตั้งจังหวัดรหัสโทรศัพท์ค่าพิกัดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 16 ข้อ
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
4
ดับ
น้ำมันเชื้อเพลิง
เลขที่ - หมู่
ถนนตำบล
อำเภอ
ไปรษณีย์
XY12345678910111213141516
ผ่าน/ไม่ผ่าน
5
1
ปั๊มน้ำมันปตท.
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรสิทธิ์ก่อสร้าง
ขุขันธ์-ศรีสะเกษ
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140-14.70352104.2007711111111111111111
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97.+(%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87)/@14.703317,104.200405,167m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x67a646e7cbe94dab!6m1!1e1?hl=th
6
2
ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริธนาปิโตรเลียม
ขุขันธ์-ศรีสะเกษ
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140-14.701173104.200241111111111111111
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88+(%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1)/@14.7013259,104.2003196,275m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x92e7ec0364863f70?hl=th
7
3
ปั๊มน้ำมันบางจาก
สหกรณ์การเกษตร นิคมปรือใหญโชคชัย-เดชอุดม
นิคมพัฒนา
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140-14.654976104.2276871111111111111111
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3+%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D/@14.6548493,104.226623,716a,20y,0.4t/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x54ed19ddfd82f76e?hl=th
8
4ไทยเฮงห้างหุ้นส่วนจำกัดอภิวัตรบริการ
ขุขันธ์-ศรีสะเกษ
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140-14.722701104.1993711111111110101111
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3(%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87)/@14.7229306,104.1988483,284m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xcf900da2a0c38d52?hl=th
9
5
ปั๊มน้ำมันปตท.
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสฤษดิ์ชัยบริการ
ขุขันธ์-ศรีสะเกษ
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140-14.723857104.199461111111110011111
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97.+(%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3)/@14.7234023,104.1980667,284m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x4e27e2ec83c9d112?hl=th
10
6ปั๊มน้ำมันPT
ขุขันธ์-ศรีสะเกษ
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140-14.730311104.1997611111111111111111
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97./@14.7296805,104.1988765,284m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x6447bab14ac4c080?hl=th
11
7ปั๊มน้ำมันPTห้างหุ้นส่วนจำกัดหงษ์ทองเพิ่มทรัพย์
ขุขันธ์-ศรีสะเกษ
ดองกำเม็ด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140-14.798667104.1884211111111110111111
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5+(%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C)/@14.7981626,104.1878886,304m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xd6810d509f7583df?hl=th
12
8ปั๊มน้ำมันPTโชคชัย-เดชอุดมโสน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140-14.639226104.0966691111111110111111
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97.+(%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C)/@14.6391341,104.0960649,256m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x0bdca65fc13f8b67?hl=th
13
14
15
16
17
ผู้รับผิดชอบรายงาน...นายสุเพียร คำวงศ์... เบอร์...081-0751512......
18
19
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.anamai.moph.go.th และเว็ปไซด์ http://www.env.anamai.moph.go.th
20
หมายเหตุ การประเมินเกณฑ์ HAS แต่ละข้อ ไม่ผ่านให้ใส่หมายเลข 0 ผ่านให้ใส่หมายเลข 1
21
22
Loading...