กรอกแผนการรับนักเรียนและผู้รับผิดชอบรับนักเรียนปี 2562ส่งด่วนภายในวันที่27 ธ.ค. 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2
3เชียงพังพัฒนวิช280280132840140
3
4นิคมสงเคราะห์วิทยา312031202641680280
4
5โนนสูงพิทยาคาร62406240396241203120
5
6ประจักษ์ศิลปาคาร145401454027092907036011430
6
7มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี31203120385351203120
7
8สตรีราชินูทิศ3108114401454831021341610462216622
8
9ราชินูทิศ 214028031401221840140
9
10สามพร้าววิทยา312031202641680280
10
11อุดรธรรมานุสรณ์
11
12อุดรธานีพิทยาคม41604160390301203120
12
13อุดรพัฒนศึกษา280280132840140
13
14อุดรพัฒนาการ1401248048013520
14
15อุดรพิชัยรักษ์พิทยา270124801455026682566432010386
15
16อุดรพิทยานุกูล 2280280328401
16
17เชียงหวางพิทยาคาร2802802404040280
17
18จอมศรีพิทยาคาร
18
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
19
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
20
ที่โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
21
ห้องเรียนพิเศษห้องเรียนปกติรวมห้องเรียนพิเศษห้องเรียนปกติรวม
22
ห้องนักเรียนห้องนักเรียนห้องนักเรียนห้องนักเรียนห้องนักเรียน ๑๐๐ %ห้องนักเรียน
23
ร.ร. (เดิม)๘๐%
ทั่วไป ๒๐%
รวม
24
19เพ็ญพิทยาคม10400104006192482406240
25
20สุมเส้าพิทยาคาร520052004128321604160
26
21ยิ่งยวดพิทยานุกูล2802802641680280
27
22สร้างคอมวิทยา41604160398221203120
28
23แสงอร่ามพิทยาคม2808801241640140
29
24หนองยางชุมพิทยาคม240240132840140
30
25หนองวัวซอพิทยาคม832083204150101604160
31
26กุมภวาปี1248012480103482540010400
32
27ห้วยเกิ้งพิทยาคาร416041604122381604160
33
28สีออศิลปศาสตร์2802802602080280
34
29หนองแดงวิทโยดม
35
30เสอเพลอพิทยาคม2802802404080280
36
31กุมภวาปีพิทยาสรรค์1401401211940140
37
32ศรีธาตุพิทยาคม728072807200802807280
38
33ตาดทองพิทยาคม
39
34โนนสะอาดพิทยาสรรค์520052004120401604160
40
35ทมนางามวิทยาคม
41
36วังสามหมอวิทยาคาร6240624061801202406240
42
37นานกชุมวิทยาคม
43
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
44
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
45
ที่โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
46
ห้องเรียนพิเศษห้องเรียนปกติรวมห้องเรียนพิเศษห้องเรียนปกติรวม
47
ห้องนักเรียนห้องนักเรียนห้องนักเรียนห้องนักเรียนห้องนักเรียน ๑๐๐ %ห้องนักเรียน
48
ร.ร. (เดิม)๘๐%
ทั่วไป ๒๐%
รวม
49
38คำยางพิทยา
50
39หนองแสงวิทยศึกษา41504150480701204150
51
40ประจักษ์ศิลปาคม2802802651580280
52
41สามพาดพิทยาคาร2802802641680280
53
42หนองหานวิทยา1560015600113815944011440
54
43บ้านเชียงวิทยา4 41602404080280
55
44ทุ่งฝนวิทยาคาร31203120395251203120
56
45ทุ่งฝนพัฒนศึกษา31203120395251203120
57
46ไชยวานวิทยา41604160380401203120
58
47โพนสูงพัฒนศึกษา280280132840140
59
48บ้านดุงวิทยา1456014560103208040010400
60
49ดงเย็นพิทยาคาร
61
50นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
62
51ทรัพย์อุดมวิทยา1401402303060260
63
52โนนสะอาดชุมแสงวิทยา
64
53พิบูลย์รักษ์พิทยา
65
54กู่แก้ววิทยา41604160396241203120
66
55
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
1248012480103712940010880
67
56ภูพระบาทวิทยา2802801142640140
68
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
69
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
70
ที่โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
71
ห้องเรียนพิเศษห้องเรียนปกติรวมห้องเรียนพิเศษห้องเรียนปกติรวม
72
ห้องนักเรียนห้องนักเรียนห้องนักเรียนห้องนักเรียนห้องนักเรียน ๑๐๐ %ห้องนักเรียน
73
ร.ร. (เดิม)๘๐%
ทั่วไป ๒๐%
รวม
74
57จำปาโมงวิทยาคาร
75
58หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์41604160395251203120
76
59กุดจับประชาสรรค์624062404130301604160
77
60ภูพานวิทยา280380132840140
78
61ยูงทองพิทยาคม
79
62น้ำโสมพิทยาคม10400104008256643208320
80
63สามัคคีพิทยาคาร2802801251540140
81
รวมทั้งสิ้น
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...