ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TINCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
4
5
6
THỜI KHÓA BIỂU
7
8
STTMã LớpMã MHTên MHThứ/Tiết/Phòng Số TCThực hànhHình thức THSĩ sốĐã ĐKKhóa họcKhoaQLTrạng tháiNgày bắt đầuNgày kết thúcCách tuần
9
1IE005.O21.VB2IE005Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tinThứ 5, Tiết T, P.B2.0610LT501918KTTT22024-02-192024-03-16VN80299
Nguyễn Tấn Cầm
10
2IE104.O21.VB2IE104Internet và công nghệ WebThứ 3, Tiết T, P.B2.10
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.10
30LT301917KTTT22024-02-192024-04-27VN80266
Võ Tấn Khoa
11
3IE104.O21.VB2.1IE104Internet và công nghệ WebThứ 3, Tiết T, P.
Thứ 7, Tiết 2345, P.
11HT1301917KTTT22024-02-192024-04-27VN80266
Võ Tấn Khoa
12
4IE207.O21.VB2IE207Đồ ánThứ *, Tiết *, P.*20ĐA30116KTTT22024-02-192024-06-08VN
13
5IE303.O21.VB2IE303Công nghệ JavaThứ 5, Tiết T, P.B2.08
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.08
30LT301917KTTT22024-02-192024-04-27VN80265
Phạm Thế Sơn
14
6IE303.O21.VB2.1IE303Công nghệ JavaThứ 5, Tiết T, P.
Thứ 7, Tiết 6789, P.
11HT1301917KTTT22024-02-192024-04-27VN80265
Phạm Thế Sơn
15
7IE307.O21.VB2IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngThứ 6, Tiết T, P.B2.08
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.08
30LT301616KTTT22024-02-192024-04-27VN80348
Võ Ngọc Tân
16
8IE307.O21.VB2.1IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngThứ 6, Tiết T, P.
Thứ 7, Tiết 2345, P.
11HT1301616KTTT22024-02-192024-04-27VN80348
Võ Ngọc Tân
17
9IE505.O21.VB2IE505Khóa luận tốt nghiệpThứ *, Tiết *, P.*100KLTN30116KTTT22024-02-192024-06-08VN
18
10IT001.O21.VB2IT001Nhập môn lập trìnhThứ 3, Tiết T, P.B2.02
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.02
30LT501918KHMT22024-02-192024-04-27VN
19
11IT001.O21.VB2.1IT001Nhập môn lập trìnhThứ *, Tiết *, P.*11HT1501918MMT&TT22024-02-192024-04-27VN
20
12IT002.O21.VB2IT002Lập trình hướng đối tượngThứ 4, Tiết T, P.B2.06
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.06
30LT503118CNPM22024-02-192024-04-27VN80478
Nguyễn Trịnh Đông
21
13IT002.O21.VB2.1IT002Lập trình hướng đối tượngThứ *, Tiết *, P.*11HT1503118CNPM22024-02-192024-04-27VN80478
Nguyễn Trịnh Đông
22
14IT005.O21.VB2IT005Nhập môn mạng máy tínhThứ 6, Tiết T, P.B2.06
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.06
30LT503118MMT&TT22024-02-192024-04-27VN
23
15IT005.O21.VB2.1IT005Nhập môn mạng máy tínhThứ *, Tiết *, P.*11HT1503118MMT&TT22024-02-192024-04-27VN
24
16NT213.O21.VB2NT213Bảo mật web và ứng dụngThứ 4, Tiết T, P.B2.02
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.02
20LT301616MMT&TT22024-02-192024-03-30VN80299
Nguyễn Tấn Cầm
25
17NT213.O21.VB2.1NT213Bảo mật web và ứng dụngThứ 4, Tiết T, P.
Thứ 7, Tiết 6789, P.
11HT1301616MMT&TT22024-02-192024-03-30VN
26
27
TL.HIỆU TRƯỞNG
28
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
29
30
31
32
33
Nguyễn Lưu Thùy Ngân
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100