ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
2
注意:可以付联系店无法订购 等待卖家发货ร้านค้าทยอยส่งสินค้า等待更新慢 / เรือ木架/ลังไม้โกดังจีนจะตรวจนับสินค้า และ ตอกลังไม้(ถ้ามี) ในขั้นตอนนี้ สำหรับออเดอร์ที่ตอกลังจะใช้เวลานานกว่าออเดอร์ที่ไม่ตอกลังระยะเวลาประมาณการในตารางทางเราจะเผื่อเวลาสำหรับทำไฟล์สรุปและวันหยุดทำการไว้เล็กน้อย
หากถึงกำหนดแล้วท่านยังไม่ได้รับไฟล์สรุป กรุณาติดตามทางอีเมล center@livelykingdom.com ได้เลยนะคะ
ถ้ายังไม่ถึงกำหนดขอเวลาให้จนท.ทำงานนิดนึงนะคะ จนท.จะพยายามทำงานให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดค่ะ - ขอบพระคุณค่ะ
3
订购日期帐单编号排序订货数量接货数量重量网站订单号运单号码物流公司卖家发货收货日期出货日期入仓单号柜号ประมาณการสินค้าเข้าไทย+เคลียร์+สรุป备注 (泰国)
4
รอบออเดอร์เลขใบสั่งซื้อร้านจำนวนที่สั่งซื้อได้จำนวนที่ได้รับจริงน้ำหนักWebsiteเลขออเดอร์Tracking no.ชื่อขนส่งวันที่ร้านค้าส่งสินค้าเข้าโกดังวันที่ส่งขึ้นตู้shipping numberContainer numberRemark (THAI)Remark (CHI)
5
19-5-2023LK/A180641110.70taobao3353978989364053963SF1647504678101顺丰速运2023-06-112023.06.122023.06.12/6215540SPK20230614-49724-6-2023外包写上LK1611
6
L.ReeseLK/A1806422taobao3353357916306053963รอร้านส่ง 等待卖家发货预售150天内外包写上LK1611
7
LK/A180643110.30taobao335422681468205396378707758453950中通快递2023-08-242023.07.262023.07.26/6227733SPK20230727-5476-8-2023外包写上LK1611
8
下单账号: 2016雨琪
9
19-5-2023LK/A1806711taobao3354332583578053963รอร้านส่ง 等待卖家发货预售150天内外包写上LK1616
10
L.ReeseLK/A180672330.40taobao335433902798805396378708134144011中通快递2023-07-252023-07-272023-07-27/6227743SPK20230727-5476-8-2023外包写上LK1616
11
LK/A180673110.70taobao335434172702105396378687065891956中通快递2023-05-212023.05.232023.05.23/6218101SPK20230523-4722-6-2023外包写上LK1616
12
下单账号: 2016雨琪
13
5-6-2023LK/A1817812taobao3380513223622053963รอร้านส่ง 等待卖家发货预售款11月底到仓外包写上LK1648
14
L.Reese
下单账号: 2016雨琪
15
19-6-2023LK/A1826619taobao1917749820275492263รอร้านส่ง 等待卖家发货150天后发货外包写上LK1680
16
L.Reese
下单账号: lovelyking88
17
20-6-2023LK/A1826915taobao1919102882902053963รอร้านส่ง 等待卖家发货150天后发货外包写上LK1682
18
L.Reese
下单账号: 2016雨琪
19
16-8-2023LK/A1863018816.60taobao3478540284297053963433392120871915韵达快递2023-08-172023.08.182023.08.18/6255143FEK20230819-978429-8-2023外包写上LK-wam4
20
L.ReeseLK/A1863023taobao3479299706018053963已退款 外包写上LK-wam4
21
下单账号: lovelyking88
LK/A186301taobao3479270007245492263申请退款 19/9/2309月15日外包写上LK-wam4
22
LK/A18630323.8016883481299396726053963cancel外包写上LK-wam4
23
19-8-2023LK/A186303223.80Taobao3482358480496053963SF1438723308328顺丰速运2023-08-192023.08.212023.08.21/6242429SPK20230821-58031-8-2023外包写上LK-wam4
24
下单账号: 2016雨琪
25
17-8-2023LK/A186331慢97116883480684482739492263รอร้านส่ง 等待卖家发货7-10天星期五、六送慢 / เรือ外包写上LK-cleanw
26
L.ReeseLK/A1863316883480653523078492263รอร้านส่ง 等待卖家发货纸箱说还要8-10天慢 / เรือ外包写上LK-cleanw
27
下单账号: lovelyking88
28
17-8-2023LK/A18634140004000284.00168834806250825684922634776382882
改成 80328965
-2023-08-192023.08.212023.08.21/6255153CMAU20230823-122622-9-2023慢 / เรือ外包写上LK-cleanw
29
L.ReeseLK/A186342木架1016883485314656316492263รอร้านส่ง 等待卖家发货 23-2430天左右慢 / เรือ木架/ลังไม้外包写上LK-cleanw
30
LK/A186343木架4040210.0016883480645422255492263YT7409540120560圆通速递2023-08-232023.08.232023.08.23/6242449MANU20230824-28823-9-2023慢 / เรือ木架/ลังไม้外包写上LK-cleanw
31
LK/A186344505054.50168834806486260664922636238581-2023-08-182023.08.192023.08.19/6237746A-CMAU20230820-130519-9-2023慢 / เรือ外包写上LK-cleanw
32
LK/A186345木架1010120.00迈辉不锈钢公司6238594-2023-09-112023.09.122023.09.12/6237787MANU-T-20230914-01314-10-2023慢 / เรือ木架/ลังไม้外包写上LK-cleanw
33
6238594-2023-09-112023.09.122023.09.12/6237787MANU-T-20230914-01314-10-2023慢 / เรือ木架/ลังไม้外包写上LK-cleanw
34
LK/A186346100010000.0016883480458797867492263107338309348壹米滴答快运2023-08-202023.08.242023.08.24/6242466A-CMAU20230825-130924-9-2023慢 / เรือ外包写上LK-cleanw
35
LK/A186347木架6663.9016883479917212613492263DPK300843474998德邦快递2023-08-212023.08.232023.08.23/6255159MANU20230824-28823-9-2023慢 / เรือ木架/ลังไม้外包写上LK-cleanw
36
下单账号: lovelyking88
37
19-8-2023LK/A18662120020080.1016883485575045789492263S20525738875 顺心捷达2023-08-222023.08.242023.08.24/6242459SPK20230824-5833-9-2023外包写上LK-mas
38
L.ReeseLK/A186622119.201688348614471058749226378715979268652中通快递2023-08-232023.08.242023.08.24/6242465SPK20230824-5833-9-2023外包写上LK-mas
39
LK/A186623229.8016883485754794412492263433401034276335韵达快递2023-08-222023.08.242023.08.24/6242459SPK20230824-5833-9-2023外包写上LK-mas
40
LK/A186624110.1016883486030663293492263DPK202203180914 德邦快递2023-08-212023.08.232023.08.23/6242450SPK20230825-5844-9-2023外包写上LK-mas
41
LK/A186625772.3016883485737695259492263YT7409730738117圆通速递2023-08-212023.08.222023.08.22/6242445MAK20230822-17341-9-2023外包写上LK-mas
42
LK/A186626110.3016883485443248768492263SF1512539774574顺丰速运2023-08-222023.08.232023.08.23/6242450SPK20230825-5844-9-2023外包写上LK-mas
43
LK/A1866276613.0016883485045844559492263YT7409745081088圆通速递2023-08-222023.08.222023.08.22/6242444SPK20230823-5812-9-2023外包写上LK-mas
44
LK/A18662810108.3016883485742842787492263YT7409738453117 圆通速递2023-08-212023.08.232023.08.23/6255168SPK20230825-5844-9-2023外包写上LK-mas
45
LK/A18662913133.9016883485541709145492263JT3042969943400极兔速递2023-08-222023.08.232023.08.23/6242450SPK20230825-5844-9-2023外包写上LK-mas
46
LK/A1866210992.0016883485740502728492263JT3042957093949极兔速递2023-08-212023.08.222023.08.22/6242445MAK20230822-17341-9-2023外包写上LK-mas
47
LK/A1866211330.7016883485033244547492263YT7409730858925圆通速递2023-08-212023.08.232023.08.23/6242450SPK20230825-5844-9-2023外包写上LK-mas
48
LK/A1866212330.9016883485030940079492263YT7409728074742圆通速递2023-08-212023.08.232023.08.23/6242450SPK20230825-5844-9-2023外包写上LK-mas
49
LK/A1866213330.801688348502658430449226378715650934542中通快递2023-08-212023.08.232023.08.23/6242450SPK20230825-5844-9-2023外包写上LK-mas
50
LK/A1866214016883485728442632492263缺货外包写上LK-mas
51
LK/A1866215220.201688348552644505649226378715637801717中通快递2023-08-212023.08.222023.08.22/6242445MAK20230822-17341-9-2023外包写上LK-mas
52
LK/A1866216330.5016883485717426479492263YT7409743717774圆通速递2023-08-212023.08.222023.08.22/6242445MAK20230822-17341-9-2023外包写上LK-mas
53
25-8-2023LK/A186621710000朗威(宁波)包装科技有限公司รอร้านส่ง 等待卖家发货
50% = 8500 定金
货期预计30天外包写上LK-mas
54
支付宝:13486436504 王浙权
50% = 8500 生产后
外包写上LK-mas
55
下单账号: lovelyking88
56
21-8-2023LK/A1867212taobao3485896704846053963รอร้านส่ง 等待卖家发货产品是预售的。预计24年1月到仓外包写上LK1822
57
L.Reese
下单账号: 2016雨琪
58
21-8-2023LK/A1867313taobao3485922660379053963รอร้านส่ง 等待卖家发货产品是预售的。预计24年1月到仓外包写上 LK1825
59
L.Reese
下单账号: 2016雨琪
60
30-8-2023LK/A187351木架 516883498069566658492263联系不到卖家慢 / เรือ木架/ลังไม้外包写上LK-cleanwor
61
2-9-2023LK/A187351慢+木架 55115.0016883503183185046492263S60729665348 顺心捷达2023-09-152023.09.202023.09.20/6237796慢 / เรือ木架/ลังไม้外包写上LK-cleanwor
62
L.ReeseLK/A187352204480.0016883498096963610492263S60712888242 顺心捷达2023-09-032023.09.052023.09.05/6239622CMAU20230905-12305-10-2023慢 / เรือ外包写上LK-cleanwor
63
LK/A187353木架 2270.00168834973593568764922636238596-2023-09-142023.09.142023.09.14/6230899MANU-T-20230914-01314-10-2023慢 / เรือ木架/ลังไม้外包写上LK-cleanwor
64
LK/A187354木架 33120.00恒越化工机械102262619-2023-09-072023.09.152023.09.15/6237788A-CMAU20230916-132016-10-2023慢 / เรือ木架/ลังไม้外包写上LK-cleanwor
65
LK/A187355500500337.4016883498087891122492263890001183956快捷快运2023-08-312023.09.042023.09.04/6230854CMAU20230905-12305-10-2023慢 / เรือ外包写上LK-cleanwor
66
LK/A1873562020480.00168834980987992694922630036438834-2023-09-032023.09.062023.09.06/6230870MANU-T-20230909-0019-10-2023慢 / เรือ外包写上LK-cleanwor
67
下单账号: lovelyking88
68
30-8-2023LK/A187361500016883498091094083492263รอร้านส่ง 等待卖家发货20-21
定制LOGO 10-15 天
如果收到了,麻烦拍照片给客户看一下慢 / เรือ外包写上LK-manmyb
69
L.Reese
下单账号: lovelyking88
70
30-8-2023LK/A18737120016883498836149317492263รอร้านส่ง 等待卖家发货27-28/9/23外包写上LK-Poori
71
L.ReeseLK/A18737210010033.5016883498987890174492263433419102217777韵达快递2023-09-012023.09.042023.09.04/6230853AEK20230904-06614-9-2023外包写上LK-Poori
72
LK/A18737320208.7016883498295716671492263SF1515573913477顺丰速运2023-08-312023.09.022023.09.02/6239607FEK20230903-979613-9-2023外包写上LK-Poori
73
下单账号: lovelyking88
74
2-9-2023LK/A18762122802280329.2016883503256843595492263202242236795中通快运2023-09-032023.09.062023.09.06/6239692MANU-T-20230909-0019-10-2023慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
75
L.ReeseLK/A18762230100301004133.80168835025978964304922630062210 -2023-09-172023.09.212023.09.21/6256042慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
76
LK/A18762168835026015320834922630062210 -2023-09-17慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
77
LK/A18762168835033018064404922630062210 -2023-09-17慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
78
LK/A18762168835026249689684922630062210 -2023-09-17慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
79
LK/A187623300030003.8016883503251767075492263JT3044565882091 极兔速递2023-09-032023.09.082023.09.08/6239710MANU-T-20230909-0019-10-2023慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
80
LK/A1876241200120032.6016883502502532013492263S60714015240 顺心物流2023-09-042023.09.072023.09.07/6239696MANU-T-20230909-0019-10-2023慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
81
LK/A1876251720172048.3016883503168319306492263S60718617570 顺心捷达2023-09-072023.09.112023.09.11/6239719MANU-T-20230914-01114-10-2023慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
82
LK/A18762620002000156.0016883503174006841492263433421102935606韵达快递2023-09-032023.09.052023.09.05/6239621CMAU20230905-12305-10-2023慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
83
LK/A18762724003600805.50168835046327249614922630000054-2023-09-182023.09.212023.09.21/6256041慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
84
LK/A187621200168835053212620274922630000054-2023-09-18慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
85
LK/A187628500500192.30168835032569510324922636460137701
JDKA00523426097
京东
2023-09-042023.09.072023.09.07/6239694MANU-T-20230909-0019-10-2023慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
86
LK/A187629300300180.4016883502483632271492263773241993103467申通快递2023-09-062023.09.082023.09.08/6239706MANU-T-20230909-0019-10-2023慢 / เรือ外包写上LK-mas_s
87
下单账号: lovelyking88
88
2-9-2023LK/A18764132324.8016883503226387663053963JT3044514931950 极兔速递2023-09-042023.09.072023.09.07/6239703AEK20230908-06718-9-2023外包写上LK-poy.wic
89
L.ReeseLK/A18764219193.2016883503003365332053963433421945243098韵达快递2023-09-032023.09.052023.09.05/6230865MAK20230905-174115-9-2023外包写上LK-poy.wic
90
LK/A18764334349.3016883502491768072053963773241367327119申通快递2023-09-032023.09.052023.09.05/6230857MAK20230905-174115-9-2023外包写上LK-poy.wic
91
LK/A18764415615646.0016883502500444282053963433430743178555
改成 202239193529
202239193526
中通快运2023-09-102023.09.142023.09.14/6230903SZPK20230914-233824-9-2023外包写上LK-poy.wic
92
LK/A18764571538.4016883503200538511053963JT3044692421034
JT3045050699245
JT3045331819941
JT3045740469873
极兔速递2023-09-04
2023-09-07
2023-09-09
2023-09-12
2023.09.05


2023.09.13
2023.09.05
2023.09.08
2023.09.11
2023.09.13
/6230865
/6239709
/6230883
/6230896
MAK20230905-1741
SPK20230909-604
SPK20230911-609
FEK20230913-9804
15-9-2023
19-9-2023
21-9-2023
23-9-2023
退款 20 。外包写上LK-poy.wic
93
LK/A18764619019059.9016883502595412705053963433428370198719
433441790016677
433447061775236
433450648716242
韵达快递2023-09-06
2023-09-13
2023-09-16
2023-09-19
2023.09.08
2023.09.15
2023-09-17
2023.09.08
2023.09.15
2023.09.18
2023.09.19
/6239705
/6230907
/6255962
/6255975
AEK20230908-067
SPK20230916-615
18-9-2023
26-9-2023
外包写上LK-poy.wic
94
LK/A1876471488523.9016883508700583862053963433431272639350
433436522735546
433445584618320
433449074064233
433447270620717
韵达快递2023-09-10
2023-09-13
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-18
2023.09.12
2023.09.16
2023-09-20 10:34:28 【广州市】已签收
2023-09-21 09:12:27 【广州市】已签收
2023-09-20 10:33:22 【广州市】已签收
2023.09.12
2023.09.16
/6230886
/6230926
FEK20230912-9803
SPK20230916-618
22-9-2023
26-9-2023
5-7天补发80PCS外包写上LK-poy.wic
95
LK/A18764299.6016883508668110363053963433431272639350
433443663473901
韵达快递2023-09-162023.09.182023.09.18/6255962外包写上LK-poy.wic
96
LK/A1876416883508703211446053963433431272639350韵达快递2023-09-062023.09.082023.09.08/6239705AEK20230908-06718-9-2023外包写上LK-poy.wic
97
LK/A187648404015.701688350323426921705396378719549670562中通快递2023-09-042023.09.052023.09.05/6230861MAK20230905-174115-9-2023外包写上LK-poy.wic
98
LK/A187649464627.3016883502585116093053963900924424韵达快运2023-09-052023.09.072023.09.07/6239695AEK20230908-06718-9-2023外包写上LK-poy.wic
99
LK/A187641022226.0016883503347671815053963433421274207205韵达快递2023-09-032023.09.052023.09.05/6230865MAK20230905-174115-9-2023外包写上LK-poy.wic
100
LK/A187641144440.7016883503361495576053963JT3044512763903 极兔速递2023-09-032023.09.062023.09.06/6239691SPK20230907-60017-9-2023外包写上LK-poy.wic