@ระบบตรวจสอบสิทธิ เขต9 - ปีงบประมาณ2561.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (สปสช. เขต 9 นครราชสีมา)
นายทะเบียนเขต: นางสาวชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์ chanokchut.y@nhso.go.th
2
ระบบ NHSO Authentication เข้าใช้งานระบบด้วยบัตรประชาชนแบบ Smart Card และ PIN Code
โทรศัพท์: 044-248870 ต่อ 5668
3
4
รายชื่อนี้ เป็นข้อมูลผู้ใช้งานที่ขึ้นสิทธิสำเร็จ หากไม่มีข้อมูลรายชื่อที่ได้ขอสิทธิมา แสดงว่าแจ้งเลขบัตรประชาชนผิด ขอให้ส่งข้อมูลใหม่ค่ะ
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป, User Expire in 60 days
5
Last updated : 7 ตุลาคม 2561
หากไม่เข้าใช้งานระบบด้วย SMC Authentication ติดต่อกัน 60 วัน >> user จะถูกปิดอัตโนมัติ
6
No.PROVINCEHCODEHNAMESTAFFNAMEUSER TYPE
วันที่ขึ้นสิทธิ
วันที่จะ Expire *
<< ประมาณการวันที่ user จะถูกปิดอัตโนมัติ หากไม่ใช้งาน Authentication ภายใน 60 วัน
7
1นครราชสีมา24196คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นปากช่อง 1เจนจิรา จิตภักดีนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
8
2นครราชสีมา24196คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นปากช่อง 1รุ่งนภา พงษ์สวัสดิ์นายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
9
3นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทศิลป์ แสงพิมายนายทะเบียนหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
10
4นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทกฤษกร นวลจันทร์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
11
5นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทเบญจวรรณ ศิเศรษฐกุลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
12
6นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทนิตยา สัณธนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
13
7นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทเจษฎาภรณ์ ทองปราบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
14
8นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทเจือจันทร์ เตียนมีผลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
15
9นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทเพ็ญนภา ชูพันธ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
16
10นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทผไทมาศ เข็มอนุสุขนายทะเบียนหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
17
11นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทจุฑามาศ สานหมวงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
18
12นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทธัญญาพร ทองแจ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
19
13นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทเพ็ญพักตร์ หาญชาติเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
20
14นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทกัญญารัตน์ จุลไธสงนายทะเบียนหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
21
15นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทรัตนาพร พลชัยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
22
16นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทสิทธิชัย พรมจันทร์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
23
17นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทกาญจนา หวังทอนกลางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
24
18นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทแคทรียา จอดนอกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
25
19นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทชฎาภรณ์ ทับเพชรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
26
20นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทธนิดา เสียดไธสงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
27
21นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทโชติกา สายเทพนายทะเบียนหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
28
22นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทกมลวรรณ เบะกีนายทะเบียนหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
29
23นครราชสีมา11885รพ.เดอะโกลเดนเกทปัทมพร จีระศิรินายทะเบียนหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
30
24นครราชสีมา10890รพ.ปากช่องนานาอิสราภรณ์ ทองสุพรรณ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
31
25นครราชสีมา10890รพ.ปากช่องนานาวราพจน์ ลีราชเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
32
26นครราชสีมา10890รพ.ปากช่องนานาพรสุดา เจริญชีพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
33
27นครราชสีมา10890รพ.ปากช่องนานาสุรชัย ถัดพลกรังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
34
28นครราชสีมา10890รพ.ปากช่องนานาสำราญ ป่ากระโทกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
35
29นครราชสีมา10890รพ.ปากช่องนานาสิทธิชัย ถวิลการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ02/10/256001/12/2560
36
30นครราชสีมา02634รพ.สต.ซับพลู หมู่ที่ 06 ตำบลห้วยบงดาริน ช้างน้ำนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
37
31นครราชสีมา02651รพ.สต.บ้านเพชร หมู่ที่ 04 ตำบลบิงปิยะนุช ต้อมสูงเนินนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
38
32นครราชสีมา02874รพ.สต.บ้านโสง หมู่ที่ 06 ตำบลหนองยางบุณฑริก พุทธชนม์นายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
39
33นครราชสีมา02874รพ.สต.บ้านโสง หมู่ที่ 06 ตำบลหนองยางภัทรนารี เพียรเพ็ชรนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
40
34นครราชสีมา02874รพ.สต.บ้านโสง หมู่ที่ 06 ตำบลหนองยางอำนวยน้อย บัวกลางนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
41
35นครราชสีมา02874รพ.สต.บ้านโสง หมู่ที่ 06 ตำบลหนองยางทองพูน สุกใสนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
42
36นครราชสีมา02870รพ.สต.มะดัน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้างนฤมล สังข์พิทักษ์กุลนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
43
37นครราชสีมา02559รพ.สต.มะเริงน้อย หมู่ที่ 01 ตำบลพะเนายุวดี เพ็ชรพะเนานายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
44
38นครราชสีมา02559รพ.สต.มะเริงน้อย หมู่ที่ 01 ตำบลพะเนาจาตุรงค์ บุญจันทร์นายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
45
39นครราชสีมา02559รพ.สต.มะเริงน้อย หมู่ที่ 01 ตำบลพะเนาสุวิสา วงษ์สุวรรณนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
46
40นครราชสีมา02559รพ.สต.มะเริงน้อย หมู่ที่ 01 ตำบลพะเนาขนิษฐา สืบมีนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
47
41นครราชสีมา02623รพ.สต.วังโป่ง หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านเก่าศิรินทร เกงขุนทดนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
48
42นครราชสีมา02623รพ.สต.วังโป่ง หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านเก่าพรภิตา เกษสันเทียะนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
49
43นครราชสีมา02623รพ.สต.วังโป่ง หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านเก่าสุวิชญาน์ ชมตะคุนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
50
44นครราชสีมา02602รพ.สต.หนองขาม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองขามธนพร โพธิ์ภัยนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
51
45นครราชสีมา02602รพ.สต.หนองขาม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองขามมิตร ตวยกระโทกนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
52
46นครราชสีมา02602รพ.สต.หนองขาม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองขามสุกัญญา เถาว์ชารีนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
53
47นครราชสีมา02602รพ.สต.หนองขาม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองขามสมฤดี มูลทองหลางนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
54
48นครราชสีมา02602รพ.สต.หนองขาม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองขามพชรดนัย ขมโคกกรวดนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
55
49นครราชสีมา02602รพ.สต.หนองขาม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองขามวิมลรัตน์ ศิริปีนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
56
50นครราชสีมา02602รพ.สต.หนองขาม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองขามสุนีย์ พืชทองหลางนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
57
51นครราชสีมา02602รพ.สต.หนองขาม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองขามสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
58
52นครราชสีมา02629
รพ.สต.หนองบัวละคร หมู่ที่ 02 ตำบลหนองบัวละคร
ศิราพร คุณเครือจันทึกนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
59
53นครราชสีมา02629
รพ.สต.หนองบัวละคร หมู่ที่ 02 ตำบลหนองบัวละคร
ทำนอง อมฤทธิ์นายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
60
54นครราชสีมา02629
รพ.สต.หนองบัวละคร หมู่ที่ 02 ตำบลหนองบัวละคร
หทัยพันธน์ฺ ธงสันเทียะนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
61
55นครราชสีมา02629
รพ.สต.หนองบัวละคร หมู่ที่ 02 ตำบลหนองบัวละคร
บุญรอด ดำขุนทดนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
62
56นครราชสีมา02632รพ.สต.ห้วยบง หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยบงอภิรมย์ พาละแพนนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น02/10/256001/12/2560
63
57นครราชสีมา14836ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง3 วัดบูรณ์เพ็ญจันทร์ อินทโส
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
02/10/256001/12/2560
64
58นครราชสีมา14836ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง3 วัดบูรณ์ภัทรีญา ชุมชิต
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
02/10/256001/12/2560
65
59นครราชสีมา14836ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง3 วัดบูรณ์อุไรวรรณ ไกรปุย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
02/10/256001/12/2560
66
60นครราชสีมา14836ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง3 วัดบูรณ์ทิฆัมพร บุญแย้ม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
02/10/256001/12/2560
67
61ชัยภูมิ10971รพ.คอนสวรรค์อ้อมจิต ฉายชัยภูมินายทะเบียนหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
68
62ชัยภูมิ10981รพ.คอนสารสุภาพร ประเสริฐสารนายทะเบียนหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
69
63ชัยภูมิ10981รพ.คอนสารลีลา เรืองเจริญนายทะเบียนหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
70
64ชัยภูมิ10977รพ.เทพสถิตนันทศักดิ์ พณิชีพนายทะเบียนหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
71
65ชัยภูมิ10977รพ.เทพสถิตพนิดา โพธิ์นอกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
72
66ชัยภูมิ10977รพ.เทพสถิตประภาสิริ แกสันเทียะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
73
67ชัยภูมิ10977รพ.เทพสถิตภาณิดา บุราณเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
74
68ชัยภูมิ10977รพ.เทพสถิตสุพิชา เกษมโอสถเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
75
69ชัยภูมิ10977รพ.เทพสถิตศิริวรรณ ฉลองกลางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
76
70ชัยภูมิ10983รพ.เนินสง่ากาญจนาพร ภาษิตเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
77
71ชัยภูมิ10983รพ.เนินสง่าณิชพันธ์ ชิดประทุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
78
72ชัยภูมิ10983รพ.เนินสง่านภัสร พรไพศาลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
79
73ชัยภูมิ10983รพ.เนินสง่ากัลยา วิจันทมุขเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
80
74ชัยภูมิ10979รพ.บ้านแท่นอุบลรัตน์ เกตุแสงนายทะเบียนหน่วยบริการ04/10/256003/12/2560
81
75ชัยภูมิ03998รพ.สต.ชีวสุทโธ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขามรัชฏาพร สอดโคกสูง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
82
76ชัยภูมิ03998รพ.สต.ชีวสุทโธ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขามอัชรีญา มาลาฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
83
77ชัยภูมิ03998รพ.สต.ชีวสุทโธ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขามนริศรา มรกต
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
84
78ชัยภูมิ03998รพ.สต.ชีวสุทโธ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขามกัลยา แว่นทิพย์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
85
79ชัยภูมิ03995รพ.สต.โนนทอง หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านกอกวนัสยา บำรุงเพชร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
86
80ชัยภูมิ03995รพ.สต.โนนทอง หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านกอกพรทิพย์ ทองจำรูญ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
87
81ชัยภูมิ03995รพ.สต.โนนทอง หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านกอกธันนารี เจนวิถีนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น04/10/256003/12/2560
88
82ชัยภูมิ03999รพ.สต.บ้านขาม หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านขามสุภาภรณ์ สุวรรณโรจน์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
89
83ชัยภูมิ03999รพ.สต.บ้านขาม หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านขามประทุมทิพย์ อินทร์บำรุง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
90
84ชัยภูมิ03999รพ.สต.บ้านขาม หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านขามสุกัญญา แนวสุภาพ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
91
85ชัยภูมิ03999รพ.สต.บ้านขาม หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านขามกนกวรรณ ก้องเมือง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
92
86ชัยภูมิ03999รพ.สต.บ้านขาม หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านขามอุทุมพร ภักดีศิริวงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
93
87ชัยภูมิ04050รพ.สต.บ้านธาตุ หมู่ที่ 01 ตำบลธาตุทองเครือวัลย์ พิมพ์สราญ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
94
88ชัยภูมิ04050รพ.สต.บ้านธาตุ หมู่ที่ 01 ตำบลธาตุทองวริยา วัชรธนาคม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
95
89ชัยภูมิ04050รพ.สต.บ้านธาตุ หมู่ที่ 01 ตำบลธาตุทององอาจ สุโข
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
96
90ชัยภูมิ04050รพ.สต.บ้านธาตุ หมู่ที่ 01 ตำบลธาตุทองพิมพ์สุดา คบหมู่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
97
91ชัยภูมิ04050รพ.สต.บ้านธาตุ หมู่ที่ 01 ตำบลธาตุทองอาคม กันหาเรียง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น
04/10/256003/12/2560
98
92ชัยภูมิ04050รพ.สต.บ้านธาตุ หมู่ที่ 01 ตำบลธาตุทองภูมิพัฒน์ ล้นเหลือนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น04/10/256003/12/2560
99
93ชัยภูมิ03976
รพ.สต.บ้านหนองโพนงาม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองโพนงาม
ฉัตรวิไล วีรชัยพิเชษฐ์กุลนายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น04/10/256003/12/2560
100
94ชัยภูมิ03976
รพ.สต.บ้านหนองโพนงาม หมู่ที่ 01 ตำบลหนองโพนงาม
เตือนใจ พูนประสิทธิ์นายทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น04/10/256003/12/2560
Loading...
Main menu