ระบบออกเลขหนังสือส่งออกแบออนไลน์ (ตรวจลำดับเลข)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาเลขทะเบียนส่งลงวันที่จากถึงเรื่องการปฏิบัติ
2
27/3/2018, 11:38:25ศธ04242.67/6626/3/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผอ.รร.ขอนหาดประชาสรรค์
ตอบรับผลงานทางวิชาการ
จิตติมา วชิระพงษ์
3
29/3/2018, 9:33:3704242.67/6729/3/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน
ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จารึก สุทิน
4
29/3/2018, 9:47:2804242.67/6829/3/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน
ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จารึก สุทิน
5
1/4/2018, 9:52:43ศธ 04242.67/691/4/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
รายงานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน
วิมพ์วิภา รักสม
6
8/4/2018, 18:36:44ศธ 04242.67/709/4/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ปีการศึกษา2560
จิตติมา วชิระพงษ์
7
8/4/2018, 18:40:09ศธ 04242.67/709/4/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ส่งรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จิตติมา วชิระพงษ์
8
10/4/2018, 11:04:24ศธ 04242.67/7110/4/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จัดส่งบันทึกข้อตกลงจิรพล ลิวา
9
10/4/2018, 11:46:13ศธ 04242.67/7210/4/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ส่งเอกสาร ทุน มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ปี 2560
จิรพล ลิวา
10
22/4/2018, 12:03:43ศธ 04242.67/7323/4/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ส่งแบบรายงานผลการเพิ่มผู้เรียนด้านสายอาชีพ
จิรพล ลิวา
11
2/5/2018, 9:32:03ศธ.04242.67/742/5/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ขอลาออกจากราชการปวีณา สุทิน
12
2/5/2018, 20:34:10ศธ 04242.67/753/5/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ขอเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร
พัชรี ยอดรักษ์
13
4/5/2018, 10:24:18ศธ 04242.67/764/5/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสนครศรีธรรมราช
หนังสือรับรองเงินเดือน
รัตนา ด่านไชยเพชร
14
4/5/2018, 13:46:07ศธ04242.67/774/5/2561
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ส่งแบบฟอร์มการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในสถานที่ราชการ
จิตติมา วชิระพงษ์
15
9/5/2018, 10:36:18ศธ 04242.67/785/9/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)
สุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์
16
11/10/2018, 11:34:49
ศธ 04242.67/ว.191
10/10/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สิริรัฐ แก้วคง
17
11/10/2018, 15:20:58ศธ 04242.67/19211/10/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ตรวจสอบข้อมูลความต้องการอัตรกำลังครู ปีการศึกษา 2561 (10มิถุนายน 2561)
สุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์
18
16/10/2018, 22:56:2519316/10/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำครั้งที่2/2561
สุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์
19
17/10/2018, 0:19:12ศธ04242.67/19417/10/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
รายงานการใช้ใบเสร็จ
ชินา ฮอดจ์สัน
20
17/10/2018, 0:22:21ศธ04242.67/19517/10/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
ชินา ฮอดจ์สัน
21
21/10/2018, 10:53:09ศธ 04242.67/19619/10/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ส่งใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค
ชินา ฮอดจ์สัน
22
21/10/2018, 10:54:02ศธ 04242.67/19719/10/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ส่งใบเสร็จรับงบประมาณค่าหนังสือ
ชินา ฮอดจ์สัน
23
21/10/2018, 10:54:47ศธ 04242.67/19819/10/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ส่งใบเสร็จรับงบประมาณค่าอินเทอร์เน็ต
ชินา ฮอดจ์สัน
24
26/10/2018, 17:27:3619926/10/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
จัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จิรพล ลิวา
25
31/10/2018, 13:24:5120031/10/2018
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
ขอเบิกสมุดเช็ค
ชินา ฮอดจ์สัน
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...