תוכנית סיורים תשעז לפירסום
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
למי הסיור מיועד?איסופים או מקום מפגש שונהשם קורסשם הסיורתאריךמרצה
2
מכינה טופוגרפית17.11.16ד"ר אורן אקרמן1
3
צומת מגידו 8:40מבוא לארכיאולוגיה של תק' ברונזה ברזלמגידו, בית שאן, רחוב24.11.16פרופ' אהרן מאיר2
4
לתלמידי הקורס בלבדיסודות הסקרשפלת יהודה24.11.16פרופ' בועז זיסו3
5
מוזיאון ישראל- בדגש מקראי25.11.16ד"ר שון זליג-אסטר4
6
לתלמידי הקורס בלבדכיכר ספרא 9:00הארכיאולוגיה של ירושלים בימי הבית השניירושלים, אתרי הרובע היהודי בימי הבית השני1.12.16פרופ' עמוס קלונר5
7
מבוא לארכיאולוגיה של תק' ברונזה ברזלערד, ב"ש ולכיש-נדחה1.12.16פרופ' אהרן מאיר6
8
9:30 בכניסה למוזאון ישראל, ירושלים הגעה עצמית עקבות פרעה בכנעןמוזאון ישראל- מצרים בכנען2.12.16ד"ר ערן אריה7
9
מערב הנגב - תל שרוחן, תל ג'מה, תל הרור ותל שרע8.12.16ד"ר שון זליג-אסטר8
10
לתלמידי הקורס בלבדיסודות הסקרשפלת יהודה8.12.16פרופ' בועז זיסו9
11
8:45 בכניסה לעיר דודירושלים: עיר דוד והעיר העתיקה15.12.16פרופ' אבי פאוסט10
12
לתלמידי הקורס בלבדיסודות הסקרשפלת יהודה15.12.16פרופ' בועז זיסו11
13
לתלמידי הקורס בלבדיסודות הסקרשפלת יהודה22.12.16פרופ' בועז זיסו28
14
מבוא לארכיאולוגיה קלאסיתבית שאן ובית אלפא22.12.16ד"ר אייל ברוך13
15
מבוא לימי הבית השנימודיעין והסביבה29.12.16ד"ר אייל ברוך15
16
קמפוס מחלקתי5-4.1.1616
17
מדבר יהודהדרום מדבר יהודה12.1.17מר מוטי רובינשטיין14
18
לתלמידי הקורס בלבדכיכר ספרא 9:00הארכיאולוגיה של ירושלים בימי הבית השניירושלים, מנהרת הכותל ועיר דוד12.1.17פרופ' עמוס קלונר18
19
9:00 תחנת הרכבת מרכז השמונה - חיפה. הגעה עצמיתמבוא לג"ג של האדם בא"י בעת החדשהחיפה העות'מאנית13.1.17ד"ר תמיר גורן19
20
מדבר יהודהצפון מדבר יהודה19.1.17מר מוטי רובינשטיין17
21
עדיפות לתלמידי הקורסהגליל בתקופת בית שני לאור המקורות הספרותיים והממצא הארכיאולוגייודפת,שיחין, ח' עיכה, מגדל- נדחה19.1.17פרופ' דוד אדן-ביוביץ20
22
ארץ-ישראל תחת שלטון אשור ובבלראש העין, תל חדיד גזר ועוד19.1.17פרופ' אבי פאוסט21
23
9:00 תחנת הרכבת מרכז השמונה - חיפה. הגעה עצמיתתולדות הסכסוך היהודי-הערביחיפה המנדטורית. 20.1.17ד"ר תמיר גורן22
24
כנס רנרט26.1.1723
25
8:30 בכניסה למרכז דיוודסון (ליד הכותל ושער האשפות). הגעה עצמיתממצא וטקסט והיחס ביניהם 16142ירושלים בימי הבית השני- ביקור באתרי הרובע היהודי27.1.17פרופ' דוד אדן-ביוביץ24
26
לתלמידי הקורס בלבדהכרת החי בא"יסיור החולה והגליל העליון- יום א1.2.17ד"ר משה נתן25
27
לתלמידי הקורס בלבדהכרת החי בא"יסיור החולה והגליל העליון- יום ב2.2.17ד"ר משה נתן26
28
הנגב בתק' המקראאתרים מקראיים בנגב2.2.17ד"ר שון זליג אסטר 27
29
עדיפות לתלמידי הקורס8:30 יציאה משער הרכב בר אילןהתהוות מרכז הארץחירייה, יפו כיכר השעון, נמל, נווה צדק, אחוזת בית, תצפית מעזריאלי -נדחה!2.2.17קובי כהן-הטב12
30
חופשת סמסטר
31
נאות קדומים- נדחה23.3.17פרופ' זהר עמר29
32
מחלוקות חברתיות בישוב ובמדינת ישראלירוחם ושדרות (7:00 יציאה מבר אילן)23.3.17ד"ר אבי פיקאר30
33
ירושלים בתקופת המקרא
סביבות ירושלים:מרכז דיודסון והמגדל הישראלי, רמת רחל והרגמים
24.3.17פרופ' אבי פאוסט31
34
יום עיון בכפר עציון בנושא: חידושים בחקר צפון מדבר יהודה
30.3.1732
35
9:00 במשכנות שאננים (ימין משה) ליד תחנת הרוחמבוא לעת החדשההיציאה מהחומות- ירושלים30.3.17ד"ר עינת הלוי-עטייא33
36
5-18.4.17 חופשת פסח36
37
עדיפות לתלמידי הקורסהחברה בימי הבית השני לאור הארכיאולוגיה, קומראן וסמינר דת וחברהקומראן 20.4.17פרופ' איל רגב37
38
מבוא לארכיאולוגיה של תק' הברונזה והברזלבית ציידה, חצור, דן ואבל בית מעכה20.4.17פרופ' אהרן מאיר38
39
המפגש במושבה הגרמנית, בכניסה למתחם הרכבת, ירושלים בשעה 9:00. הגעה עצמית (קו 18 מתחנה מרכזית)ירושלים בעת החדשה- סיור בעקבות התקופה העותמאניתרובע יהודי, הר ציון, שכונות ראשונות מחוץ לחומות, רחוב הנביאים, רחוב יפו. סיום בשוק מחנה יהודה21.4.17ד"ר קובי כהן-הטב39
40
הארכיאולוגיה בעין הציבור: מוזאונים לארכיאולוגיה בישראלמוזאון ישראל27.4.17ד"ר ערן אריה35
41
הגלילגליל תחתון מרכזי27.4.17מר מוטי רובנשטיין41
42
הגעה עצמית9:00 מגדל השעון - יפו.מבוא לג"ג של האדם בא"י בעת החדשהיפו העות'מאנית.27.4.17ד"ר תמיר גורן42
43
מבוא לעת החדשהמושבות יהודה28.4.17ד"ר עינת הלוי-עטייא43
44
קיסריה ונחל תנינים4.5.17ד"ר אייל ברוך44
45
הגעה עצמיתהכרת החי בא"יגן זואולוגי4.5.17ד"ר משה נתן45
46
ירושלים בימי הבית הראשון- עיר דוד- נדחה11.5.17- נדחה!!ד"ר אייל מרון וד"ר אייל ברוך47
47
9:00 מגדל השעון - יפו. הגעה עצמיתעליתה ושקיעתה של יפו בעת החדשהיפו המנדטורית. 12.5.17ד"ר תמיר גורן48
48
9:30 בכניסה למוזאון ישראל- הגעה עצמיתארכיאולוגיה ולאומיותמוזאון ישראל13.5.17פרופ' אבי פאוסט49
49
מבוא לארכיאולוגיה של תק' הברונזה והברזלערד ותל באר שבע- נדחה18.5.17פרופ' אהרון מאיר50
50
מוסלמים נוצרים ויהודים: א"י ממסע הצלב הראשון ועד הכיבוש העותמאניעכו הצלבנית18.5.17ד"ר יוני רובין51
51
תל יזרעאל והסביבה25.5.17ד"ר שון זליג אסטר53
52
הכרת החי בא"יגולן ועמק בית שאן24.5.17ד"ר משה נתן54
53
הכרת החי בא"יגולן ועמק בית שאן25.5.17ד"ר משה נתן55
54
26.5.1752
55
1.6 חופשת שבועות
56
גליל תחתון מזרחי8.6.17מר מוטי רובינשטיין56
57
המפגש בשער יפו, ירושלים בשעה 10:00. הגעה עצמיתמבנים ומוסדות אסלאמיים בירושלים בתקופות האיובית והממלוכיתירושלים: ממילא, העיר העתיקה - רחוב השלשלת. 8.6.17ד"ר אמיר מזור57
58
אתרים צלבניים במבואות ירושלים: לטרון, צובה ונבי סמואל9.6.17ד"ר יוני רובין58
59
מפגש ביד בן צבי ב9:00. ירושלים בעת החדשהסיור מנדט- רחביה, טלביה, מלון המלך דוד מרכז העיר וסיום במחנה יהודה15.6.17ד"ר קובי כהן-הטב59
60
יציאה מבר אילן ב 7:30, נסיעה על כביש 5, איסוף באריאליהודה ושומרון משיבת ציון ועד חתימת התלמודתל ארומה וגן לאומי הר גריזים (למטיבי לכת בלבד!)15.6.17דביר רביב60
61
תל בורנה, תל עירני ובית שמש16.6.17ד"ר שון זליג-אסטר61
62
גלילמושבות הגליל22.6.17ד"ר עינת הלוי-עטייא62
63
מבוא לימי המשנה והתלמודבית שערים וציפורי22.6.17ד"ר אייל ברוך63
64
מפגש בשעה 9:00 בכניסה למרכז מבקרים עיר דוד
קורס ירושליםעיר דוד- ירושלים הקדומה23.6.17ד"ר אייל מרון 64
65
גיאומורפולוגיה- תל צפית ומערת הנטיפים29.6.17ד"ר אורן אקרמן65
66
לתלמידי הקורס בלבדהכרת החי בא"יחולות ניצנה28- 29.6.17ד"ר משה נתן66
67
נפגשים בשעה 9:00 במגדל השלום ליד תמונת הפסיפס של גוטמן
תל אביב- אחוזת בית30.6.17ד"ר לילך רוזנברג-פריד67
68
אם לא כתוב אחרת, מקום המפגש הוא החנייה שליד האקדמון בר-אילן (בקצה הדרומי של האוניברסיטה), בשעה 7:25
69
לאיסוף בדרך נא ליצור קשר עם אחראי הסיור ביום לפני ולדאוג להגיע בזמן לנק' האיסוף
Loading...
Main menu