ฟอร์มอัตรากำลังเทอม 1-2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กลุ่มสาระตัวอย่าง
2
ที่ชื่อ-สกุลรหัสวิชารายวิชาชั้น/ห้องจำนวนคาบ/ห้อง/สัปดาห์รวมจำนวนคาบประเภทวิชาหมายเหตุ
3
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
กิจกรรม
4
0
นายครูดี ตั้งใจสอน
ค21101
คณิตศาสตร์1
ม.1/1-2,3
26ü
5
ค32201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3
ม.5/244ü
6
พ20209
เบสบอลม.3/2-522ü
7
รวมจำนวนคาบสอน/สัปดาห์
12
8
หมายเหตุ หากแถวไหนเกินหรือขาดท่านสามารถตัดหรือเพิ่มแถวได้
9
10
11
12
ที่ชื่อ-สกุลรหัสวิชารายวิชาชั้น/ห้องจำนวนคาบ/ห้อง/สัปดาห์รวมจำนวนคาบประเภทวิชาหมายเหตุ
13
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
กิจกรรม
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
รวมจำนวนคาบสอน/สัปดาห์
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu