Opas DOAJ:n hakulomakkeen täyttämiseen
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
JohdantoTekstiKÄÄNNÖS
2
ENNEN KUIN ALOITAT
Lue osio “Information for publishers” (https://doaj.org/publishers), arvioi verkkosivustosi ja varmista, että julkaisusi on kriteeriemme mukainen.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Hakija vastaa siitä, että hän antaa oikeat tiedot lähettäessään hakemuksensa arvioitavaksi. Mikäli tiedot ovat puutteelliset, hakemusta ei arvioida. Mikäli tiedot osoittautuvat virheellisiksi - joko arvioinnissa tai jopa hyväksytyksi tulemisen jälkeen - pidätämme oikeuden hylätä julkaisu tai poistaa se välittömästi emmekä ota samalta hakijalta vastaan uusia hakemuksia vuoteen. Mikäli sama kustantaja on lähettänyt yli viisi hakemusta, joissa on virheellisiä tietoja, pidätämme oikeuden poistaa kaikki kyseisen kustantajan julkaisut emmekä ota samalta hakijalta vastaan uusia hakemuksia korkeintaan kolmeen vuoteen riippuen siitä, kuinka monen julkaisun kohdalla virheellistä tietoa on annettu ja kuinka monta kertaa tämä on tapahtunut.
3
4
KysymysnumeroKysymyksen tekstiKÄÄNNÖSOhjetekstiKÄÄNNÖSVastausvaihtoehdotKÄÄNNÖS
5
6
Julkaisukanavan perustiedot
7
1Julkaisukanavan nimi
8
2URL
9
3Vaihtoehtoinen nimi
10
4Julkaisukanavan ISSN (painettu versio)Anna painetun version ISSN vain jos julkaisukanavasta on olemassa painettu versio, muuten jätä tämä kohta tyhjäksi. Kirjoita ISSN yhdysmerkillä, esim. 1234-4321.
11
5Julkaisukanavan ISSN (verkkoversio)Ei voi olla sama kuin P-ISSN. Kirjoita ISSN yhdysmerkillä, esim. 1234-4321.
12
6Kustantaja
13
7Yhdistys tai organisaatioSen yhdistyksen tai organisaation nimi, jolle julkaisukanava kuuluu.
14
8Alusta, palvelin tai aggregaattoriJulkaisukanavan sisällön alustan, palvelimen tai aggregaattorin nimi, esim. OJS, HighWire Press, EBSCO.
15
9Julkaisukanavan yhteyshenkilön nimiHenkilö, johon DOAJ voi olla yhteydessä tämän julkaisun osalta. Yhteyshenkilön on oltava luonnollinen henkilö.
16
10Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
17
11Vahvista yhteyshenkilön sähköpostiosoite
18
12Mistä maasta käsin julkaisukanavan kustantaja toimii?Valitse maa, jossa kustantaja harjoittaa liiketoimintaansa. Välillinen osoite ei kelpaa.
19
13Periikö julkaisukanava kirjoittajamaksuja (article processing charge, APC)?Kyllä tai eiKyllä / Ei
20
14Anna URL, josta tämä tieto löytyyAnna verkko-osoite, josta tämä tieto löytyy.
21
15MääräYksi määrä (numeroina)
22
16ValuuttaYksi valuutta
23
17Periikö julkaisukanava artikkelin käsittelymaksuja?Kyllä tai eiKyllä / Ei
24
18Anna URL, josta tämä tieto löytyyAnna verkko-osoite, josta tämä tieto löytyy.
25
19MääräYksi määrä (numeroina)
26
20ValuuttaYksi valuutta
27
21Kuinka monta tutkimus- ja katsausartikkelia julkaisukanavassa ilmestyi viimeisen kalenterivuoden aikana?Julkaisukanavan on julkaistava vähintään viisi artikkelia vuodessa pysyäkseen DOAJ:ssa.
28
22Anna URL, josta tämä tieto löytyy
29
23Antaako julkaisukanava maksuvapautuksia (esim. kehitysmaiden kirjoittajille)?Kyllä / Ei
30
24Anna URL, josta tämä tieto löytyy
31
25Millainen digitaalisen arkistoinnin toimintatapa julkaisukanavalla on käytössä?Valitse oikeat vaihtoehdot. Julkaisuarkistot ja kustantajan omat verkkoarkistot eivät käy.
32
26Anna URL, josta tämä tieto löytyyJätä tämä kohta tyhjäksi, jos valitsit ”Ei käytössä”.
33
27Salliiko julkaisukanava tiedonlouhinnan sisällöistään erilaisten hakuohjelmien avulla?Kyllä / Ei
34
28Mitä artikkelitunnisteita julkaisukanava käyttää?
35
29Antaako julkaisukanava tai onko se aikeissa antaa DOAJ:lle artikkelitason metadataa?Jos kyllä, metadata on toimitettava DOAJ:lle kolmen kuukauden kuluttua hyväksymisestä.
36
30Antaako julkaisukanava tilastotietoa artikkeleiden latausmääristä? Jos vastaus on ”Ei”, jatka kysymykseen 32.Kyllä / Ei
37
31Anna URL, josta tämä tieto löytyy
38
32Mikä oli ensimmäinen kalenterivuosi, jolloin julkaisukanava kokotekstisisältöineen julkaistiin avoimena verkkojulkaisuna? (Kokoteksti voi olla myös PDF-muodossa. Tämä ei koske uusia julkaisukanavia.)Ilmoita vuosi neljällä numerolla. Muu
39
33Missä tiedostomuodoissa kokoteksti on saatavilla? Valitse oikeat vaihtoehdot.
40
34Anna avainsana(t), jotka parhaiten kuvaavat julkaisuaKorkeintaan kuusi. Avainsanojen on oltava englanniksi.
41
35Valitse kieli/kielet, joilla artikkeleiden kokoteksti on julkaistuVoit valita useita kieliä.
42
43
Toimitusprosessin laatu ja läpinäkyvyys
44
36Mikä on toimituskunnan/toimitusneuvoston (Editorial board) verkkosivun URL?Julkaisukanavalla on oltava toimittaja ja toimituskunta/toimitusneuvosto (Editorial board). Vain humanististen tieteiden julkaisukanavien tapauksessa hyväksymme toimituksellisen arvioinnin, jossa käytetään vain kahta toimittajaa eikä toimitusneuvostoa. Jos julkaisukanavalla on toimitusneuvosto, vähintään viiden jäsenen affiliaatio on ilmoitettava.
45
37Mikä on artikkeleiden arviointiprosessi?Toimituksellinen arviointi / vertaisarviointi / sokkovertaisarviointi / kaksoissokkovertaisarviointi / avoin vertaisarviointi / ei arviointia
46
38Anna URL, josta tämä tieto löytyyJätä tämä kohta tyhjäksi, jos valitsit ”Ei käytössä”.
47
39Anna URL, josta julkaisukanavan tavoitteet ja tutkimusalat löytyvät
48
40Anna URL, josta julkaisukanavan kirjoittajaohjeet löytyvät
49
41Onko julkaisukanavalla menetelmä mahdollisen plagiarismin havaitsemiseksi?Jos vastaus on ”Ei”, jatka kysymykseen 43.Kyllä / Ei
50
42Anna URL, josta tämä tieto löytyy
51
43Montako viikkoa keskimäärin kuluu artikkelin lähettämisestä sen julkaisemiseen?
52
53
Miten avoin julkaisukanava on?
54
Muista, että julkaisukanavan koko se sisältö, joka liittyy hakemukseen, on oltava vapaasti saatavilla heti julkaisemisen jälkeen.
55
44Anna URL, josta julkaisun avoimen verkkojulkaisemisen kuvaus löytyy (Open Access statement)
56
57
Sisällön lisensointi
58
45Lisääkö julkaisukanava koneluettavaa CC-lisensointitietoa artikkeleihinsa?Lisätietoa: http://wiki.creativecommons.org/CC_REL

Jos vastaus on ”Ei”, jatka kysymykseen 47.
Kyllä / Ei
59
46Anna sellaisen esimerkkisivun URL, jossa lisensointitietoa on
60
47Salliiko julkaisukanava sisältönsä jatkokäytön ja yhdistelyn CC-lisenssin mukaisesti?Lisätietoa: http://creativecommons.org/licenses/Ei / Muu
61
48Mitä seuraavista sisältö vaatii? (Valitse oikeat vaihtoehdot.)Nimi mainittava / Epäkaupallinen käyttö / Ei johdannaisia / Jaa samalla lisenssillä
62
49Anna URL, jossa lisenssiehtonne ovat
63
50Antaako julkaisukanava lukijoiden lukea, ladata, kopioida, jakaa tai tulostaa artikkeleiden kokotekstiä, suorittaa niihin hakuja tai liittää niihin linkkejä ja ylipäätään antaa lukijoiden käyttää artikkeleita mihin tahansa muihin laillisiin tarkoituksiin?Budapest Open Access Initiativen avoimen julkaisemisen määritelmästä.Kyllä / Ei
64
51Mihin rekisteriin lehti on ilmoittanut rinnakkaistallennuspolitiikkansa?Valitse oikeat vaihtoehdot.Ei käytössä / Muu
65
66
Tekijänoikeudet ja luvat
67
52Antaako julkaisukanava kirjoittajien pitää tekijänoikeutensa rajoituksetta?Kyllä / Ei / Muu
68
53Anna URL, josta tämä tieto löytyy
69
54Antaako julkaisukanava kirjoittajien pitää julkaisuoikeutensa rajoituksetta?Kyllä / Ei / Muu
70
55Anna URL, josta tämä tieto löytyy
71
72
Tietoa sinusta
73
56Nimi
74
57Sähköpostiosoite
75
58Vahvista sähköpostiosoite
76
77
EndnoteTekstiKÄÄNNÖS
78
DOAJ edistää avoimen verkkojulkaisemisen parhaita käytäntöjä. Parhaita käytäntöjä noudattavien julkaisukanavien esiin tuomiseksi olemme ottaneet käyttöön DOAJ Seal
for Open Access Journals -merkin (avoimen julkaisemisen DOAJ-merkki).
79
DOAJ Seal -merkki kertoo julkaisukanavan saatavuudesta, avoimuudesta, löydettävyydestä, jatkokäytettävyydestä ja kirjoittajan oikeuksista, ei julkaisun artikkeleiden tieteellisestä laadusta.
80
Julkaisukanava voi saada DOAJ Seal -merkin seuraavilla perusteilla:
81
1Julkaisukanavalla on oltava käytössään ulkoisen toimijan tarjoama arkistointijärjestely. (Kysymys 23) Jos vastaus on ”Ei käytössä”, julkaisu ei saa DOAJ Seal -merkkiä.
82
2Julkaisukanavalla on oltava pysyvät tunnisteet artikkeleissaan. (Kysymys 26) Jos vastaus on ”Ei käytössä”, julkaisu ei saa DOAJ Seal -merkkiä.
83
3Julkaisukanavan on toimitettava artikkelitason metadataa DOAJ:lle. (Kysymys 29) Jos vastaus on ”Ei” tai julkaisu ei toimita metadataa kolmen kuukauden kuluessa, julkaisu ei saa DOAJ Seal-merkkiä.
84
4Julkaisukanavan on lisättävä koneluettavaa CC-lisensointitietoa artikkelitason metadataan. (Kysymys 43) Jos vastaus on ”Ei”, julkaisu ei saa DOAJ Seal -merkkiä.
85
5Julkaisukanavan on sallittava sisältönsä jatkokäyttö ja yhdistely CC-BY- tai CC-BY-NC-lisenssin mukaisesti. (Kysymys 45) Jos vastaus on ”Ei” tai ”Muu”, julkaisu ei saa DOAJ Seal -merkkiä.
86
6Julkaisukanavan rinnakkaistallennuspolitiikka on ilmoitettu johonkin rekisteriin. (Kysymys 49) Jos vastaus on ”Ei”, julkaisu ei saa DOAJ Seal -merkkiä.
87
7Julkaisukanavan on annettava kirjoittajien pitää tekijänoikeutensa rajoituksetta. (Kysymys 52). Jos vastaus on ”Ei”, julkaisu ei saa DOAJ Seal -merkkiä.
88
DOAJ Seal -merkkiä ei voi hakea. Merkki annetaan hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Jos sinulla on kysyttävää merkin kriteereistä, ota meihin yhteyttä.
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...