ข้อมูลอาคารสถานที่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลอาคารสถานที่
2
3
ลำดับที่อาคารจำนวน
4
1
อาคาร 1 (อาคารสำนักงาน-หอประชุมพื้นที่ใช้สอย 960 ตารางเมตร)
1 อาคาร
5
2
อาคาร 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร)
1 อาคาร
6
3
อาคาร 3 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร)
1 อาคาร
7
4
บ้านพักผู้อำนวยการ (บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8)
1 หลัง
8
5บ้านพักครู (บ้านพักครู 6 หน่วย)3 หลัง
9
6บ้านพักภารโรง (บ้านพักภารโรง 2 หน่วย)3 หลัง
10
7ป้อมยาม2 หลัง
11
8ลานกีฬา1 สนาม
12
9
ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลสดวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
1 หลัง
13
10ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพครบวงจร1 หลัง
14
11ศาลาลูกเสือ/องค์การนักเรียนนักศึกษา1 หลัง
15
12ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพครบวงจร1 หลัง
16
13โรงอาหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี1 หลัง
17
14อาคารฝึกงาน 4 ชั้น1 หลัง
18
15อาคารศรีทิพยปัญญา1 หลัง
19
16ห้องน้ำ1 หลัง
20
17หอพักนักเรียน1 หลัง
21
18ป้อมยามและห้องครูเวร1 หลัง
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu