แบบขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 224
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562
2
วันคาบ 1คาบ 2คาบ 3คาบ 4คาบ 5คาบ 6คาบ 7คาบ 8คาบ 9
3
จันทร์นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:
4
เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :
5
ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:
6
อังคารนักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:
7
เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :
8
ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:
9
พุธนักเรียน:นักเรียน: 5/4นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:
10
เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน : เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :
11
12
13
ครูผู้สอน:
ครูผู้สอน: ครูประยุทธ
ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:
14
พฤหัสบดีนักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน:
15
เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :
16
ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:
17
ศุกร์นักเรียน:นักเรียน:นักเรียน: ม.3/6 นักเรียน: ม.3/4 นักเรียน:นักเรียน: ม.1/6นักเรียน: ม.3/5นักเรียน:นักเรียน:
18
เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :
เรื่องที่สอน : ทดสอบประจำหน่วย
เรื่องที่สอน : ทดสอบประจำหน่วย
เรื่องที่สอน :
เรื่องที่สอน : ทำข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
เรื่องที่สอน : ทดสอบประจำหน่วย
เรื่องที่สอน :เรื่องที่สอน :
19
ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:ประยุทธ
ครูผู้สอน: สุมาศ เตชานันท์
ครูผู้สอน: สุมาศ เตชานันท์
ครูผู้สอน:
ครูผู้สอน: สุมาศ เตชานันท์
ครูผู้สอน: สุมาศ เตชานันท์
ครูผู้สอน:ครูผู้สอน:
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...