เป้าหมายการคัดกรองโรคในผู้สูงอายุ ปี 2558.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ข้อมูลผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557 รง. ผสอ.1
2
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557
3
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (คน)จำนวนผู้สูงอายุ
4
ที่
อำเภอ60-69 ปี70-79 ปี80-89 ปี90-99 ปี100 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
5
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
6
1เมืองศรีสะเกษ 3,226 3,896 7,122 1,650 2,353 4,003 475 888 1,363 40 93 133 2 1 3 5,393 7,231 12,624 523 799 1,322
7
2กันทรลักษ์ 5,957 6,270 12,227 3,481 3,990 7,471 1,183 1,517 2,700 98 147 245 13 14 27 10,732 11,938 22,670 384 287 671
8
3กันทรารมย์ 3,342 3,754 7,096 1,836 2,300 4,136 596 887 1,483 98 142 240 2 - 2 5,874 7,083 12,957 249 303 552
9
4ขุขันธ์ 5,024 5,750 10,774 2,873 3,453 6,326 1,079 1,542 2,621 116 162 278 2 3 5 9,094 10,910 20,004 414 540 954
10
5ขุนหาญ 3,430 3,656 7,086 1,790 2,193 3,983 699 973 1,672 65 88 153 4 6 10 5,988 6,916 12,904 443 461 904
11
6ราษีไศล 3,483 3,903 7,386 1,648 2,237 3,885 529 772 1,301 83 93 176 21 8 29 5,764 7,013 12,777 474 618 1,092
12
7อุทุมพรพิสัย 4,267 4,804 9,071 2,354 2,917 5,271 815 1,269 2,084 129 232 361 3 5 8 7,568 9,227 16,795 428 439 867
13
8ปรางค์กู่ 2,424 2,688 5,112 1,235 1,596 2,831 451 695 1,146 63 77 140 7 3 10 4,180 5,059 9,239 118 127 245
14
9ไพรบึง 1,739 1,959 3,698 884 1,209 2,093 421 549 970 46 92 138 2 3 5 3,092 3,812 6,904 140 180 320
15
10ห้วยทับทัน 1,442 1,505 2,947 705 825 1,530 218 347 565 28 50 78 - 1 1 2,393 2,728 5,121 152 129 281
16
11โนนคูณ 1,171 1,326 2,497 483 746 1,229 192 322 514 21 42 63 - - - 1,867 2,436 4,303 77 110 187
17
12ยางชุมน้อย 1,302 1,423 2,725 610 721 1,331 133 223 356 19 26 45 - 1 1 2,064 2,394 4,458 168 194 362
18
13ศรีรัตนะ 1,501 1,699 3,200 784 1,050 1,834 252 423 675 40 70 110 - 2 2 2,577 3,244 5,821 117 134 251
19
14บึงบูรพ์ 396 495 891 221 327 548 90 132 222 2 15 17 - - - 709 969 1,678 106 193 299
20
15วังหิน 964 1,086 2,050 386 460 846 169 242 411 13 15 28 - - - 1,532 1,803 3,335 113 173 286
21
รวมแผ่นที่ 1 (ยกไป)
39,668 44,214 83,882 20,940 26,377 47,317 7,302 10,781 18,083 861 1,344 2,205 56 47 103 68,827 82,763 151,590 3,906 4,687 8,593
22
23
ข้อมูลผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557 รง. ผสอ.1
24
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2557
25
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (คน)จำนวนผู้สูงอายุ
26
ที่
อำเภอ60-69 ปี70-79 ปี80-89 ปี90-99 ปี100 ปีขึ้นไปรวมทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
27
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
28
ยกมาจากแผ่นที่ 1
39,668 44,214 83,882 20,940 26,377 47,317 7,302 10,781 18,083 861 1,344 2,205 56 47 103 68,827 82,763 151,590 3,906 4,687 8,593
29
16น้ำเกลี้ยง 1,323 1,428 2,751 609 731 1,340 219 297 516 36 46 82 7 7 14 2,194 2,509 4,703 119 99 218
30
17ภูสิงห์ 1,406 1,514 2,920 814 971 1,785 251 319 570 29 37 66 1 1 2 2,501 2,842 5,343 326 556 882
31
18เมืองจันทร์ 790 823 1,613 431 553 984 226 347 573 27 35 62 1 2 3 1,475 1,760 3,235 66 59 125
32
19เบญจลักษ์ 992 1,144 2,136 373 564 937 148 267 415 13 40 53 - 3 3 1,526 2,018 3,544 51 46 97
33
20พยุห์ 1,068 1,492 2,560 459 652 1,111 134 227 361 12 29 41 - 1 1 1,673 2,401 4,074 137 177 314
34
21โพธิ์ศรีสุวรรณ 854 1,014 1,868 432 616 1,048 161 280 441 25 43 68 1 2 3 1,473 1,955 3,428 123 101 224
35
22ศิลาลาด 890 1,088 1,978 523 572 1,095 161 229 390 15 22 37 - - - 1,589 1,911 3,500 129 104 233
36
รวมทั้งหมด 46,991 52,717 99,708 24,581 31,036 55,617 8,602 12,747 21,349 1,018 1,596 2,614 66 63 129 81,258 98,159 179,417 4,857 5,829 10,686
37
Loading...
 
 
 
ข้อมูลปชก.ปี 57
เป้าหมายคัดกรองปี 58
เป้าคัดกรองต้อกระจก
 
 
Main menu