สถานะการสมัคร ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขประจำตัวผู้สมัคร
สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ สกุลโรงเรียน / สถาบัน
ช่องทางการสมัคร
สถานะการสมัคร
หมายเหตุ
2
IT0001
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอดิเทพคำภิระ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
online
ไม่สมบูรณ์
ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร
3
IT0002
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย
กิตติศักดิ์
มูลแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
online
ไม่สมบูรณ์
ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร
4
IT0003
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศิริยากรจำปามา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
onlineสมบูรณ์
5
IT0004
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอมรเทพสุดหอม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
onlineสมบูรณ์
6
IT0005
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว
เกตสรินทร์
งามนัก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
online
ไม่สมบูรณ์
หลักฐานการสมัครไม่สมบูรณ์
7
IT0006
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นางสาว
ขัตติยภรณ์
ชัยสิทธิ์
อาชีวศึกษามหาสารคามonline
ไม่สมบูรณ์
ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร
8
IT0007
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสิริชัยชูหลี
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
online
ไม่สมบูรณ์
ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร
9
IT0008
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพงศกรศิลาไสล
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
onlineสมบูรณ์
10
IT0009
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายชัชวาลย์สุทธิสาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
online
ไม่สมบูรณ์
ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1