สถานะการสมัคร ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
IT0006
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นางสาว
ขัตติยภรณ์
ชัยสิทธิ์
อาชีวศึกษามหาสารคามonlineสมบูรณ์
2
IT0009
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายชัชวาลย์สุทธิสาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
onlineสมบูรณ์
3
IT0010
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายรัชชานนท์แสนสอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
onlineสมบูรณ์
4
IT0011
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายกิตติธัช
สุทธิบริบาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
onlineสมบูรณ์
5
IT0012
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายธีระพลทองลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
onlineสมบูรณ์
6
IT0013
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายปรมินทร์
สุภรัตนกูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
onlineสมบูรณ์
7
IT0015
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายณัฐกานต์คำเปลว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
onlineสมบูรณ์
8
IT0016
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายสิรวิชญ์เวชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
onlineสมบูรณ์
9
IT0023
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายปฏิภัทธ์
ไทยทองสุขสกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
onlineสมบูรณ์
10
IT0026
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายอนุชาเมืองแสนเทคนิคสัตหีบonlineสมบูรณ์
11
IT0027
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายณัฏฐพงศ์ผกานนท์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
onlineสมบูรณ์
12
IT0030
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
นายณรสพลกองศรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
onlineสมบูรณ์
13
IT0001
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอดิเทพคำภิระ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
onlineสมบูรณ์
14
IT0002
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย
กิตติศักดิ์
มูลแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
online
ไม่สมบูรณ์
ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร
15
IT0003
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศิริยากรจำปามา onlineสมบูรณ์
16
IT0004
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอมรเทพสุดหอม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
onlineสมบูรณ์
17
IT0005
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว
เกตสรินทร์
งามนัก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
onlineสมบูรณ์
18
IT0007
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสิริชัยชูหลี
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
onlineสมบูรณ์
19
IT0008
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพงศกรศิลาไสล
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
onlineสมบูรณ์
20
IT0014
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนันทวัฒน์
เลิศราศรี
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
onlineสมบูรณ์
21
IT0017
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายรัชกิจ
วัฒนยืนยง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
onlineสมบูรณ์
22
IT0018
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจิรศักดิ์
อันทะปัญญา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
onlineสมบูรณ์
23
IT0019
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัชราศิริกุล
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
onlineสมบูรณ์
24
IT0020
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปฏิภาณสิงคะนอง
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
onlineสมบูรณ์
25
IT0021
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวประภัสสรศรีกุล
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
onlineสมบูรณ์
26
IT0022
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนิรมลแสนอ้วน
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
online
ไม่สมบูรณ์
ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร
27
IT0024
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิตติภัฎพรมทา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
onlineสมบูรณ์
28
IT0025
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายณัฐพล
วงษ์รัศมี
วิทยาัลยอาชีวศึกษาสระบุรี
online
ไม่สมบูรณ์
ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร
29
IT0028
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายรัฐวุฒิ
ศรีบุญวงษ์
วิทยาลัยเทคนิคยโสธรonlineสมบูรณ์
30
IT0029
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพิชชาพร
จันทร์เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
onlineสมบูรณ์
31
เลขประจำตัวผู้สมัคร
สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ สกุลโรงเรียน / สถาบัน
ช่องทางการสมัคร
สถานะการสมัคร
หมายเหตุ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu