escola_docs_preceptius
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ESCOLA L'ESTELADAPGA: 2017/2018Cànoves i Samalús
2
3
Aquest document genera una còpia del que hi ha a la Programació General Anual del curs actual. Pot trigar una mica en sortir la informació.
4
DescripcióDOCUMENTS DE GESTIÓ
5
ResponsableRedactat ?Data aprovacióVersióAprovat per ?URL Document PDF
6
1Projecte Educatiu de Centre (PEC)Equip directiuX29/06/20151Consell EscolarPEC
7
2Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)Equip directiuX00Claustre, Consell EscolarNOFC
8
3Projecte de direcció (PdD)Director/aX30/06/20122012-16Comissió avaluadora, claustre, Consell EscolarProj_Direcció
9
4Reglament de règim intern de menjador (RRIM)Comissió menjadorX00Consell escolarRRIM
10
5Projecte curricular de centre (PCC)Claustrex REFER00Claustre, Consell Escolarprogramació_escola
11
6Pla d'atenció a la diversitat (PAD)Comissió NEEX00Direcció, claustre, Consell escolarEsquema_CADPla d'atenció a la diversitat (PAD)
12
7Pla d'acollida nouvinguts AlumnesEquip directiux FER00Claustre, Consell escolar
13
8Pla d'acollida nouvinguts ProfessorsEquip directiuX00Claustre, Consell escolarP_A_Professors
14
9Pla d'avaluació escolaEquip directiux REFER00Claustre, Consell escolaravaluacio_escola
15
10Projecte de biblioteca (Puntedu)Comissió bibliotecaX00Claustre, Consell escolar
16
11Programació general de centre (PGA)Equip directiuX2017-2018Claustre, Consell escolarhttps://goo.gl/jrGsrq
17
12Pla de lectura del centre (PLC)Comissió bibliotecaX2013-2014Claustre, Consell escolarPla_lector
18
13Projecte de convivènciaComissió de convivènciaX00Claustre, Consell escolarPConvivència
19
14Pla educatiu d'entornEquip directiux FER00Claustre, Consell escolar
20
15Pla d'acció tutorialClaustreX00Claustre, Consell escolarPAT
21
16Pla de formació de centreClaustrex REFER00Claustre, Consell escolar
22
17Pla per la llengua i la cohesió socialComissióx FER00Claustre, Consell escolar
23
18Pla d'emergènciaCoordinador riscosX00Claustre, Consell escolar
24
19Pla TACComissió TACX00Claustre, Consell escolarPla TACEsquema Pla TAC
25
20Dades anuals de centreEquip directiuX2014-2015Claustre, Consell escolarDocument intern
26
21Memòria anual de centreEquip directiu - ClaustreX2014-2015Claustre, Consell escolarDocument intern
27
22Carta de compromís educatiuConsell Escolarx REFER2011-2012Claustre, Consell escolarCarta compromís
28
23Pla de millora de les Competències BàsiquesEquip directiu - ClaustreX0Claustre, Consell escolar
29
24Pla de millora de la IgualtatEquip directiu - Claustrex FER0Claustre, Consell escolar
30
25Pla de promoció de la Salut i hàbits saludablesEquip directiu - Claustrex FER0Claustre, Consell escolar
31
26Pla d'Educació MediambientalEquip directiu - Claustrex FER0Claustre, Consell escolar
32
27Gestió de Qualitat amb certificacions EFQM i SGCC-9001Equip directiu - Claustreen procés0Claustre, Consell escolarCarpeta_ISO
33
28Pla d'estalviEquip directiuX0Claustre, Consell escolarPla_estalvi
34
29Indicadors de centreEquip directiuen procés0Claustre, Consell escolarIndicadors_escola
35
30Programa d'innovació pedagògicaEquip directiux FER0
36
Loading...
 
 
 
PGA
 
 
Main menu