ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BRUKERVEILEDNING
2
Bli med og ta vare på rødlistede arter i Trøndelag! I år oppfordrer vi medlemmene til å bidra med frøinnsamling til den nasjonale frøbanken for truede arter og dermed bidra til at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser.
3
Klikk på 'ARTSLISTE'-fanen under. Der kan du se en oversikt over rødlistede karplanter (alle kategorier) i Nord-Trøndelag (Nt), Sør-Trøndelag (St) og i Møre- og Romsdal (MR). En grønn ’V’ betyr at frø fra arten er samlet fra denne regioner tidligere, og denne arten er derfor ikke prioritert, men merk at det kan fortsatt være interessant med innsamlinger fra disse artene fra regioner hvor den ikke tidligere er samlet fra. En ’X’ betyr at arten er funnet i regioner, men at det ikke er samlet frø.
4
I kolonnen 'PÅMELDING' kan du skrive deg opp om du vil være med å samle frø. Slik får vi letter oversikt over hva som gjøres, og vi kan allokere innsatsen vår optimalt for å samle fra flest mulig arter. Gå til den raden med arten du tenker å samle frø fra. Skriv følgende i påmeldingskolonnen, alt i samme cellen: ditt navn, epost/telefon, omtrentlig dato for turene (om du ønsker at andre medlemmer i NBF skal kunne kontakte deg for å eventuelt bli med ut, samt lokasjonen for hvor du tenker å samle fra.
5
Det trengs en stor mengde frø fra hver art, helst flere hundre frø fra samme lokalitet, og fra mer enn 20 individer. Er populasjonen liten/sårbar, eller frøene få, så samle bare 20-100 frø. Hvis det er få individer å samle frø fra, så notér hvor mange individer det er samlet frø fra. Oppbevar frøene i papirpose.
6
NB. Har noen planer om å samle frø fra en fredet art eller innenfor et verneområde, så ta kontakt med Vibekke Vange god tid i forveien, slik at det kan søkes om tillatelse av rette myndigheter.
7
Oppbevar frøene i papirpose.
8
Følgende skal noteres ved innsamlingen (se innsamlingsark):
1. Lokalitet, kommune og fylke
2. Koordinater
3. Dato
4. Artens navn. Husk å sjekke om det finnes underarter, da må underarten være korrekt bestemt.
5. Navn på innsamlere
6. Hvor mange individer det ble samlet inn fra
7. Habitat
8. Ta gjerne bilde
9
Vibekke Vange
10
Ringve botaniske hage
11
NTNU Vitenskapsmuseet
12
7491 Trondheim
13
14
Det finnes midler til å dekke en del reiseutgifter ifb. med frøsamlingsarbeidet, og reiseregning sendes til Vibekke Vange på e-post vibekke.vange@ntnu.no i etterkant.
15
16
17
TEGNFORKLARING:
18
V
Grønn V betyr at arten er samlet fra fylket, dvs den er ikke prioritert for frøinnsamling i 2020
19
X
Betyr at arten finnes i fylket, men er ikke samlet. Tom celle betyr at den ikke er registrert i fylket tidligere.
20
21
CT
Kritisk truet - Critically endangered
22
EN
Sterkt truet - Endangered
23
VU
Sårbar - Vulnerable
24
NT
Nær truet - Near threatened
25
26
27
28
29
30
31
NorgeMRStNt
32
Litt statistikk:Har inne712145
33
Mangler46678052
34
Total117699457
35
36
Prosent60,72,914,98,8
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100