רשימת קורסים בא 12.09.2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
CDEFGHIJKLQRSTUVWXYZAA
1
לידיעתכם, מערכת זו אינה סופית, עליכם לבדוק לקראת הרישום אם נעשו בה שינויים
2
3
מספר קורסשם הקורסנ"ז שש"סתואר
מרצה
שם
פרטי
שם
משפחה
יוםמשעהעד
שעה
4
5
202.1002א01שעות ניסוי-חלק א-מעבדה00
6
202.1010א01מבוא לפסיכולוגיה-שיעור22ד"רהדסאוקון- זינגרה'14.0016.00
7
202.1014א01סטטיסטיקה לפסיכולוגיים - חלק א' 22ד"רעודדקלוירב'12:0014:00
8
202.1014א02תרגיל סטטיסטיקה -חלק א02גב' גילשנרה'8.0010.00
9
202.1014א03תרגיל סטטיסטיקה -חלק א 02גב' הדילחאג' עליג'14.0016.00
10
202.1014א04תרגיל סטטיסטיקה -חלק א02מרעומרכץד'16:0018:00
11
202.1014א05תרגיל סטטיסטיקה -חלק א02מראמיתי קאופמןד'10.0012.00
12
202.1014א06תרגיל סטטיסטיקה -חלק א02גב' אוריתהיימרד'8.0010.00
13
202.1017א01תיאוריות אישיות בפסיכולוגיה33פרופ'תומרשכנרב'8:3011:00
14
202.1026א01יסודות פיזיולוגיים של התנהגות-חלק א-שיעור22פרופ'גלריכטר-לויןב'16:0018:00
15
202.1026א02תרגיל יסודות פיזיולוגיים של התנהגות-חלק א02מרקוסטה אדריאנובא'12.0014.00
16
202.1026א03תרגיל יסודות פיזיולוגיים של התנהגות-חלק א02מרשלומי חבושהד'14.0016.00
17
202.1026א04תרגיל יסודות פיזיולוגיים של התנהגות-חלק א 02גב' אנה פורטוגלובא'14.0016.00
18
202.1026א05תרגיל יסודות פיזיולוגיים של התנהגות-חלק א 02גב' אנה פורטוגלובג12.0014.00
19
20
202.1003ב01שעות ניסוי-חלק ב-מעבדה00
21
202.1015ב01סטטיסטיקה לפסיכולוגיים- חלק ב' 22ד"רעודדקלוירב'12:0014:00
22
202.1015ב02תרגיל סטטיסטיקה -חלק ב02גב' גילשנרה'8.0010.00
23
202.1015ב03תרגיל סטטיסטיקה -חלק ב 02גב' הדילחאג' עליג'14.0016.00
24
202.1015ב04תרגיל סטטיסטיקה -חלק ב02מרעומרכץד'16:0018:00
25
202.1015ב05תרגיל סטטיסטיקה -חלק ב02מראמיתי קאופמןד'10.0012.00
26
202.1015ב06תרגיל סטטיסטיקה -חלק ב02גב' אוריתהיימרד'8.0010.00
27
202.1028ב01יסודות פיזיולוגיים של התנהגות-חלק ב-שיעור22ד"ראינהגייזלר-סלומוןב'16:0018:00
28
202.1028ב02תרגיל יסודות פיזיולוגיים של התנהגות-חלק ב02מרקוסטה אדריאנובא'12.0014.00
29
202.1028ב03תרגיל יסודות פיזיולוגיים של התנהגות-חלק ב02מרשלומי חבושהד'14.0016.00
30
202.1028ב04תרגיל יסודות פיזיולוגיים של התנהגות-חלק ב 02גב' אנה פורטוגלובא'14.0016.00
31
202.1028ב05תרגיל יסודות פיזיולוגיים של התנהגות-חלק ב גב' אנה פורטוגלובג14.0016.00
32
202.1033ב01פסיכולוגיה התפתחותית-שיעור44ד"רתרצהיואלסא'9.0012.00
33
202.1033ב02תרגיל בפסיכולוגיה התפתחותית - 02גב' דנהבן עזראב'14:0016:00
34
202.1033ב03תרגיל בפסיכולוגיה התפתחותית -02גב' שחרמחרזה' 10.0012.00
35
36
37
38
202.1035ב01תפיסה - שיעור33פרופ'יפהישרוןג'10:0013:00
39
202.1037ב01פסיכולוגיה של הלמידה - שיעור 33פרופ'איריתעקירבקורס מתוקשב
40
41
202.3007ב01מבוא לפסיכולוגיה יישומית22פרופ'ג'ניקורמןד'8:0010:00
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...