Maliye Tez Konuları
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Araştırma Raporları/Tez
2
Orta Vadeli Harcama Çerçevesi ve Türkiye Uygulaması - Z. Zeren ÇAKMAK (EFE)
3
Tarımsal Destekleme Politikaları AB Ülkeleri ve Türkiye'deki Uygulamaları - Turgay ÇETİN
4
Uluslararası Uygulamalar Kapsamında Kamu Kesiminde Performans Değerlendirmesi ve Harcama Gözden Geçirmeleri - Sibel YILMAZ
5
Dünyada ve Türkiye'de Norm Kadro ve Uygulaması - Rasim AKIN
6
Üniversitelerde AR-GE Harcamaları ve Finansman Şekilleri - Ozan ALKAN
7
Kamu Mali Yönetiminde İyi Yönetişim ve Türkiye Uygulaması - Nihal SALTIK
8
Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ): Dünyada ve Türkiye'de Gelişimi ve Uygulaması - Müge KEPEK
9
Uluslararası Uygulamalar Işığında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu ve Türkiye'de Uygulanabilirliği - Gamze Yudum DEMİRAL
10
Yeni Yaklaşımlar ve İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Hizmette Yerellik (subsidiarite) İlkesi ve Mali Yerelleşme - Burcu ARDA
11
Makroekonomik Göstergelerle Bütçe Büyüklükleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Ergun UNUTMAZ
12
Avrupa Birliği Bütçesi - A. Koray KAZANCI
13
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Sözleşmeli Personel Uygulaması - Hatice OSMANÇELEBİOĞLU
14
Uluslararası Uygulamalar Işığında Üniversiteler İçin Yeni Bir Finansman Sistemi Önerisi ve Bunun 5018 Sayılı Kanun Karşısındaki Durumu - Asuman ÜNLÜCAN
15
İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Türk Kamu Yönetimi İçin Bir Model Önerisi - Özlem KÖSE
16
Uluslararası Uygulamalar Işığında Düzenleyici Etki Analizi ve Türk Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi Açısından Uygulanabilirliği - Gül Fulya BASKICI
17
İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yönetiminde Değişim Mühendisliği Çözümleri ve Türkiye İçin Model Bir Önerisi - Havva YİĞİT
18
İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Mali Yönetiminde Toplam Kalite Uygulamaları ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi - Kamile ÖZEL
19
Kamu Özel Sektör İşbirliği Modeli Çerçevesinde Türkiye İçin Büyük Kamu Yatırımlarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Model Önerisi - Cengiz DEMİRBAĞ
20
İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yatırım Bütçelerinin Etkin Yönetimi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi - Nuray DENİZ
21
İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yönetiminde Mali Saydamlık ve Kamuoyu Denetiminin Etkinleştirilmesi - Şafak Birol ACAR
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...