ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BCF Open Affiliate Cup 2018 Sign-Up
DEADLINE TO SIGN UP: 2/16/18 @ 6:30pm
2
NameAre you going to register for the Open?
3
Allison MohorekNo
4
Andrea Schuster
5
Anne Corrigan No
6
Ashley Ferguson
7
Barb FaganYes
8
Beckie BeachProbably!
9
Bennett WhitnellNo
10
Betsy KarliNo
11
Blake NoldYes
12
Brad DeLanty
13
Brian OlenderYes
14
Brian TresedderYes
15
Brie Dusing
16
Carlos HerreraYes
17
Chen ChenhallsYes
18
Courtney DeSorboNo
19
Dawn GrulkeNo
20
Eileen SherburneYes
21
Emma HolmiNo
22
Erik RichardsYes
23
Greg HildebrandLikely
24
Gregg SeaversonNo
25
Hannah Duffey
26
Heather O'NealNo
27
Ingrid ZitzerYes
28
Jamie MortonNo
29
Jasmine NeenoNo
30
Jeannie BrashearNo
31
Jed MathisYes
32
Jen KochYes
33
Jenna Byom
34
Jesalyn JohnsonYes
35
Joanne KwasnyYes
36
Johanna Sehloff No
37
John Heimyes
38
John Loughyes
39
Jonathan Koller Yes
40
Jordan LeffelYes
41
Josh BeatonNot yet
42
Josh Pelkofer yes
43
Karen Mohr
44
Katie McMillenNo
45
Kelsey BaybaNo
46
Keri Dennisonyes
47
Kevin WalchNo
48
Kim Lepera
49
Kim Loughyes
50
Kim McLeodNo
51
Kristina Matrone No
52
Lyndsay zwirleinNot sure!
53
Marco Veramaybe?
54
Mark WestYes
55
Mary PelkoferMaybe
56
Matt DeSorboNo
57
Matt MaltenNo
58
Megan Herkstroeterhaven't yet
59
Meghan PolenderNo
60
Meghann BadgerNo
61
Michelle MaternowskiNo
62
Michelle MonrealYes
63
Mike BranskiNo
64
Mike KasalMaybe
65
Mike McNamaraNo
66
Nathalie Abenoza No
67
Nick ThullNo
68
Otis HarrisNo
69
Patrick NicholsNo
70
Paul BegemannNo
71
Phil monnieryes
72
Ray Choiyes
73
Roger KarnathNo
74
Ross HartwickNo
75
Roy SadlerNo
76
Ryan Brenn No
77
Ryan Young
78
Sam Carstensyes
79
Sara gilbertNo
80
Sarah DriliasYes
81
Shannon McCormickYes
82
Stacey Nashyes
83
Stephanie King Yes
84
Tammy Majewskihell no
85
Tim GrahamNo
86
Tim Martinyes
87
Tina MartinYes
88
Tina Trannot sure
89
Tom VecheyYes
90
Toni Veverka
91
Tony SoyakNo
92
Travis Hellandno
93
Travis LeperaChyea Buddy
94
Tyler SullivanYes
95
Tyler TressMaybe
96
Andrew FischerYes
97
Kris feavelNo
98
Rachel SullivanNo
99
Paul Ralston
100
Troy Peterson