แผนการดำเนินงาน ปี 2562 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBF
5
แผน ENV ประจำปีงบประมาณ 2562
6
7
แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ENV) และรายการค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (วิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล)
8
โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
9
ที่หน่วยงานรายการจำนวนหน่วยงบประมาณขั้นตอนรายการปีงบประมาณ 2562หมายเหตุ
10
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน
11
123412341234123412341234123412341234123412341234
12
รายการซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ยกมาจากปี 2561
4,450,000
13
1
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
งานต่อเติมหลังคาเพื่อจัดสรรพื้นที่เป็นศุนย์รับ-ส่งผู้ป่วยภายใน
1งาน150,0001สำรวจ/ออกแบบ/
รอทำพร้อมอาคาร 298 ของบใหม่
14
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
15
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
16
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
17
5ตรวจรับพัสดุ
18
2
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
ปรับปรุงห้องเตรียมผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล
1งาน2,800,0001สำรวจ/ออกแบบ////////////////////
รอขออนุมัติงบเพิ่ม เนื่องจากปรับแบบใหม่
19
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
20
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
21
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
22
5ตรวจรับพัสดุ
23
3
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
ปรับปรุง Cover way ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น กับช่องทางเข้าตึกสูติกรรม/ตึก หู ตา คอ จมูก1งาน500,0001สำรวจ/ออกแบบ///
24
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
25
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
26
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
27
5ตรวจรับพัสดุ
28
4
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
ก่อสร้างทาง Cover way ด้านหน้าและข้างอาคารหลวงตาบัว
1งาน400,0001สำรวจ/ออกแบบ//
29
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
30
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
31
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
32
5ตรวจรับพัสดุ
33
5
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
ติดตั้งหัวจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิงข้างอาคาร 9 จุด (ศัลยกรรม, ตึกหลวตา,สูติกรรม,รัตนโกสินทร์, เวชกรรมสังคม,ทันตกรรมเก่า,อำนวยการเก่า,คลังพัสดุ,คลังยา (ชบาแดง)1งาน500,0001สำรวจ/ออกแบบ////////
34
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
35
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
36
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
37
5ตรวจรับพัสดุ
38
8
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ
ปรับปรุงห้องพักเวรแพทย์ชาย/หญิง ตึกเชี่ยวชาญ ชั้น 4
1งาน100,0001สำรวจ/ออกแบบ/
ปรับแผนเนื่องจากรอคลังวัสดุการแพทย์ย้ายออกจากพื้นที่
//
ปรับแผนเนื่องจากรอคลังวัสดุการแพทย์ย้ายออกจากพื้นที่
39
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
40
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
41
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
42
5ตรวจรับพัสดุ
43
รายการค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562
880,000
44
1
ตึกศัลยกรรม ชั้น 6
ซ่อมแซมงานสีที่เกิดจากเชื้อรา1งาน200,0001สำรวจ/ออกแบบ/
45
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
/
46
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
/
47
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา/
48
5ตรวจรับพัสดุ/
49
2
หน่วยงานดูแลบาดแผล
ซ่อมแซมน้ำรั่วและห้องน้ำ1งาน250,0001สำรวจ/ออกแบบ////
50
ตึกศัลยกรรม2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
51
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
52
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
53
5ตรวจรับพัสดุ
54
3
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
ซ่อมแซมน้ำรั่วจากหลังคา1งาน200,0001สำรวจ/ออกแบบ////
55
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
56
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
57
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
58
5ตรวจรับพัสดุ
59
4โรงอาหารซ่อมแซมหลังคาที่น้ำรั่วและฝ้าเพดาน1งาน200,0001สำรวจ/ออกแบบ/
60
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
/
61
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
/
62
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา/
63
5ตรวจรับพัสดุ/
64
5
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน1งาน30,0001สำรวจ/ออกแบบ/
ยกเลิกเนื่องจากเอกชนดำเนินการให้แล้ว(เช่าพื้นที่เอกชน)
65
(ศูนย์จุฬา)2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
66
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
67
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
68
5ตรวจรับพัสดุ
69
รายการค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง
18,289,000
70
2
อาคารโรงพักขยะ
เปลี่ยนพื้นโรงพักขยะ1งาน200,0001สำรวจ/ออกแบบ/
71
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
/
72
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
/
73
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา/
74
5ตรวจรับพัสดุ/
75
3
เด็ก 2 (กุมารเวช)
1. เปลี่ยนกระจกบานเกล็ดภายในห้องเจ้าหน้าที่
2. รื้อถอนกระถางต้นไม้+ราวกันตึก และปรับปรุงใหม่
1งาน250,0001สำรวจ/ออกแบบ/
76
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
/
77
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
/
78
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา/
79
5ตรวจรับพัสดุ/
80
4
หอกึ่งวิกฤตทารกแรกเกิด
1. ปรับปรุงรางน้ำฝนหน้าตึก
2. ทำรางน้ำดักน้ำฝนบริเวณพื้นชั้น 1 (หน้าตึก)
1งาน200,0001สำรวจ/ออกแบบ//
81
(กุมารเวช)2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
82
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
83
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
84
5ตรวจรับพัสดุ
85
5
ตึกศัลยกรรม (ชั้นดาดฟ้า)
1. ทำปรับระดับ+กันซึมดาดฟ้า1งาน500,0001สำรวจ/ออกแบบ//////
86
2. Roof Drain2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
87
3. ผนังที่เป็นบล็อคแก้วแตกร้าว (ทางขึ้นบันได)
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
88
4. ปิดช่องแสงที่ส่องลงชั้น 74เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
89
5ตรวจรับพัสดุ
90
6
ตึกศัลยกรรม (ชั้น 6)
ปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ห้องน้ำห้องพักแพทย์เวร จำนวน 3 ห้อง
1งาน60,0001สำรวจ/ออกแบบ/
91
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
/
92
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
/
93
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา/
94
5ตรวจรับพัสดุ/
95
7
ตึกศัลยกรรม (ชั้น 5)
หน่วยงาน Burn Unit
96
1. ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยและห้องแยกโรค
1งาน500,0001สำรวจ/ออกแบบ/////
97
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
98
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
99
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
100
5ตรวจรับพัสดุ
101
2. ปรับปรุงพื้นที่ส่วนของ Scrub Burn1งาน500,0001สำรวจ/ออกแบบ////
102
2
ขออนุมัติงบ/ประกาศเผยแพร่แผน/แต่งตั้ง คก.ราคากลาง
103
3
จัดทำราคากลาง/รายงานขอซื้อขอจ้าง
104
4เสนอราคา/พิจารณาผล/ทำสัญญา
Loading...