Bådvedligehold vinter 2019-2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Bådvedligehold vinter 2019-2020
2
3
Vinterklargøring går ud på at vi laver vedligehold, reparerer små og store skader og slid på vores både hen over vinteren. Bådene vil så stå som nye(?!) ved standerhejsning 2020.
4
At lave vinterklargøring er en obligatorisk del af at være i klubben - gør-det-selv er forudsætning for, at ASR kan være en billig roklub ... samtidig med den bedste! For dem med færrest km (ingen præcis grænse - holdene fyldes op 'fra oven' af km-listen indtil det nødvendige antal deltagere er nået) er deltagelse frivillig; Dvs. har du roet mere end typisk 50 km, er der sandsynlighed for at få tildelt en tilfældig weekend, hvis man ikke selv melder sig på. Undtaget er også bestyrelsesmedlemmer og dem som ønsker at vedligeholde outrigger/Brabrand-både i stedet. - Men har ofte set medlemmer som deltager alligevel. :)
5
6
Kort fortalt plan: Onsdag vaskes bådene grundigt, fredagen kører man bådene over i Aarhus Roklub, hvor vi har et opvarmet fællesværksted og lakeringsrum. Lørdag sliber man lak og reparer småting, samt første gang lak. Søndag som regel to gange lak - dog kan der forekomme reparationer også den dag. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt at få rigelig kage, kaffe og god frokost - klubben giver et bidrag på kr. 30,- pr. person til dette.... Tirsdag skal bådene hentes hjem, det skal ske inden kl. 17.00!
7
8
- De som vil tage/dele en tjans som formand for en weekend, vil som altid blive højt værdsat og belønnes med evig hæder! Hører I så fald gerne fra jer hurtigst muligt med ønsker til hvilke(n) weekend(er) og evt. både I foretrækker. (Årer er også i spil).
9
10
Vælg weekend på fanebladene i bunden. OBS pas på ikke at overskrive/slette, da hele dokumentet er redigerbart! Husk også at læse lakringsvejledningen se link her under
11
docs.google.com/document/d/1Wy0yAvIeEmtmRGbMS-j9l3TUoY0VOT1sHiidtTXhU_E/
12
13
Tak, mvh og god arbejdslyst!
14
Materieludvalget
15
16
HUSORDEN FOR BRUG AF AARHUS ROKLUB:
17
Man skal selv medbringe eget udstyr til brug i værksted og lakgang, dette lige fra rengøringsgenstande, bukke, værktøj osv..
18
19
Ved ”vanding” af gulv i lakgang inden lakering, skal det sikres at der efterfølgende ikke står søer på gulvet, idet gulvet bliver ødelagt. Ved vanding benyttes spande til transport af vand – benyt IKKE brandslangen fra forgangen.
20
21
Når der arbejdes i værksted og lakgang, SKAL dørene ud til forgangen være lukkede af hensyn til miljøet i den øvrige del af bygningen (støv, støj og luftgener).
22
23
Klude eller papir der er brugt til aftørring af terpentin eller lign. brandfarlige midler MÅ IKKE smides i de indendørs opsatte affaldsspande/poser, men SKAL henkastes i affaldscontainer opsat udendørs ved hoveddøren.
24
25
Ved hensættelse af både i lakgangen SKAL vejledning følges;
26
Bådene SKAL sættes længst op mod langvæggen ind mod værksted og længst hen imod døren ud til forgangen. Der skal være gangplads til passage gennem lokalet, og alle døre til lokaler med adgang fra lakgangen skal være mulige at åbne og passere – se opslag i lakgangen.
27
Følges denne vejledning ikke, og både/materiel sættes, så adgang til og fra lokalet hindres, flyttes både/materiel UDEN ansvar.
28
29
30
LAKERINGSVEJLEDNING
31
docs.google.com/document/d/1Wy0yAvIeEmtmRGbMS-j9l3TUoY0VOT1sHiidtTXhU_E/
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...