ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PLEASE NOTE THIS PROGRAM CLOSED ON AUGUST 31, 2020 AT 8 P.M.
2
LA COUNTY COVID-19 RENT RELIEF TOOLKIT (updated August 19, 2020)
3
Facebook Graphic (940x788)Twitter Graphic (1024x512)
Instagram Graphic (1080x1080)
Sample Social Media Post
4
5
EnglishDownload - EnglishDownload - EnglishDownload - EnglishAre you having trouble paying rent? LA County COVID-19 Rent Relief is here to help renters and property owners! Applications are open from August 17 to 31 at 211la.org/lacounty/rentrelief or by calling 2-1-1.
6
SpanishDownload - SpanishDownload - SpanishDownload - Spanish¿Tienes problemas para pagar el alquiler? ¡El subsidio de alquileres por el COVID-19 del condado de Los Ángeles se encuentra disponible para ayudar a los inquilinos y los propietarios de inmuebles! Las aplicaciones se encontrarán disponibles desde el 17 hasta el 31 de agosto en 211la.org/lacounty/rentrelief o llamando al 2-1-1.
7
Chinese (simplified)
Download - Chinese (simplified)Download - Chinese (simplified)Download - Chinese (simplified)你支付房租有困难吗?洛杉矶县COVID-19租金减免计划为租房者和业主提供帮助!申请开放时间为8月17日至31日,可登录211la.org/lacounty/rentrelief申请报名,或拨打2-1-1报名。
8
Chinese (traditional)
Download - Chinese (traditional)Download - Chinese (traditional)Download - Chinese (traditional)你支付房租有困難嗎?洛杉磯縣COVID-19租金減免計畫為租房者和業主提供幫助!申請開放時間為8月17日至31日,可登錄211la.org/lacounty/rentrelief申請報名,或撥打2-1-1報名。
9
RussianDownload - RussianDownload - RussianDownload - RussianУ вас проблемы с оплатой аренды? Программа помощи при аренде COVID-19 в округе Лос-Анджелес поможет арендаторам и владельцам недвижимости! Прием заявок открыт с 17 по 31 августа на 211la.org/lacounty/rentrelief или по телефону 2-1-1.
10
KoreanDownload - KoreanDownload - KoreanDownload - Korean집세를내는 데 문제가 있습니까? LA 카운티 COVID-19 Rent Relief는 임차인과 부동산 소유주를 돕기 위해 여기에 있습니다! 신청서는 8 월 17 일부터 31 일까지 211la.org/lacounty/rentrelief에서 또는 2-1-1로 전화하여 접수됩니다.
11
ArmenianDownload - ArmenianDownload - ArmenianDownload - ArmenianԱրդյո՞ք դժվարանում եք վճարել վարձը: Լոս Անջելեսի շրջանում COVID-19-ով պայմանավորված Վարձավճարների Աջակցության ծրագիրն այստեղ է՝ վարձակալներին և վարձատուներին օգնելու համար: Դիմումներն ընդունվում են Օգոստոսի 17-ից 31-ը, այստեղ՝ 211la.org/lacounty/rentrelief կամ զանգահարելով 2-1-1 հեռախոսահամարով:
12
JapaneseDownload - JapaneseDownload - JapaneseDownload - Japanese家賃の支払いに困っていませんか?
LA郡COVID-19家賃救済は、賃貸人と不動産所有者を支援するためにここにあります!申し込みは8月17日から31日まで211la.org/lacounty/rentreliefまたは2-1-1に電話で受け付けています。
13
TagalogDownload - TagalogDownload - TagalogDownload - TagalogNahihirapan ka bang magbayad ng upa? Narito ang LA County COVID-19 Rent Relief upang matulungan ang mga umuupa at may-ari! Ang mga aplikasyon ay bukas mula Agosto 17 hanggang 31 sa 211la.org/lacounty/rentrelief o sa pamamagitan ng pagtawag sa 2-1-1.
14
VietnameseDownload - VietnameseDownload - VietnameseDownload - VietnameseQuý vị đang gặp khó khăn về trả tiền thuê nhà? Chương trình Trợ cấp Tiền thuê nhà do COVID-19 tại Quận LA sẵn sàng trợ giúp người thuê nhà và chủ nhà! Nhận đơn đăng ký từ ngày 17 đến ngày 31 tháng 8 tại 211la.org/lacounty/rentrelief hoặc bằng cách gọi đến số 2-1-1.
15
ThaiDownload - ThaiDownload - ThaiDownload - Thaiคุณประสบปัญหาในการจ่ายค่าเช่าหรือไม่? LA County COVID-19 Rent Relief พร้อมช่วยเหลือผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สิน! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคมที่ 211la.org/lacounty/rentrelief หรือโทร 2-1-1
16
HindiDownload - HindiDownload - HindiDownload - Hindiक्या आपको किराया देने में परेशानी हो रही है? ला काउंटी COVID-19 रेंट रिलीफ किराया और संपत्ति के मालिकों की मदद करने के लिए यहाँ है! आवेदन 17 अगस्त से 31 अगस्त तक 211la.org/lacounty/rentrelief पर या 2-1-1 पर कॉल करके खुले हैं।
17
KhmerDownload - KhmerDownload - KhmerDownload - Khmerតើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការបង់ថ្លៃជួលផ្ទះមែនទេ? LA County COVID-19 ជំនួយនៃការជួលនៅទីនេះ ដើម្បីជួយអ្នកជួលនិងម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យ! ពាក្យស្នើរសុំនឹងចាប់បើកពីថ្ងៃទី 17 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែសីហាតាមរយៈ 211la.org/lacounty/rentrelief ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 2-1-1។
18
19
20
PAST EVENTS
21
Facebook Live Event, August 12, 2020
22
23
Download - EnglishDownload - SpanishDownload - ChineseDownload - Korean
24
(Shared from LA County's COVID Toolkit)
25
26
Supervisor Hilda L. Solis Facebook Live Event, August 13, 2020
27
28
Download Graphic
29
30
Facebook Live Event in Spanish, August 18, 2020 at 6pm
31
32
Sample Social Media PostÚnase a @LACDevAuthority en vivo el 18 de agosto a las 6 p.m. en facebook.com/LACDevAuthority para obtener más información sobre el programa y cómo recibir asistencia. Todo en Español.
33
Spanish GraphicsDownload - FacebookDownload - InstagramDownload - Twitter
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100