ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Design for Change 2019 - Bảng đánh giá
2
Tên đội
3
4
Trường
5
Vui lòng cho điểm từ 1 đến 5
6
1Chưa hoàn thànhPhần này hoàn toàn thiếu (không/chưa được nhắc đến).
7
2Cần cải thiệnPhần này cần cải thiện thêm nhiều.
8
3Chấp nhận đượcPhần này cần cải thiện thêm ít.
9
4Tốt Phần này đạt chất lượng tốt.
10
5Xuất sắcPhần này đạt chất lượng xuất sắc
11
12
54321
13
Thể hiện được vấn đề tác động đến Học sinh như thế nào54321
14
Điểm cao hơn dành cho những sáng kiến thể hiện được sự thấu cảm sâu sắc của học sinh đối với vấn đề đang tác động lên các em hoặc cộng đồng xung quanh các em cần giải pháp để giải quyết vấn đề
15
Hiểu thấu đáo vấn đề54321
16
Điểm cao hơn dành cho những sáng kiến cho thấy một quá trình tìm hiểu và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của tất cả các bên liên quan
17
Xác định chính xác vấn đề cần giải quyết54321
18
Điểm cao hơn dành cho những sáng kiến thể hiện ngắn gọn, rõ ràng, xúc tích vấn đề muốn giải quyết
19
20
Số lượng giải pháp khả thi54321
21
Điểm cao hơn dành cho những sáng kiến thể hiện quá trình động não mạnh mẽ và tưởng tượng ra được một lượng lớn những giải pháp cho vấn đề
22
Tạo ra tác động lớn nhất54321
23
Điểm cao hơn sẽ dành cho những sáng kiến có giải pháp đáp ứng một cách tích cực, trực tiếp và đáng kể những nhu cầu của các bên liên quan và thể hiện điều đó thông qua những công cụ, và phương tiện khác nhau và có ý nghĩa như thống kê, phản hồi, ghi nhận cảm xúc, vv... c
24
25
Lên kế hoạch54321
26
Điểm cao hơn dành cho những sáng kiến cho thấy việc lên một kế hoạch tốt trước khi thực thi
27
Thực thi54321
28
Điểm cao hơn dành cho những sáng kiến thể hiện việc thực thi thành công những ý tưởng của chúng
29
Tác động đối với cộng đồng54321
30
Điểm cao hơn đối với những câu chuyện có số liệu thống kê, sự phản hồi từ các bên liên quan, v.v
31
Đổi mới54321
32
Điểm cao hơn dành cho các sáng kiến đã áp dụng một giải pháp sáng tạo vượt trội cho vấn đề của các em
33
34
(Suy ngẫm và Hiểu biết sâu (Reflection & Insights54321
35
Điểm cao hơn dành cho các sáng kiến có chia sẻ các quá trình suy ngẫm, những hiểu biết sâu sắc và những chứng thực của các em về việc các em đã thay đổi (trong thái độ & hành động) như thế nào trong suốt quá trình thực hiện dự án
36
37
Vòng tròn ảnh hưởng54321
38
Điểm cao hơn dành cho những sáng kiến sử dụng nhiều cách tiếp cận sáng tạo và đa dạng để chia sẻ giải pháp và câu chuyện của các em và cho nhóm tiếp cận thành công nhiều người hơn
39
General Remarks
40
Total
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100