ABCD
1
Pronájem/ubytování jako VEDLEJŠÍ činnost
2
Příjmy jsou dosahovány vedle hlavního příjmu (zaměstnání), nebo při mateřské, rodičovské, starobním/invalidním důchodu, případně další
3
Dosažený příjem z pronájmu či ubytování
60 000,00 Kč
4
5
Počet měsíců výkonu výdělečné činnosti ubytování 12
6
(pro stanovení minimálního vyměřovacího základu soc. pojištění)
7
Superhrubá mzda ze zaměstnání (§ 6 ZDP), tj. hrubá mzda + pojistné hrazené zaměstnavavatelem0,00 Kč
8
9
Odvedená daň zaměstnavatelem0,00 Kč
10
11
Základní sleva na dani na poplatníka (pouze pokud není uplatněno u hlavního příjmu)
ne
12
13
Ubytování s ŽLUbytování bez ŽLPronájem
14
Živnostenský listmámnevyřídil jsem sinelze (není živnost)
15
Zdanění podle ZDP dle§ 7§ 7§ 9
16
Platí se zdravotní a sociální pojištěníANO (sociální pouze při dosažení průměrného měsíčního daňového základu 6536 Kč)ANO (sociální pouze při dosažení průměrného měsíčního daňového základu 6536 Kč)NE
17
Povinnost evidence EET od1.12.20161.12.20161.5.2020
18
Ubytovací kniha a ubytovací poplatky obciANOANONE
19
Hlášení ubytování cizince cizinecké policii ANOANOANO
20
DPH z pronájmu, ubytování při překročení obratu 1 mil. (za 12 po sobě jdoucích měsících, tj. např. 4/2018 - 3/2019)ANOANOANO, NE pouze u krátkodobého pronájmu do 48 hodin, kde je osvobození od DPH
21
DPH z provize "zahraniční" společnosti (Airbnb, Booking)ANOANOANO
22
DPH z provize "české" společnosti NENENE
23
Výdajový paušál60%40%30%
24
Maximální výdajový paušál1 200 000,00 Kč400 000,00 Kč600 000,00 Kč
25
Výdaj % z příjmů36 000,00 Kč24 000,00 Kč18 000,00 Kč
26
Základ daně z pronájmu/ubytování24 000,00 Kč36 000,00 Kč42 000,00 Kč
27
Základ daně ze závislé činnosti (zaměstnání)0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
28
Daň z příjmů fyzických osob 15 %3 600,00 Kč5 400,00 Kč6 300,00 Kč
29
Sleva na dani na poplatníka0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
30
Daň po slevě3 600,00 Kč5 400,00 Kč6 300,00 Kč
31
Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění12 000,00 Kč18 000,00 Kč0,00 Kč
32
Zdravotní pojištění 13,5 %1 620,00 Kč2 430,00 Kč0,00 Kč
33
Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění (po dosažení rozhodného průměrného daňového základu)0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
34
Vypočtený vyměř. základ pro sociální pojištění0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
35
Sociální pojištění 29,2 % 0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
36
Odvody celkem5 220 Kč7 830 Kč6 300 Kč
37
Doplatek celkem (sníženo o odvedenou daň)
5 220 Kč7 830 Kč6 300 Kč
38
Celkový odvod v % ze všech příjmů (nejsou zahrnuty odvody pojistného v rámci zaměstnaneckého poměru)8,70%13,05%10,50%
39
40
Uvedené výpočty jsou pouze informativní!!!
Modelace pro podmínky za rok 2019
41
webové stránky pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek webDOMU.cz
42