ABCD
1
Pronájem/ubytování jako VEDLEJŠÍ činnost
2
Příjmy jsou dosahovány vedle hlavního příjmu (zaměstnání), nebo při mateřské, rodičovské, starobním/invalidním důchodu, případně další
3
Dosažený příjem z pronájmu či ubytování
52 884,00 Kč
4
5
Počet měsíců výkonu výdělečné činnosti ubytování 12
6
(pro stanovení minimálního vyměřovacího základu soc. pojištění)
7
Superhrubá mzda ze zaměstnání (§ 6 ZDP), tj. hrubá mzda + pojistné hrazené zaměstnavavatelem225 682,00 Kč
8
9
Odvedená daň zaměstnavatelem6 630,00 Kč
10
11
Základní sleva na dani na poplatníka (pouze pokud není uplatněno u hlavního příjmu)
ano
12
13
Ubytování s ŽLUbytování bez ŽLPronájem
14
Živnostenský listmámnevyřídil jsem sinelze (není živnost)
15
Zdanění podle ZDP dle§ 7§ 7§ 9
16
Platí se zdravotní a sociální pojištěníANO (sociální pouze při dosažení průměrného měsíčního daňového základu 6536 Kč)ANO (sociální pouze při dosažení průměrného měsíčního daňového základu 6536 Kč)NE
17
Povinnost evidence EET od1.12.20161.12.20161.5.2020
18
Ubytovací kniha a ubytovací poplatky obciANOANONE
19
Hlášení ubytování cizince cizinecké policii ANOANOANO
20
DPH z pronájmu, ubytování při překročení obratu 1 mil. (za 12 po sobě jdoucích měsících, tj. např. 4/2018 - 3/2019)ANOANOANO, NE pouze u krátkodobého pronájmu do 48 hodin, kde je osvobození od DPH
21
DPH z provize "zahraniční" společnosti (Airbnb, Booking)ANOANOANO
22
DPH z provize "české" společnosti NENENE
23
Výdajový paušál60%40%30%
24
Maximální výdajový paušál1 200 000,00 Kč400 000,00 Kč600 000,00 Kč
25
Výdaj % z příjmů31 730,00 Kč21 154,00 Kč15 866,00 Kč
26
Základ daně z pronájmu/ubytování21 154,00 Kč31 730,00 Kč37 018,00 Kč
27
Základ daně ze závislé činnosti (zaměstnání)225 682,00 Kč225 682,00 Kč225 682,00 Kč
28
Daň z příjmů fyzických osob 15 %37 026,00 Kč38 612,00 Kč39 405,00 Kč
29
Sleva na dani na poplatníka24 840,00 Kč24 840,00 Kč24 840,00 Kč
30
Daň po slevě12 186,00 Kč13 772,00 Kč14 565,00 Kč
31
Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění10 577,00 Kč15 865,00 Kč0,00 Kč
32
Zdravotní pojištění 13,5 %1 428,00 Kč2 142,00 Kč0,00 Kč
33
Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění (po dosažení rozhodného průměrného daňového základu)0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
34
Vypočtený vyměř. základ pro sociální pojištění0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
35
Sociální pojištění 29,2 % 0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
36
Odvody celkem13 614 Kč15 914 Kč14 565 Kč
37
Doplatek celkem (sníženo o odvedenou daň)
6 984 Kč9 284 Kč7 935 Kč
38
Celkový odvod v % ze všech příjmů (nejsou zahrnuty odvody pojistného v rámci zaměstnaneckého poměru)25,74%30,09%27,54%
39
40
Uvedené výpočty jsou pouze informativní!!!
Modelace pro podmínky za rok 2019
41
webové stránky pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek webDOMU.cz
42