BCEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
Paper
ID
Title
Corresponding
Author*
Paper Title
Registration
Fee*
Full paper
2
102Dr.Müge Bekman
Halkla ilişkiler uygulamalarında geleneksel ve yeni medya kullanım pratikleri
Paid
3
103
Assist. Prof. Dr.
Kamuran Şi̇mşekOsmanli Arşi̇v Belgeleri̇nde Vehhabi̇lerPaid
4
105OtherSongül ÖzelDi̇van Edebi̇yati Şi̇i̇rleri̇nde Peygamber Sevgi̇si̇Paid
5
107
Assist. Prof. Dr.
Berna İleri̇
Teksti̇l Tasarimda Yeni̇ Bi̇r Yaklaşim: Kelebeğe Zarar Vermeden İpek Gi̇ymek
Paid
6
110Dr.Gülfidan AytaşÇocuklara Yabanci Di̇l Öğreti̇mi̇
Unpaid
7
111Lec.Hacer Filiz
Televi̇zyonun Türk Ai̇le Yapisina Etki̇leri̇ Bağlaminda Çocuk İzleyi̇ci̇ler
Paid
8
112
Assist. Prof. Dr.
Süreyya İlkılıç
Yıkım Edebiyatı Örneği Olarak Wolfgang Borchert’in Kısa Öyküsü: Mutfak Saati
Paid
9
113
Assoc. Prof. Dr.
Deniz Cankaya
The Epidemiology Of Radius Distal Fracture In A Central Training And Research Hospital By Selected Characteristics
Unpaid
10
114Lec.Aisha ArshadCritical Analysis Of “Truth Unveiled”Paid
11
115Lec.
Muhammad Safdar Bhatti
Improving Vocabulary Through Short Stories At Elementary Level
Paid
12
116Dr.Dinçer Öztürk
Zülfü Li̇vaneli̇’ni̇n Serenad Romaninda Deni̇z İmgesi̇
Paid
13
117Res. Assist.Kinem Tokdemi̇r
1999’dan 2002 Genel Seçi̇mleri̇ne Gi̇den Süreçte Türki̇ye’de Kri̇ti̇k Yeni̇den Saflaşma Ve Kri̇ti̇k Seçi̇m Teori̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme
Paid
14
118OtherSamet Demi̇r
Daldirma Ti̇p Pedal Boyama Uygulamalarinda Kurutma Sicakliğinin Kürleme Ve Boya Fi̇lm Kalinliği Üzeri̇ne Etki̇si̇ni̇n İncelenmesi̇
Paid
15
119
Assist. Prof. Dr.
Özge İşeri̇
Abdomi̇noplasti̇de Hasta Güvenli̇ği̇ni̇n Sağlanmasi: Hemşi̇reler Ne Yapmali?
Paid
16
120
Assist. Prof. Dr.
Pınar Akarçayİsveç’te Yerel Yönetimler ve SALAR’ın RolüPaid
17
121
Assist. Prof. Dr.
İbrahim Apak
Muhasebe kariyeri tercihi: Ön lisans öğrencileri üzerine bir araştırma
Paid
18
122Dr.Hümeyra Türedi
Dil Emperyalizmi’ne Karşı “Anadolu’dan İngilizce’ye Masallar” Projesi
Paid
19
123Res. Assist.Betül Çimenli
Speak English- MOOC- English Language MOOC to Improve Speaking Skills An Erasmus+ Strategic Partnership Project for Adult Education
Paid
20
126Dr.Hümeyra TürediCumhuriyet’te Bir Kafa Karışıklığı: Naşide Saffet HanımPaid
21
127Dr.Sen Cem
Can Paternalistic Leadership be an Antidote for Xenophobia: Syrian refugees Case
Paid
22
128
Assoc. Prof. Dr.
Murat Akin
İbn Arafe’nin el-Muhtasarü’l-kelâmî İsimli Eserinin Kelâm İlmindeki Yeri ve Önemi
Paid
23
129Assoc. Prof. Dr.Mustafa Işik
İbn Hibban’ın (Ö.354/965) Tekâsîm’ini Anlamak Ya Da Anlatmak
Paid
24
130Other
Sadettin Cem Altıparmak
Recent and Forecasted Aerospace Market Trend of Additive Manufacturing Processes for the Aerospace Industry
Paid
25
131Dr.Mehmet Şahin
The Political Economy Of De Facto States In The Post-Soviet Space
Paid
26
132OtherGaye Türker
KKTC Eğitim Sisteminde Yaşanan Aksaklıkları Belirleme ve Çözüm Önerileri Getirme üzerine Nitel Bir Çalışma
Paid
27
133
Assist. Prof. Dr.
Lokman Tutuncu
Determinants of risk factors disclosure in Turkish IPO prospectuses
Paid
28
134Dr.Yıldız Yenen Avci
Yerel Değerleri̇n İzi̇nden 3: Aydinli Şai̇r Şükrü Öksüz'ün Şi̇i̇rleri̇nde Kadinlar
Paid
29
135
Assist. Prof. Dr.
Nihat Küçük
Şanliurfa’daki̇ Pamuk Üreti̇ci̇leri̇ni̇n Tarimsal Bi̇lgi̇ Kaynaklari Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma
Paid
30
136Dr.Deniz C. Koşar
Müzi̇kte Beli̇rlenmemi̇şli̇k Prati̇ği̇ni̇n Gi̇zli̇ Öncüsü: Marcel Duchamp
Paid
31
137Dr.Yıldız Yenen Avci
Di̇nleme Eği̇ti̇mi̇nde Karşilaşilan Olumsuz Davranişlarin Nedenleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma
Paid
32
138Other
Nihan Garipağaoğlu Uğur
İçsel Moti̇vasyonun Örgüte Duygusal Bağlanma Etki̇si̇: Turi̇zm Çalişanlari Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma
Paid
33
139Dr.Ezgi Akar
Bel Ağrısı Olan Adölesan Olgularda Lomber MRG Değerlendirme Sonuçlarımız
Paid
34
140
Assist. Prof. Dr.
Erhan Yeşilyurt
Filistin'de Öğrenim Gören Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması
Paid
35
141
Assist. Prof. Dr.
Murat Tınas
Intelligence And Regional Politics In The Middle East: Drawing The Boundaries Of Intelligence Collection
Paid
36
142Dr.Tuba Şahi̇n Ören
Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Gastronomi Turizmine Bir Değer Olarak Kazandırılması: Karıkoca Aşı (Garıgoca Aşı) Örneği Ve Reçete Uygulaması
Paid
37
143Dr.Yusuf Ersoy
Stacker Machine Selection In A Production Firm By Using The Topsis Method
Paid
38
144Prof. Dr.Rahimbeyli Naile
Azerbaycan Halk Bi̇li̇mi̇ Sanati Çalişmasinda Modern Perspekti̇fler
Paid
39
145Res. Assist.Semih Okcu
Beste ve Güftesi̇ Zeki̇ Âri̇f Ataergi̇n’e Ai̇t Kürdîli̇hi̇cazkâr Makamindaki̇ Eserleri̇n Prozodi̇ ve Güfte Açisindan İncelenmesi̇
Paid
40
146
Assist. Prof. Dr.
Okan Bi̇lgi̇n
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Ki̇şi̇lerarasi Duyarlilik İle Oyun Bağimliliği Düzeyleri̇ Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n İncelenmesi̇
Paid
41
147Dr.Kamala AtakishiyevaAzerbaycan Aşik Sanatı Çalışmasında Yeni YönlerPaid
42
148Prof. Dr.Handan Uysal
Ti̇mol’ün “Bi̇r Çeşi̇t Monoterpen” Mutajeni̇k Etki̇leri̇ni̇n Drosophila Melanogaster’in Somati̇k Hücreleri̇nde İn Vi̇vo Kanat Benek Testi̇ İle Beli̇rlenmesi̇
Paid
43
149OtherMiral Hassan
Analyzing Storytelling Elements Through Online Database Platforms IMDb Case
Paid
44
150
Assoc. Prof. Dr.
Miray Gür
Şehir Sağlığının Şehirli Algısı Ve Beklentilerine Göre İncelenmesi: UNESCO Dünya Mirası Ve Sanayi Şehri Bursa
Paid
45
151
Assist. Prof. Dr.
Sezai KorkmazÖz-Kontrol Ve Di̇ndarlik İli̇şki̇si̇Paid
46
152Dr.
Ahmet Mekin Kandemir
Kur’an’ın Literal Yorumunun Doğurduğu Kelâmî Problemler: Mîsâk Ayetleri Örneği
Paid
47
153
Assist. Prof. Dr.
Yelda Bugay Tekgül"Genel Teori" Ve Uluslararası İstihdam'' Paid
48
154Dr.Nargiz Ismayilova
Ouli̇po Akiminin En Önemli̇ Örneği̇ Olarak Değerlendi̇ri̇len İtali̇o Calvi̇nonun "Bi̇r Kiş Gecesi̇ Eğer Bi̇r Yolcu" Romani
Paid
49
155Dr.Nargiz İsmayilova
Umberto Eco`s Postmodernism and Postmodern Reverberation Of Independence Period Of Azerbaijan Literary Prose
Paid
50
156
Assist. Prof. Dr.
Orhun Soydan
Yerleşkeleri̇n Arcscene Yaziliminda 3 Boyutlu Modelleri̇n Anali̇zi̇
Paid
51
157
Assoc. Prof. Dr.
Zulfugarov Rashad Ali
Comparative Investigation of Nakhchivan Dialect and Accents With Common Turkic Lexicon
Unpaid
52
158
Assist. Prof. Dr.
Mehmet Kayakuş
Türki̇ye’de Kategori̇leri̇ne Göre Perakende E-Ti̇caret Şi̇rketleri̇ni̇n Pazar Geli̇şi̇mi̇ni̇ Zi̇yaretçi̇ Sayisi Üzeri̇nden Değerlendi̇ri̇lmesi̇
Paid
53
159
Assist. Prof. Dr.
Defne AkdenizOli̇mposlu Tanrilar SofradaPaid
54
160Dr.Ümit Deniz İlhan
Covid-19 Beraberi̇nde Gündeme Taşinan Esnek Çalişma: İş-Özel Yaşam Dengesi̇ Açisindan Değerlendi̇rme
Unpaid
55
161OtherVeysel Serin
Türki̇ye’de KOBİ’Leri̇n Fi̇nansal Sorunlarinin Çözümünde Kredi̇ Garanti̇ Fonu Desteği̇ İle Katilim Bankaciliği ve Bi̇r Model Öneri̇si̇
Paid
56
162
Assoc. Prof. Dr.
Zihniye Okray
Systematic Review of the Studies in Turkey During Covid-19 Curfew
Paid
57
163
Assist. Prof. Dr.
İsmail Cengiz Yılmaz
An Automation Model for Construction Dispute Documents in Turkish Public Projects
Paid
58
165
Assist. Prof. Dr.
Dr. Vahit Çalişir
Sağlık Politikalarında Farkındalık Açısından Sosyal Medya Platformlarının Analizi
Paid
59
166Lec.Laçin Akyil
Kültürlerarası Farkındalık, Etnikmerkezcilik ve Sosyal Medya Kullanımı Etkileşimi
Paid
60
167Dr.Fatih ÖztürkFaydacılık (Utilitarianism) ve Ahlak EğitimiPaid
61
168Dr.Fatih ÖztürkBir Karakter Formasyonu Modeli Olarak EtolojiPaid
62
169Res. Assist.Fati̇h Mehmet Ateşİş ile İlgi̇li̇ HastalikPaid
63
170Lec.Şükran Başanbaş
Regression Modelling for Intercultural Sensitivity, Religious Faith and Innovative Behavior
Paid
64
171Lec.Semih Uçar
Ebeveynli̇k Tutumlarinin 4-6 Yaş Grubundaki̇ Çocuklarin Beslenme Davranişalari Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ni̇n İncelenmesi̇
Paid
65
172OtherMehmet Nuri Uçar
5. Sinif Fen Bi̇li̇mleri̇ Dersi̇ Canlilar Dünyasi Üni̇tesi̇nde Eşgüdümlü Uygulanan Alti Şapka ve Ayrilip Bi̇rleşme (Ji̇gsaw) Tekni̇kleri̇ni̇ Kullanmanin Öğrenme Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ni̇n İncelenmesi̇
Paid
66
173
Assist. Prof. Dr.
Volkan Yüncü
Lessons to Be Learned by the Learning Organizations from the Covid-19 Outbreak: The Case of A Public University
Paid
67
174Prof. Dr.Fulya Yüksel-Şahi̇n
Psikolojik Danışmanların Korona Virüse (Covid-19), Yüz Yüze ve Çevrimiçi Eğitim Almaya, Yüz Yüze ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Yapmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Paid
68
175OtherEmircan Matoğlu
Türkiye’de Mobil Bankacılık ve İnternet Bankacılığının Önemi ve İşleyişi
Paid
69
176Prof. Dr.Aliye Özenoğlu
Tam Tahıl Yeme İsteği ve Probiyotik Kullanımının BKİ ve Mental İyi Oluş Hali İle İlişkisi: Kontrollü Bir Çalışma
Paid
70
177OtherBekir Kati
Geleneksel Finans Teorileri ile Davranışsal Finans Teorisinin Karşılaştırılması
Paid
71
178OtherGaye Türker
KKTC Ortaöğretim Kurumlarında 2020-2025 Yılları Arasında Olası Pandemi Sürecinde Öngörülen Stratejik Plan Çalışması
Paid
72
179
Assoc. Prof. Dr.
Aytan Mammadova
Ways of Teaching Pecularities of Turkish to Russian Speaking Students
Paid
73
180
Assoc. Prof. Dr.
Nesip Ömer Erem
Place Preference Analysis Through Location-Based Social Networks in terms of Accessibility
Paid
74
181Dr.Isilay Lavkor
Aflatoxin Contamination on Stored Corn Kernels in Cukurova Province
Paid
75
182Dr.Günkut Mesci̇Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının STEM FarkındalıklarıPaid
76
183
Assist. Prof. Dr.
Sefer Darıcı
Hedefe Yöneli̇k İleti̇şi̇m Strateji̇leri̇ni̇n İkna Açisindan İncelenmesi̇: Propaganda, Algi Yöneti̇mi̇ ve Di̇ğerleri̇
Paid
77
184
Assist. Prof. Dr.
Tuğrul Ayyildiz
Covi̇d 19 Pandemi̇ Dönemi̇nde Otel İşletmeleri̇ Servi̇s Departmanlarinda Alinan Önlemler: Kuşadasi’ndaki̇ 5 Yildizli Otel İşletmeleri̇ Örneği̇
Paid
78
185Dr.Beki̇r Tamer Gökalp
Türkiye’de Döviz Piyasasının İyi ve Kötü Haberlere Asimetrik Tepkisi
Paid
79
186
Assoc. Prof. Dr.
Neşe ÖzkalTürki̇ye'de Uygulanan Öğreti̇m Programlarinda Pandemi̇ Paid
80
187Lec.Dilem Öke
Hoarding Behavior from a Psychoanalytic Perspective: A Review of the Literature
Paid
81
189OtherVeli Çelik
Kırsal Alanda Yaşayan Halkın Turizme Yönelik Tutumlarındaki Değişimde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Muğla İçin Model Örneği
Paid
82
190
Assist. Prof. Dr.
Mehmet Şahin
Estimating COVID-19 Mortality Rate Using Machine Learning Methods
Paid
83
191OtherEmrah Bulut
Okul Öncesi Dönemde Çocukların Bilgisayar İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönelik Ebeveyn Görüşleri
Paid
84
192Lec.İlkay Göktaş
Covid-19 Süreci̇nde 5-6 Yaş Çocuklarinin Onli̇ne Eği̇ti̇m İmkânlarina Yöneli̇k Anne-Baba Görüşleri̇
Paid
85
193
Assist. Prof. Dr.
Perihan Ulucan Okul Öncesi̇nde Montessori̇ Uygulamalari: Ohi̇o Örneği̇Paid
86
194Dr.
Derya Ölcener Ariburnu
Yapay Zeka Bi̇li̇nçdişi Olmadan Düşünebi̇li̇r mi̇?Paid
87
195
Assist. Prof. Dr.
Ulukan Büyükarıkan
Muhasebe Mesleği Açısından Melek Yatırımcı Kavramının İncelenmesi
Paid
88
196Lec.Merve Deniz Pak Güre
The Development of United Nations Mechanisms for the Protection and Promotion of Human Rights
Paid
89
198Res. Assist.Deniz Keba Ekinci
Uluslararasi Halkla İli̇şki̇ler Ajanslari Bağlaminda, Burson Cohn&Wolf Şi̇rketi̇ni̇n Faali̇yetleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme
Paid
90
199
Assist. Prof. Dr.
Efe Tokdemir
Kalpler ve Akıllar Kazanılabilir mi? Lübnan ve Türkiye’de Yabancı Kamuoyu Algısı
Paid
91
200
Assist. Prof. Dr.
Ganime Can Gür
Primer İnfertil Kadınların İnfertiliteye Bağlı Algıladıkları Damgalanma Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Paid
92
201Dr.Ufuk Sözcü
Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Coğrafi̇ Bi̇r Teri̇m Olarak Şehi̇r Algilarinin Tespi̇ti̇
Paid
93
202
Assist. Prof. Dr.
Süleyman KasapDi̇l, Ki̇mli̇k ve Kültür Etki̇leşi̇mi̇Paid
94
203Lec.Yasemin Özyer
COVID-19 salgın hastalığının kemoterapi sürecinde meme kanseri tedavisine etkileri ve yaşam kalitesi
Paid
95
204Dr.Simge Şalvarcı
Güvenli̇ Turi̇zm Serti̇fi̇kasina Sahi̇p Otel İşletmeleri̇ni̇n Web Si̇teleri̇ne Yöneli̇k İçeri̇k Anali̇zi̇: İstanbul İli̇ Örneği̇
Paid
96
205Lec.Yasemin Özyer
COVID‑ 9 salgın hastalığının meme kanseri hastaları üzerindeki psikososyal etkileri ve başa çıkma mekanizmaları
Paid
97
206
Assist. Prof. Dr.
Sulhi EskiDenizyolu Yük Taşımacılığında Hedef Maliyet UygulamasıPaid
98
207
Assist. Prof. Dr.
Muhammed Yunus Bi̇lgi̇li̇
Kentsel Katı Atıkların Yönetilmesi Bağlamında Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı
Paid
99
208Dr.Eyüp Sabri Kala
Türki̇ye’de Yaşlilara Yöneli̇k Sosyal Hi̇zmet ve Sosyal Yardim Uygulamalari
Paid
100
209
Assist. Prof. Dr.
Seher Şeylan
Belgeselden Drama-Belgesele Gerçeği̇n Yolculuğu: “Rise Of Empires: Ottoman”
Paid