TAPAK ERPH EKONOMI SM
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBY
1
2
3
EKONOMI (SM)MINGGU:1DATE:Monday, January 1, 2018, ::
4
TINGKATAN:4TEMA:TIADA
5
KELAS:1BTEMA:TIADA
6
MASA:8.45TO8.15TAJUK:4.0 Pengeluaran
7
STANDARD KANDUNGAN4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.
8
STANDARD PEMBELAJARANPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
9
4.1.1 Menjelaskan konsep pengeluaran.
10
4.1.3 Menjelaskan kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos marginal dan kos purata.
11
AKTIVITI P&P
12
STRATEGI P&PKAEDAH P&PBAHAN BANTU MENGAJARAKTIVITI PA21
13
Pembelajaran KontekstualTalaqqi MusyafahahPapan putihRally Table
14
Pembelajaran KontekstualLatih TubiPapan putihRally Table
15
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
16
PETA I-THINKNILAI-NILAI MURNIKEMAHIRAN BERFIKIRKECERDASAN PELBAGAI
17
Bubble Map (Peta Buih)AmanahMembanding dan membezaBahasa
18
Bubble Map (Peta Buih)AmanahMengkelaskanRuang
19
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
20
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
21
Latihan bertulis
Lembaran Kerja/
Pemerhatian
Amali
/
Soal Jawab
Kuiz
22
23
REFLEKSI & IMPAK
24
25
/
orang murid berjaya dan dapat:
4.1.1 Menjelaskan konsep pengeluaran.
26
27
/
orang murid berjaya dan dapat:
4.1.3 Menjelaskan kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos marginal dan kos purata.
28
29
Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.
30
NOTA/CATATAN
31
PdP di tangguh kerana Kucing Beranak
32
EVIDEN
33
234567234567
34
-TINGKATAN TEMATAJUKKOSONGSKOBJEKTIFAKTIVITIPRESTASITAFSIRANKELASMINGGUSTRATEGIKAEDAHBBMKBKK 1KBKK 2FORMULA KBKK 1FORMULA KBKK 2FORMULA KBKK 3FORMULA KBKK 4IMPAKTAKSIR
NOTA
35
1
Kecemasan
4TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.1 Konsep kekurangan pilihan dan kos lepas
1.1.1 Mentakrif ilmu ekonomi.
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.
4.1.1 Menjelaskan konsep pengeluaran.#N/ARally Table1ASATUPendekatan Induktif dan DeduktifTalaqqi MusyafahahObjek sebenarNILAI-NILAI MURNIAdilCircle Map (Peta Bulatan)AdilMembuat kaitanBahasaAktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LEMBARAN KERJA/BUKU AKTIVITI kepada semua pelajar.
PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
36
2
MC
4TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.1 Konsep kekurangan pilihan dan kos lepas
1.1.2 Menjelaskan konsep kekurangan dan pilihan berasaskan sumber ekonomi terhad dan kehendak tidak terhad.
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.4.1.2 Menjelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek secara deskriptif dengan menggunakan jadual.Same Different1BDUAPendekatan Berpusatkan GuruBerceritaCDNILAI-NILAI MURNIAmanahBubble Map (Peta Buih)AmanahMembanding dan membezaLogik MatematikAktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
37
3
CRK
4TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.1 Konsep kekurangan pilihan dan kos lepas
1.1.3 Mendefinisikan faktor pengeluaran iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan.
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.4.1.3 Menjelaskan kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos marginal dan kos purata.Timed Pair Share1CTIGAPendekatan Berpusatkan MuridLatih TubiKomputerNILAI-NILAI MURNIBaik HatiDouble Bubble Map (Peta Buih Berganda)Baik HatiMengkelaskanRuangSelain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
38
MASA
4
Program Sekolah
4TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.1 Konsep kekurangan pilihan dan kos lepas
1.1.4 Mendefinisikan kos lepas.
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.4.1.4 Membuat pengiraan mudah kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos marginal berdasarkan jadual.Talking Chips1DEMPATPembelajaran KonstruktivismeMain PerananCoursewareNILAI-NILAI MURNIBekerjasamaTree Map (Peta Pokok)BekerjasamaMenyusun aturMuzikSelain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
39
7.4505
Kursus
4TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.1 Konsep kekurangan pilihan dan kos lepas
1.1.5 Menganalisis sesuatu situasi untuk menerangkan kos lepas.
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.4.1.5 Menganalisis situasi yang menunjukkan perubahan dalam kos purata dan jumlah kos akibat perubahan dalam jumlah output.Team Stand-N-Share2APembelajaran KontekstualPerbincanganJalur filemNILAI-NILAI MURNIBeraniBrace Map (Peta Dakap)BeraniMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’Kinestetik
40
8.156
Mesyuarat
4TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.1 Konsep kekurangan pilihan dan kos lepas
1.1.6 Menilai implikasi pilihan yang dibuat oleh individu, kerajaan atau masyarakat dari aspek kos lepas dengan menggunakan contoh.
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.4.1.6 Menjelaskan konsep hasil &untung.Fan-N-Pick2BPembelajaran MasteriPermainanFlashcardsNILAI-NILAI MURNIBerazam / Bercita-cita TinggiFlow Map (Peta Alir)Berazam / Bercita-cita TinggiMengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.Interpersonal
41
8.457
Kucing Beranak
4TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.1 Konsep kekurangan pilihan dan kos lepas
1.1.7 Menganalisis keluk kemungkinan pengeluaran untuk menunjukkan kos lepas.
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.4.1.7 Membuat pengiraan mudah jumlah hasil dan untung.Rally Robin2CPembelajaran Akses KendiriPenyelesaian MasalahLaptopNILAI-NILAI MURNIBerdikariMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)BerdikariMengenal pasti pernyataan berat sebelahIntrapersonal
42
9.1584TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.2 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi
1.2.1 Menghuraikan masalah asas ekonomi iaitu apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan.
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.4.1.8 Mengenal pasti tahap pengeluaran paling cekap.Round Robin2DPembelajaran Pengaturan KendiriTasmikProjektor LCDNILAI-NILAI MURNIBerdisiplinBridge Map (Peta Titi)BerdisiplinMengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebabNaturalistik
43
9.4594TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.2 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi
1.2.2 Mengenal pasti ciri-ciri utama sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI4.2 Produktiviti dan eksternalitiMix-N-MatchKajian Masa DepanKuizModelNILAI-NILAI MURNIBerhati-hatiBerhati-hatiMengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
44
10.15104TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.2 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi
1.2.3 Membincangkan penyelesaian masalah asas ekonomi oleh setiap sistem ekonomi tersebut.
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI4.2 Produktiviti dan eksternalitiGallery WalkTeori Kecerdasan PelbagaiLakonanNotisNILAI-NILAI MURNIBerhemah TinggiBerhemah TinggiMembuat inferens atau kesimpulanan awal
45
10.45114TIADATIADA
1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI
1.2 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi
1.2.4 Menerangkan ciri-ciri utama ekonomi Islam.
TIADATIADA1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI4.2 Produktiviti dan eksternalitiLyrical LessonsSoal JawabProjektor overheadNILAI-NILAI MURNIBerjimat CermatBerjimat CermatMembuat generalisasi atau hipotesis
46
11.15124TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.1 Menjelaskan hukum permintaan.
TIADATIADA2.0 PASARAN4.2 Produktiviti dan eksternalitiWho Am I?ProjekGambarNILAI-NILAI MURNIBersatu paduBersatu paduMentafsir
47
11.45134TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.2 Melukis dan menjelaskan pembentukan keluk permintaan individu dan pasaran.
TIADATIADA2.0 PASARAN4.2 Produktiviti dan eksternalitiThink-Pair-ShareSumbangsaranBahan bercetakNILAI-NILAI MURNIBersimpatiBersimpatiMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
48
12.15144TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.3 Menghuraikan penentu permintaan iaitu harga barang itu, harga barang lain, cita rasa, pendapatan, musim, jangkaan harga masa depan dan dasar kerajaan.
TIADATIADA2.0 PASARANSpin-N-ThinkLawatanRadioNILAI-NILAI MURNIBersopan santun / PeramahBersopan santun / PeramahMerumus atau meringkas
49
12.45154TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.4 Menjelaskan dengan gambar rajah perubahan harga mengakibatkan perubahan dalam kuantiti diminta.
TIADATIADA2.0 PASARANTraveling FilePertandinganPerakam pitaNILAI-NILAI MURNIBersyukurBersyukurMembuat keputusan
50
1.15164TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.5 Menjelaskan dengan gambar rajah penentu permintaan bukan harga menyebabkan perubahan dalam permintaan.
TIADATIADA2.0 PASARANTeam ProjectTeka-TekiTelevisyenNILAI-NILAI MURNIBertanggungjawabBertanggungjawabMenyelesaikan masalah
51
1.45174TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.6 Menerangkan hukum penawaran.
TIADATIADA2.0 PASARANHot SeatPerbahasanBuku TeksNILAI-NILAI MURNIBerterima KasihBerterima Kasih
52
184TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.7 Melukis dan menjelaskan pembentukan kelukpenawaran individu dan pasaran.
TIADATIADA2.0 PASARANRole PlayLukisanVideoNILAI-NILAI MURNIBertoleransiBertoleransi
53
194TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.8 Menghuraikan penentu penawaran iaitu hargabarang itu, harga faktor pengeluaran, cuaca, jangkaanharga masa depan, tingkat teknologi, matlamat pengeluar dan dasar kerajaan.
TIADATIADA2.0 PASARANThe Yarn YarnCatanPapan putihNILAI-NILAI MURNIIkhlasIkhlas
54
204TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.9 Menjelaskan dengan gambar rajah perubahan harga mengakibatkan perubahan dalam kuantiti ditawar.
TIADATIADA2.0 PASARANMontajLembaran kerjaNILAI-NILAI MURNIJujurJujur
55
214TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.10 Menjelaskan dengan gambar rajah penentu penawaran bukan harga menyebabkan perubahan dalam penawaran.
TIADATIADA2.0 PASARANCetakanNILAI-NILAI MURNIKasih SayangKasih Sayang
56
224TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.11 Menerangkan konsep keseimbangan pasaran.
TIADATIADA2.0 PASARANStensilanNILAI-NILAI MURNIKebebasanKebebasan
57
234TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.12 Melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual permintaan dan penawaran pasaran.
TIADATIADA2.0 PASARANPosterNILAI-NILAI MURNIKesederhanaanKesederhanaan
58
244TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.13 Menjelaskan kesan lebihan permintaan atau penawaran ke atas harga dan kuantiti berdasarkan jadual dan rajah.
TIADATIADA2.0 PASARANTiupanNILAI-NILAI MURNIMematuhi Undang-undangMematuhi Undang-undang
59
254TIADATIADA2.0 PASARAN
2.1 Keseimbangan Pasaran
2.1.14 Menganalisis kesan perubahan permintaan /perubahan penawaran ke atas keseimbangan pasaran.
TIADATIADA2.0 PASARANIkatan dan CelupanNILAI-NILAI MURNIMencintai alam sekitarMencintai alam sekitar
60
264TIADATIADA2.0 PASARAN
2.2 Keanjalan Harga
2.2.1 Menjelaskan konsepkeanjalan harga permintaan dan membuat pengiraan mudah.
TIADATIADA2.0 PASARANArca TimbulNILAI-NILAI MURNIMenepati MasaMenepati Masa
61
274TIADATIADA2.0 PASARAN
2.2 Keanjalan Harga
2.2.2 Menjelaskan keanjalan harga permintaan anjaldan keanjalan harga permintaan tak anjalberdasarkan rajah dan pekali keanjalan.
TIADATIADA2.0 PASARANAsemblajNILAI-NILAI MURNIMenghargai MasaMenghargai Masa
62
284TIADATIADA2.0 PASARAN
2.2 Keanjalan Harga
2.2.3 Menjelaskan penentu keanjalan permintaan.
TIADATIADA2.0 PASARANStabailNILAI-NILAI MURNIMenghormatiMenghormati
63
294TIADATIADA2.0 PASARAN
2.2 Keanjalan Harga
2.2.4 Menerangkan hubungan antara perubahan dalam harga permintaan dengan perubahan dalam jumlah hasil bagi keanjalan yang berbeza.
TIADATIADA2.0 PASARANTekatNILAI-NILAI MURNIMenjaga kebersihanMenjaga kebersihan
64
304TIADATIADA2.0 PASARAN
2.2 Keanjalan Harga
2.2.5 Menjelaskan konsep keanjalan harga penawaran dan membuat pengiraan mudah.
TIADATIADA2.0 PASARANTenunanNILAI-NILAI MURNIMenjaga Maruah / Harga diriMenjaga Maruah / Harga diri
65
314TIADATIADA2.0 PASARAN
2.2 Keanjalan Harga
2.2.6 Menjelaskan keanjalan harga penawaran anjaldan keanjalan harga penawaran tak anjal melalui gambar rajah.
TIADATIADA2.0 PASARANAlat Pertahanan DiriNILAI-NILAI MURNIPatriotikPatriotik
66
324TIADATIADA2.0 PASARAN
2.2 Keanjalan Harga
2.2.7 Menjelaskan penentu keanjalan penawaran.
TIADATIADA2.0 PASARANAlat Perhiasan DiriNILAI-NILAI MURNIPemurahPemurah
67
334TIADATIADA2.0 PASARAN
2.2 Keanjalan Harga
2.2.8 Menganalisis kepentingan keanjalan harga permintaan terhadap perubahan hasil firma dan perbelanjaan pengguna
TIADATIADA2.0 PASARANTalaqqi MusyafahahNILAI-NILAI MURNIPrihatinPrihatin
68
344TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.1 Wang dan Bank
3.1.1 Menjelaskan fungsi wang.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUBerceritaNILAI-NILAI MURNIRajin / TekunRajin / Tekun
69
354TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.1 Wang dan Bank
3.1.2 Menjelaskan fungsi bank pusat mengawal kestabilan nilai mata wang, jurubank kepada kerajaan dan jurubank kepada bank perdagangan.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDULatih TubiNILAI-NILAI MURNIRasionalRasional
70
364TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.1 Wang dan Bank
3.1.3 Menjelaskan fungsi bank perdagangan dalam menerima deposit, memberi pinjaman, menerima dan membuat bayaran dan perkhidmatan lain.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUMain PerananNILAI-NILAI MURNISabarSabar
71
374TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.2 Pendapatan Individu
3.2.1 Mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUPerbincanganNILAI-NILAI MURNITaat / PatuhTaat / Patuh
72
384TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.2 Pendapatan Individu
3.2.2 Menjelaskan kepentingan setiap sektor ekonomi dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUPermainanNILAI-NILAI MURNITabah / CekalTabah / Cekal
73
394TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.2 Pendapatan Individu
3.2.3 Membincangkan faktor- faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUPenyelesaian MasalahNILAI-NILAI MURNITolong menolongTolong menolong
74
404TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.2 Pendapatan Individu
3.2.4 Menjelaskan jenis-jenis pendapatan individu iaitu upah, sewa, faedah, dividen, untung dan bayaran pindahan.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUTasmikNILAI-NILAI MURNIYakinYakin
75
414TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.2 Pendapatan Individu
3.2.5 Menganalisis kaitan antara pelbagai kerjaya dengan matlamat pendapatan peribadi.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUKuiz
PETA I-THINK
Circle Map (Peta Bulatan)
76
424TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.1 Menjelaskan konsep pendapatan boleh guna individu.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDULakonan
PETA I-THINK
Bubble Map (Peta Buih)
77
434TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.2 Mengenal pasti pelbagai jenis potongan wajib ke atas gaji dari segi tujuan dan kesannya terhadap pendapatan semasa dan pendapatan masa hadapan pekerja.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUSoal Jawab
PETA I-THINK
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
78
444TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.3 Menjelaskan perbezaan antara keperluan dan kehendak.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUProjek
PETA I-THINK
Tree Map (Peta Pokok)
79
454TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.4 Menjelaskan penggunaan pendapatan individu.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUSumbangsaran
PETA I-THINK
Brace Map (Peta Dakap)
80
464TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.5 Mengenal pasti dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDULawatan
PETA I-THINK
Flow Map (Peta Alir)
81
4TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.6 Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan kaedah pembayaran secara tunai atau kredit.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUPertandingan
PETA I-THINK
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
82
4TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.7 Menganalisis fitur ekonomi yang terdapat dalam pembelian kredit seperti deposit, kadar faedah, caj kewangan, terma dan syarat dan jumlah perlu bayar
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUTeka-Teki
PETA I-THINK
Bridge Map (Peta Titi)
83
4TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.8 Menjelaskan konsep belanjawan peribadi.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUPerbahasan
KECERDASAN PELBAGAI
Bahasa
84
4TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.9 Menghasilkan belanjawan peribadi yang merangkumi simpanan, perbelanjaan, derma dan simpanan/ pelaburan yang konsisten dengan matlamat kewangan masing-masing
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDULukisan
KECERDASAN PELBAGAI
Logik Matematik
85
4TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.10 Menjelaskan kepentingan belanjawan peribadi.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUCatan
KECERDASAN PELBAGAI
Ruang
86
4TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.11 Mengenal pasti dan membandingkan strategi simpanan
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUMontaj
KECERDASAN PELBAGAI
Muzik
87
4TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.12 Menerangkan konsep risiko dan pulangan dalam pelaburan.
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUCetakan
KECERDASAN PELBAGAI
Kinestetik
88
4TIADATIADA
3.0 PENDAPATAN INDIVIDU
3.3 Penggunaan Pendapatan Individu
3.3.13 Membandingkan tahap risiko, pulangan dan kecairan berkaitan pelbagai jenis pelaburan peribadi
TIADATIADA3.0 PENDAPATAN INDIVIDUStensilan
KECERDASAN PELBAGAI
Interpersonal
89
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.
4.1.1 Menjelaskan konsep pengeluaran.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANPoster
KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal
90
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.
4.1.2 Menjelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek secara deskriptif dengan menggunakan jadual.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANCatan
KECERDASAN PELBAGAI
Naturalistik
91
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.
4.1.3 Menjelaskan kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos marginal dan kos purata.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANKolaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat kaitan
92
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.
4.1.4 Membuat pengiraan mudah kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos marginal berdasarkan jadual.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANStensilan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membanding dan membeza
93
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.
4.1.5 Menganalisis situasi yang menunjukkan perubahan dalam kos purata dan jumlah kos akibat perubahan dalam jumlah output.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANTiupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengkelaskan
94
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.
4.1.6 Menjelaskan konsep hasil &untung.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANIkatan dan Celupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Menyusun atur
95
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.
4.1.7 Membuat pengiraan mudah jumlah hasil dan untung.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANArca Timbul
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
96
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.1 Konsep Pengeluaran, kos dan hasil.
4.1.8 Mengenal pasti tahap pengeluaran paling cekap.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANAsemblaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
97
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.2 Produktiviti dan eksternaliti
4.2.1 Menerangkan konsep produktiviti.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANStabail
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
98
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.2 Produktiviti dan eksternaliti
4.2.2 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti iaitu tanah, buruh, modal danusahawan.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANTekat
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
99
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.2 Produktiviti dan eksternaliti
4.2.3 Menerangkan konsep eksternaliti.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANTenunan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
100
4TIADATIADA4.0 PENGELUARAN
4.2 Produktiviti dan eksternaliti
4.2.4 Menjelaskan maksud kos sosial dan faedah sosial.
TIADATIADA4.0 PENGELUARANAlat Pertahanan Diri
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Loading...
Main menu