รายชื่อนิสิตบัณฑิตภาควิชาพันธุศาสตร์ (สำหรับเว็บ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ลำดับรหัสนิสิตชื่อ-สกุลจบการศึกษาชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษชื่อเล่น
อาจารย์ที่ปรึกษา
เบอร์โทรE-mailหมายเหตุ
2
148640593นางสาวสุพัตรา พรวิลาศสิรฤดูร้อน ปี 57
3
249642549นายนนทพล ประยูรเธียรเทอมปลาย ปี 56
รศ.ดร.เลิศลักษณ์
4
35214402317นางสาวเกศินี กำพุฒฤดูร้อน ปี 58เอ้ผศ.ดร.สมพิศ878717088
kesineeaeza@gmail.com
5
45214402066นางสาววรรษมน อิ่มประสิทธิชัยเทอมต้น ปี 57
รศ.ดร.สมศักดิ์
6
55214402384นางสาวอุมารินทร์ บุญเกื้อฤดูร้อน ปี 57
ผศ.ดร.อุไรวรรณ
7
65214402856นางสาวจารุพรรณ ชาญณรงคเทอมต้น ปี 56
รศ.ดร.เลิศลักษณ์
8
75314401045นางสาววรินทร์ทิพย์ ครุธแก้วเทอมปลาย ปี 56ปั๊บผศ.ดร.ชัชวาล
9
85314401002นางสาวมยุรา วีระนะฤดูร้อน ปี 57
รศ.ดร.เลิศลักษณ์
10
95314400952นางสาวนภัสกร ขุนโขลนฤดูร้อน ปี 58กะทิดร.จตุพรO897655550
to_fossil@hotmail.com
11
105314400995นายปาณัสม์ พูลสวัสดิ์เทอมต้น ปี 57นิว
รศ.ดร.อรินทิพย์
086-2812729
ranchu_ps@htmail.com
12
115314401011นางสาวเมธิญา ช้างเจริญฤดูร้อน ปี 57เมล์ผศ.ดร.วิภา081-448-1185
matiya_hamham@hotmail.com
13
125314401029นางสาววนิตา แก้วผลึกMiss Wanita Kaewphalugแมทดร.อัจราพรO890266488
mathsci24.math@gmail.com
14
135314401118นางสาวอรสิริ ศิริพันธุ์Miss Onsiri Siripanนกกระจิบดร.วรรณดาO804333616
jib_1410@hotmail.com
15
145314401886นางสาวหัสยา ปัญญานิติกุลยังไม่จบทรายผศ.ดร.สมพิศ812827082
hpgreen_lotus@hotmail.com
16
155316000315นางส่าวศิริพร สมบุญจิตต์ปุ๋ยผศ.ดร.วิภา08-5110-6360
seeme_u@hotmail.com
17
16531440196นางสาวอนัญญา วงศ์วานรุ่งเรืองกิ๊ฟ
รศ.ดร.สุรินทร์
084-610-4065
gift_ananya@hotmail.com
18
175414400636นายกิตติชัย เชี่ยวชาญยังไม่จบต้อม
รศ.ดร.อรินทิพย์
084-488-0984
k.cheawchan@hotmail.com
19
185414400644นางสาวฑิฆัมพร สิทธิวิชาภิญโญยังไม่จบกั้งดร.วรรณดาO894800154
skang_payoon@hotmail.com
20
195414400677นางสาวทิพวัลย์ บุญแก้วยังไม่จบMiss Tippawan Boonkaewผึ้ง
รศ.ดร.สุรินทร์
087-9104846
boonkaew.tip888@gmail.com
21
205414400717นางสาวพิมพ์ณภัทร ปริมิตรยังไม่จบเพลง
ผศ.ดร.อุไรวรรณ
O822486858
pimnapat154@gmail.com
22
215414400733นางสาววาสิฏฐี คงคาชนะยังไม่จบMiss Wasitthee Kongkachanaปลา
ผศ.ดร.อุไรวรรณ
O853984923
wasitthee.k@gmail.com
23
225414400776นายสิวเพชร ศิลปประยูรยังไม่จบสิวผศ.ดร.สมพิศ844486690
gingfrecss@gmail.com
24
235414400806นางสาวอรจิรา ประคองชีพฤดูร้อน ปี 57อรผศ.ดร.ครศร087-1463141
aornbae@hotmail.com
25
245414402213นางสาวเพียงรวี ทองนุ่นยังไม่จบMiss Peangrawee Tongnunส้มป่อยผศ.ดร.ชัชวาล831859597
sompoy1@hotmail.com
26
255414402221นางสาวลักษณะวิจิตร สืบปรุยังไม่จบเจแปน
รศ.ดร.เลิศลักษณ์
084-5525092
lucksanav.js@gmail.com
27
265414400687นางสาวน้ำเพชร ชัยประเสริฐศรีเทอมต้น ปี 57น้ำเพชรผศ.ดร.ครศร085-3488582
maymee2532@hotmail.com
28
275414400652นายไตรชาญ ปิยอาภากรเทอมต้น ปี 57มิ้นผศ.ดร.ชัชวาล
29
285414400768นายศุภชัย วิวิธพรเทอมต้น ปี 57แชมป์ดร.อนงค์ภัทร
30
295414400661นายทศพล ภัทรพิมลเทอมต้น ปี 57แม็คผศ.ดร.ชัชวาล
31
305414400725นายวัชรากร มงคลฤดูร้อน ปี 57เบสผศ.ดร.อัญชณี
32
315514400824นายชลกรานต์ อวยจินดายังไม่จบชลดร.ประดิษฐ์086-7975686
vereelong@hotmail.com
33
325514400859นายณัฐ อ่อนทองคำยังไม่จบณัฐ
รศ.ดร.สมศักดิ์
082-4809936
nutt.onth@hotmail.com
34
335514400883นางสาวนิภาพร ดีใจยังไม่จบจอยผศ.ดร.อัญชณี082-3310632
j_minako@hotmail.com
35
345514400905นางสาวปวรรัตน์ ปฏิพิพัฒน์ฤดูร้อน ปี 57เตยรศ.ดร.พัฒนา091-0678642
pawonrat_271@hotmail.com
36
355514400921นางสาวปาจรีย์ สายต่อเนื่องเทอมต้น ปี 57ปาร์ผศ.ดร.อัญชณี084-526-4490
muangphar@hotmail.com
37
365514400948วรมิญช สุขสุวรรณNยังไม่จบMiss Worramin Suksuwanมิน
รศ.ดร.เลิศลักษณ์
081-6837211
s.worramin@gmail.com
38
37551600076นางสาวศุภวรรณ เรืองพุฒGenEnปอ
รศ.ดร.เลิศลักษณ์
081-1899408
poryoyo2@hotmail.com
39
38551600092นางสาวหทัยชนก พัศระGenEnนก
รศ.ดร.เลิศลักษณ์
083-3970646noonokHataichanok@gmail.com, nokyoyo1@hotmail.com
40
395514402100นางสาวรติพร รวยรื่นฤดูร้อน ปี 58ดร.จตุพร
41
405514402088บริพัตร สิชฌนุกฤษฎ์ยังไม่จบเบียร์ดร.จตุพร
42
415514400913ปวีณา อุยิ่งยังไม่จบ
43
425614400753นายชาญณรงค์ ศาสตร์สง่ายังไม่จบกั้งดร.อัจราพรO899268395
kung01234@hotmail.com
44
435614400770นางสาวธีรรัตน์ ดวงสอดศรียังไม่จบลูกตาลดร.จตุพรO879742264kateelizabeth_uinne@hotmail.com
45
445614400788นางสาวนรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์ยังไม่จบกิ๊ฟผศ.ดร.ครศร087-3025375
nararat.gift@gmail.com
46
455614400796นางสาวนันท์นภัส ปั้นศิริยังไม่จบทรายรศ.ดร.พัฒนา084-8499955
sinejy1@hotmail.com
47
465614400826นางสาวการัณยภาส กิตติวัฒน์หิรัญDropปุ้ยผศ.ดร.วิภา080-102-4124
andromedapp@hotmail.com
48
475614400869นางสาวรัชนีภรณ์ พิมพ์จันทร์ยังไม่จบมิ้วดร.ปิยะดา08-1740-9415
sormilk_14_34@hotmail.com
49
485614400877นางสาวศุภรัตน์ ใจงามยังไม่จบแอมดร.อัญชลี086-9048662
amp.jaingam@hotmail.com
50
495614400885สองเมือง สุวรรณรัตน์ยังไม่จบซอดร.ประดิษฐ์085-1250845
silver_sor@hotmail.com
51
505614400893นางสาวสิริธร ก้งเส้งยังไม่จบโบว์ดร.อัครพงษ์08-96458184
kudo_rainbow@hotmail.com
52
515614400915เสาวรส โคราชยังไม่จบMiss Saowaros Chorachกิ๊ฟ
รศ.ดร.เลิศลักษณ์
083-0276006
saowaros.gif@gmail.com
53
525614402128ธนากรณ์ ศรีรัตน์ยังไม่จบMr Tanakorn Sriratนุ๊ก
ผศ.ดร.อัญชณี (ผศ.ดร.ชัชวาล)
886233888
nooknick1937@gmail.com
54
535614402136ธัญลักษณ์ สิริสถาวรยังไม่จบฝน
ดร.จตุพร (ผศ.ดร.ชัชวาล)
873529933
thylk.sci@gmail.com
55
545614402144บุษรินทร์ วจนานวัชยังไม่จบมิ้นผศ.ดร.ชัชวาล850938844
minny_minii@hotmail.com
56
555614402161นางสาวปวารี ธนพิพัฒน์พงษ์ยังไม่จบมุ่ยดร.อนงค์ภัทร085-7774612
fa_mui_@hotmail.com
57
565614402187นางสาวภัทราลักษณ์ ส่งเสริมยังไม่จบหยกดร.ปิยะดา08-4428-6485
yok_utai3@hotmail.com
58
575614402357นางสาวบุญญาณี แสงศรียังไม่จบก้อยผศ.ดร.วิภา090-116-0796
ko-koi10@hotmail.com
59
585614402365นายปริญญา วงศ์เทียนชัยยังไม่จบMr. Parinya Wongtienchaiเบนซ์ผศ.ดร.ครศร087-3055631
rabbitique@hotmail.com
60
59561440907นางสาวสุชาดา ศรีฟ้ายังไม่จบMiss Suchada Srifaเมย์ผศ.ดร.ศุภชัย089-4801873may_mayjung33@hotmail.com
61
60561440923นางสาวไอณัฐดา ศรีสำเภายังไม่จบไอซ์ดร.อัญชลี088-5210242
inutda_a@hotmail.com
62
61561440729นางสาวกนกพรรณ ปัญญาภรณ์ยังไม่จบMiss Kanokphan Panyapornตาลผศ.ดร.ศุภชัย086-9613141
tarntarnzcool@icloud.com
63
625614402373นางสาวพรพรรณ นภารำไพพรยังไม่จบใหม่ดร.อัญชลี
64
6356นางสาวอาจรีย ์ศุภิกมลเศนีย์ยังไม่จบเมย์ผศ.ดร.ครศร
65
645714400895นางสาวณัฐชานันท์ ศักดิ์ธนัทภัทร์ยังไม่จบMiss Nutchanun Sakthanutpatณัฐชาผศ.ดร.วิภา093-0078131
superfire_sexy@hotmail.com
66
655714400992นายวรพงศ์ สิงห์ชาติยังไม่จบพงศ์ผศ.ดร.ครศร08-9602-3162
thoaw_2014@hotmail.com
67
665714401018นางสาววิภาวดี สุวรรณพันธ์ยังไม่จบดิวดร.ธีรศักดิ์835558139
dewbio66@gmail.com
68
675714401034นายสรวิศ ลาภเบญจกุลยังไม่จบโจ้ผศ.ดร.ครศร083-1877646
sorravis_367@hotmail.com
69
685714401077นายสุรนันท์ อยู่ลองยังไม่จบMr. Suranan Yoolongต้น
รศ.ดร.อรินทิพย์
082-8612997
ton.02.10@hotmail.com
70
695714401093นางสาวอรรัตน์ สุนทรพงศ์ยังไม่จบแจนผศ.ดร.ครศร087-3202873
laska_jan@hotmail.com
71
705714401671นายธาวิน โพธารามิกยังไม่จบMr. Thavin Bodharamikพลุ
ผศ.ดร.อุไรวรรณ
894466408
westwood13th@gmail.com
72
715714401689นางสาวมนัสดา เท่งฮวงยังไม่จบMiss Marnutsada Tenghoungกานต์ผศ.ดร.ชัชวาล080-2558963
kan_moonoi@hotmail.com
73
725714401701นางสาวสิริอนงค์ ศิริพันธุ์ยังไม่จบMiss Sirianong Siripanนกแก้วดร.วรรณรดา092-5807582
bird_glass.nk@hotmail.com
74
735714401719นางสาวสุพัตรา ธรรมโสมยังไม่จบMiss Supattra Thammasomน้ำ
รศ.ดร.อรินทิพย์
083-5982926
namfahnf@gmail.com
75
745814400960นางประภัสสร อารีสิริสุขMrs. Prapatsorn Areesirisukกุ๊กไก่ผศ.ดร.ครศร086-6315359
areesirisuk.p@gmail.com
76
755814400919น.ส.ณิชารีย์ จันทร์นวลMiss Nicharee Jannualปิ๋ม082-7809388
n.jannual@gmail.com
ทุนเรียนดี
77
76นายกุลภัสร์ กระบวนแสงป่านผศ.ดร.สมพิศ
78
775814400871น.ส.กัญณัฏฐ์ เลิศกุลโชติภัทร์Miss Kanyanat Loedkunchotiphatเมย์081-9429968
kanyanat.lp@gmail.com
ทุน พสวท.
79
78นายตุลยวัต ประสงค์มณีรัตน์ปลาวาฬผศ.ดร.ครศร
80
795814400951น.ส.นุชนัดดา วิเชียรโชติMiss.Nuchnudda Wichienchoteจินผศ.ดร.สมพิศ087-1559326
nuchnudda42@gmail.com
81
805814400901น.ส.ชลลดา ใยสำลีMiss Chonlada Yaisamleeชลดร.อัญชลี087-4122476
cholsummerstop@gmail.com
82
81น.ส.ภัทราพร มูลทรัพย์กายผศ.ดร.ชัชวาล
83
825814401753น.ส.วีรดา ผุยหนองโพธิ์Miss Weerada Puinongpoแอปเปิ้ลผศ.ดร.ครศร084-7082900
apple.wrd@gmail.com
84
835814401737นายภาณุพงศ์ ทวิชศรีMr. Panupong Tawichasriบอลผศ.ดร.ครศร083-9696636
s4050415@gmail.com
85
84น.ส.สุขิตา สถิตในธรรม
ดร.อนงค์ภัทร
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1