Lich chi tiet Hoc Ky I-2017-2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
File này gồm 3 sheet Huong dan, Lich va Dang ky hoc: danh sách sv đăng ký thêm HP
2
GV và SV nên tải xuống máy tính để sử dụng lịch (sử dụng máy tại Thư viện nếu cần)
3
Sử dụng tính năng filter trong Excel để xác định thông tin cần biết
4
5
Lưu ý với SV cao đẳng năm 2,3:
6
Các sinh viên xác định lớp học phần được phân vào học tại sheet Dang ky hoc
7
Một số lớp học phần do số lượng ít nên không thể phân lớp, Nhà trường sẽ phân vào học kỳ II
8
9
Lưu ý với SV cao đẳng năm 3:
10
Sinh viên năm 3 sẽ được xét tốt nghiệp sớm hơn các khóa trước
11
Sinh viên năm 3 chỉ được đi thực tế tốt nghiệp nếu tích lũy đủ (đạt) các học phần chuyên môn
12
Với các học phần đại cương sinh viên có thể nợ, nhưng sau khi đi thực tế tốt nghiệp về sẽ phải học để tích lũy đủ tín chỉ
13
14
Về việc tự xác định lớp học phần, hủy hoặc đăng ký thêm
15
Sinh viên đăng ký nhiều học phần (chủ yếu do học lại) sẽ phải tự xác định học phần hoặc hủy nếu bị trùng buổi học
16
Lưu ý theo quy chế sinh viên có thể nghỉ học 1 buổi/1 tín chỉ mà vẫn có thể được dự thi hết HP
17
Khi tự xác định lớp học phần xong, sinh viên báo cho Phòng ĐT trong tuần sau để được dự học
18
Phòng ĐT chỉ chấp nhận hủy học phần nếu bị trùng buổi học
19
Sinh viên nên ưu tiên các học phần chuyên môn với các trường hợp phải học lại hoặc cải thiện điểm
20
21
Ký hiệu Giảng đường -nt- nghĩa là học cùng giảng đường với lớp cùng ký hiệu ở trên
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Huong dan
Dang ky hoc
Lich
Sheet1
 
 
Main menu