2.1.1 (ก่อน) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.1 (วท 0211) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Timestampรหัสนักศึกษาลงชื่อ-สกุล1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
2
31/08/2014 10:54:135515013805063ธมลวรรณ สันชุมสีCAABBBBBDBCCAADDBBBA
3
31/08/2014 10:56:595515013805032
นางสาวกมลชญา พูลสวัสดิ์
BABDDCBAADBACCBADDDC
4
31/08/2014 10:59:525515013805056นางอนุธิดา อุปัญญ์CBBADBCCBAADDBADDBAD
5
31/08/2014 11:01:125515013805053นาย สุรชัย แสงวงค์CBCCABCCDACADACCCADB
6
31/08/2014 11:08:405515013805033
นางสาวคณึงหา เสนาพรม
BBBACACDCADCDBBBCDDC
7
31/08/2014 11:12:075515013805042น.ส.ภัชนีย์ ไชยแสงBBBACACBCADCAADAACCB
8
31/08/2014 11:14:405515013805037นางสาวนุสรา ทองน้อยBDBDDAABABCBDDDACCAC
9
31/08/2014 11:15:095515013805036
นางสาวนีรนุช บุญเจริญ
BBBACACBCABBABBBCCCB
10
31/08/2014 11:16:005515013805035นิภาวรรณ ปัญญานามBDBADAABABCCDDDACCAC
11
31/08/2014 11:17:0455150138051
นางสาว สุจิตรา ดีดวงพันธ์
BBBACACBCABCABBBCCCB
12
31/08/2014 11:18:125515013805034ธนาภรณ์ แสงเหลืองBDBADAABABCBDDDACCAC
13
31/08/2014 11:18:475515013805067ชฎาพร วิลัยกุลBBBACACBCADCABBBCCCB
14
31/08/2014 11:19:525515013805049ศิริกัญญา สามารถCBBACACBCAABADDBBACC
15
31/08/2014 11:25:365515013805061สมพิศ เดชโคบุตรCBBACACBCAABADDBBACC
16
31/08/2014 19:06:525415013805052
นางสาว ปิยภาพร สมนึก
CBCCBADBCADABCADABCC
17
31/08/2014 20:20:075515013805046
นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่ม
CBACCBBDCBBCCDCBDCAD
18
03/09/2014 19:19:265415013805052น.ส. ปิยภาพร สมนึกAAABBBCDABCDBABCDABC
19
07/09/2014 12:40:085515013805045
รุ่งฤดี. อริยโกมุท

ส่งสอบก่อนเรียนตั้งแต่คาบที่แล้วแต่คะแนนไม่โชว์. เป็นเพราะตอนเน็ตล่มรึเปล่าอาจารย์ตอนทำข้อสอบก็นั่งยุหน้าอาจารย์ค่ะ
ADACABABCDACCDDDDABA
20
07/09/2014 20:42:005515013805045
รุ่งฤดี อริยโกมุท

ส่งใหม่นะคะ
ADACABABCDACCDDDDABD
21
07/09/2014 20:55:155515013805048
วุฒิชัย กุมารสิทธิ์
ADACABABCDACCDDDDABB
22
04/11/2014 18:07:168301นาย ถนัด จันดีAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
23
14/07/2015 07:19:205604113805030อุทัย ลีแก้วDDABCCBBCBACCBDDDCAC
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu