สาธารณูปโภคของเขต ปี 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ลำค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2560
4
ดับ
รายการพ.ศ.2559พ.ศ.2560รวม
5
ที่
กันยายนตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคมเมษายนพฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคมกันยายน
6
1ค่าไฟฟ้า -
7
1ปราณบุรี61,832.6874,099.5456,508.7249,534.6850,715.7170,625.0258,737.8377,355.26 499,409.44
8
2 กุยบุรี -
9
รวม - 61,832.68 74,099.54 56,508.72 49,534.68 50,715.71 70,625.02 58,737.83 77,355.26 - - - - 499,409.44
10
2ประปา -
11
1 หมู่บ้านฯ 174.00 138.00 204.00 90.00 270.00 222.00 456.00 282.00 246.00 2,082.00
12
2 ปราณบุรี 1,121.90 1,006.87 2,069.92 4,182.31 1,815.15 1,653.36 1,768.92 891.85 2,440.88 16,951.16
13
3 กุยบุรี -
14
รวม 174.00 1,259.90 1,210.87 2,159.92 4,452.31 2,037.15 2,109.36 2,050.92 1,137.85 2,440.88 - - - 19,033.16
15
3โทรศัพท์ -
16
1032-623780 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 813.20
17
2032-623781 116.90 110.80 116.90 104.70 129.10 107.75 119.95 107.75 913.85
18
3032-623782 345.61 238.88 351.71 400.50 296.82 357.81 400.50 382.20 2,774.03
19
4032-621807(FAX) 469.68 459.24 347.70 340.15 729.21 644.78 768.05 507.55 4,266.36
20
5
032-621445(เบอร์กลาง)
104.70 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 816.25
21
6081-0941999
(ผอ.สพป.ปข.2)
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
22
7081-9416549(บุคคล) 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 4,280.00
23
8081-9447237(แผน) 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 3,745.00
24
9081-3788198(การเงิน) 321.00 321.00 321.00 499.16 321.00 321.00 321.00 321.00 2,746.16
25
10081-3786765(อำนวยการ) 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 2,889.00
26
11081-3786251(ศน.) 321.00 321.00 449.00 321.00 321.00 321.00 450.47 321.00 2,825.47
27
12081-3783592(เอกชน) 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 2,568.00
28
13081-3789323(ส่งเสริม) 267.50 267.50 267.50 267.50 1,070.00
29
14081-3786627(หน้าห้อง) 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 2,889.00
30
รวม 6,081.04 5,954.72 6,090.11 6,169.31 4,033.43 3,988.64 4,296.27 3,340.80 642.00 - - - - 40,596.32
31
4 ค่าบริการส่ง SMS
32
5 ค่าอินเตอร์เน็ต สพป.ปข.2 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 18,725.00
33
6 ค่าบริการไปรษณีย์ 2,176.02 4,595.58 3,877.83 2,727.45 2,884.86 3,480.84 1,712.70 3,944.16 25,399.44
34
7 ค่า gprs -
35
รวมทั้งสิ้น 10,000.04 74,968.32 89,741.10 72,460.78 64,492.87 59,626.36 80,511.49 65,842.25 83,079.27 2,440.88 - - - 603,163.36
36
37
นางสาวจันทร์อำไพ คำผา ผู้ให้ข้อมูล
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
8สาธารณูปโภค
แผ่น1
 
 
Main menu