ทะเบียนหนังสือออกภายใน สสอ.หนองกี่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ทะเบียนหนังสือออกภายใน สสอ.หนองกี่
2
เลขที่ที่หนังสือวดป.นามผู้ส่งนามผู้รับเรื่องการปฏิบัติ
3
1บร 1132.1/12/1/2557สสอ.สสอ.ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน มกราคม 2556
4
2บร 1132.1/22/1/2557สสอ.สสอ.รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน มกราคม 2556
5
3บร 1132.1/32/1/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงานบรรเทิง+ปัทมา
6
4บร 1132.1/42/1/2557สสอ.สสอ.รายงานผลการพิจารณาขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน มกราคม 2556
7
5บร 1132.1/52/1/2557สสอ.นพ.สสจ.บร.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(สสอ.)
8
6บร 1132.1/62/1/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงานบรรเทิงและคณะ
9
7บร 1132.1/715/1/2557สสอ.หนังสือรับรองบุคคล (นส.วฤณดา ไลไธสง)
10
8บร 1132.1/820/1/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงานนิยม
11
9บร 1132.1/920/1/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงานนิิยม
12
10บร 1132.1/1020/1/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงานปิยะรัตน์
13
11บร 1132.1/1122/1/2557สสอ.รับรองราชการสมศักดิ์
14
12บร 1132.1/1222/1/2557สสอ.รับรองราชการทินกร
15
13บร 1132.1/1322/1/2557สสอ.รับรองราชการวฤณดา
16
14บร 1132.1/1422/1/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงาน(รพ.มหาราชนคราชสีมา)บรรเทิง+อัจฉรา+ดิเรก
17
15บร.1132.1/1523/1/2557สสอ.นพ.สสจ.บรขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล
18
16บร.1132.1/1623/1/2557สสอ.นพ.สสจ.บรขออนุญาตผลิตน้ำบริโภค
19
17บร.1132.1/1727/1/2557สสอ.สสอ.ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน กพ.2557
20
18บร.1132.1/1827/1/2557สสอ.สสอ.รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน กพ.2557บรรเทิง
21
19บร.1132.1/1928/1/2557สสอ.สสอ.ขออนุม้ติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง
22
20บร.1132.1/2028/1/2557สสอ.สสอ.รายงานขออนุม้ติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง
23
21บร.1132.1/2128/1/2557สสอ.สสอ.ขออนุม้ติจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง
24
22บร.1132.1/2228/1/2557สสอ.สสอ.รายงานขออนุม้ติจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง
25
23บร.1132.1/2328/1/2557สสอ.สสอ.รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อบรรเทิง
26
24บร 1132.1/246/2/2557สสอ.รับรองราชการกัญญารัตน์ คุณหงษ์
27
25บร 1132.1/2510/2/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงานนิยม
28
26บร 1132.1/2612/2/2557สสอ.สสจ.ส่งโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติสมศักดิ์
29
27บร 1132.1/2713/2/2557สสอ.สสอ.แจ้งแผนฯสุวรรณาน์
30
28บร 1132.1/2813/2/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงานปิยะรัตน์+ดิเรก+ปิยะ+สำเริง
31
29บร.1132.1/2917/2/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงานบัวลอย
32
30บร.1132.1/3020/2/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงานบรรเทิง+ปัทมา
33
31บร.1132.1/3120/2/2557สสอ.สสอ.ขอความร่วมมือทำแบบประเมินGREENปิยะรัตน์
34
32บร.1132.1/3220/2/2557สสอ.นพ.สสจ.บรรายงานขอจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับรพ.สต.โคกสะอาด
35
33บร.1132.1/3325/2/2557สสอ.รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
36
34บร.1132.1/3425/2/2557สสอ.สสอขอเชิญประชุมปิยะรัตน์
37
35บร.1132.1/3528/2/2557สสอ.สสจ.บรขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน มี.ค.2557
38
36บร.1132.1/3628/2/2557สสอ.สสจ.บรรายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน มี.ค.2557
39
37บร.1132.1/376/3/2557สสอ.ผว.จบร.ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง(หมึกถ่าย)
40
38บร.1132.1/387/3/2557สสอ.ผว.จบร.รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง(หมึกถ่าย)
41
39บร.1132.1/3911/3/2557สสอ.ผว.จบร.ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง(วัสดุรุ่งธนา)
42
40บร.1132.1/4011/3/2557สสอ.ผว.จบร.รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ.๕๗
43
41บร.1132.1/4111/3/2557สสอ.ผว.จบร.ขออนุมัติใช้เงินจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ.๕๗
44
42บร.1132.1/4211/3/2557สสอ.ผว.จบร.รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง(วัสดุรุ่งธนา)
45
43บร.1132.1/4311/3/2557สสอ.ผว.จบร.ขออนุมัติใช้เงินจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง(วัสดุรุ่งธนา)
46
44บร 1132.1/4412/3/2557สสอ.รับรองราชการสุมาลี อาสานอก
47
45บร.1132.1/4513/3/2557สสอ.นอภ.หนองกี่แต่งตั้งคณะกรราการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ อ.หนองก่ ประจำปี 2557
48
46บร 1132.1/4613/3/2557สสอ.นพ.สสจ.บรส่่งแบบสอบถามการบันทึกข้อมูลในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ
49
47บร.1132.1/4713/3/2557สสอ.คุณวุฒิินันท์ขอความอนุเคราะห์์น้ำแข็ง
50
48บร.1132.1/4824/3/2557สสอ.ผว.จบร.ขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง(แบตเตอรี่)
51
49บร.1132.1/4925/3/2557สสอ.ผว.จบร.รายงานขอซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง(แบตเตอรี่)
52
50บร.1132.1/5025/3/2557สสอ.ผว.จบร.ขออนุมัติใช้เงินซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง(แบตเตอรี่)
53
51บร.1132.1/5125/3/2557สสอ.นพ.สสจ.บรขออนุมัติใช้เงินซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีตกลงราคาบรรเทิง(แบตเตอรี่)
54
52บร.1132.1/5226/3/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงานนิยม+สุมาลี+บุปผา
55
53บร.1132.1/5326/3/2557สสอ.นพ.สสจ.บรขออนุมัติดำเนินการและสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชน
56
54บร.1132.1/5426/3/2557สสอ.นอภ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการหัวหน้า
57
55บร.1132.1/5526/3/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการปิยะรัตน์
58
56บร.1132.1/5627/3/2557สสอ.นพ.สสจ.บรขออนุญาตประกอบการสถานพยาบาลบัวลอย
59
57บร.1132.1/5727/3/2557สสอ.นพ.สสจ.บรขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(สสอ.)
60
58บร.1132.1/5828/3/2557สสอ.สสจ.บรขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน เมย.2557
61
59บร.1132.1/5928/3/2557สสอ.สสจ.บรรายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน  เมย.2557
62
60บร.1132.1/6028/3/2557สสอ.สสจ.บรรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เมย.2557
63
61บร.1132.1/6128/3/2557สสอ.สสอ.ขอระงับย้าย
64
62บร.1132.1/6231/3/2557สสอ.นพ.สสจ.บรขออนุมัติเบิิกค่าป่วยการ อสม.ปฏิบัติงานเชิงรุกประจำเดือน มีนาคม 2557ปิยะรัตน์
65
63บร.1132.1/6331/3/2557สสอ.นพ.สสจ.บรส่งใบเสร็จรับเงินค่าป่วยการ อสม. เดือน กุมภาพันธ์ 2557ปิยะรัตน์
66
64บร.1132.1/641/4/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนิยม
67
65บร.1132.1/654/4/2557สสอ.นพ.สสจ.บรรับรองราชการสุภางค์
68
66บร.1132.1/668/4/2557สสอ.นพ.สสจ.บรขออนุมัติโครงการนิิยม
69
67บร.1132.1/678/4/2557สสอ.นพ.สสจ.บรส่งเงินบำรุงชมรม อสม. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557ปิยะรัตน์
70
68บร.1132.1/6810/4/2557สสอ.นพ.สสจ.บรส่งแบบสำรวจเครื่องวัดความดันโลหิตปิยะรัตน์
71
69บร.1132.1/6910/4/2557สสอ.ผอ"รพ"สต"ลูกจ้างสายนักเรียนทุนมาปฏิบัติราชการบรรเทิง
72
70บร.1132.1/7010/4/2557สสอ.นพ.สสจ.บรส่งแบบตรวจและประเมินสุขภาพของ อสม.ปิยะรัตน์
73
71บร.1132.1/7110/4/2557สสอ.ผอ.รพ.สต.ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นวิทกรครูฝึกในการจัดอบรม อสม.เชี่ยวชาญปิยะรัตน์
74
72บร.1132.1/7210/4/2557สสอ.นพ.สสจ.บรขออนุมัติใช้เงินจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง มีค.๕๗ปิยะรัตน์
75
73บร.1132.1/7318/4/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนิยม
76
74บร.1132.1/7418/4/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการนิยม
77
75บร.1132.1/7518/4/2557สสอ.สสอ.นครสวรรค์ขอความอนุุเคราะห์ใหญ่
78
76บร.1132.1/7618/4/2557สสอ.ร.ร.หนองกี่พิทยาคมขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ปิยะรัตน์
79
77บร.1132.1/7718/4/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการปิยะรัตน์
80
78บร1132.1/7821/4/2557สสอ.นภ.หนองกี่ ขอรหัสลับของบัตรsmatcardบัวลอย
81
79บร1132.1/7922/4/2557สสอ.สสจ.บรขออนุัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
82
80บร1132.1/8022/4/2557สสอ.สสจ.บรรายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
83
81บร.1132.1/8125/4/2557สสอ.สสจ.บรขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน พค.2557
84
82บร.1132.1/8225/4/2557สสอ.สสจ.บรรายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน  พค.2557
85
83บร.1132.1/8325/4/2557สสอ.สสจ.บรรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พค.2557
86
84บร.1132.1/8425/4/2557สสอ.สสจ.บรขออนุมัติเบิกเงินค่าป่วยการ อสม.เดือนเมษายนปิยะรัตน์
87
85บร.1132.1/8525/4/2557สสอ.สสจ.บรส่งใบเสร็จรับเงินค่าป่วยการ อสม.เดือนมีนาคมปิยะรัตน์
88
86บร.1132.1/8629/4/2557สสอ.สอ.สสจ.บรรับรองราชการสมประสงค์
89
87บร.1132.1/8729/4/2557สสอ.สสจ.บรส่งเบิกเงิน(สาธารณูปโภค)
90
88บร.1132.1/8829/4/2557สสอ.สสจ.บรส่งเบิกเงิน(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)
91
89บร.1132.1/8929/4/2557สสอ.สสอ.ขออนุญาตไปราชการสุวรรณาน์
92
90บร.1132.1/9030/4/2557สสอ.ผอ.รพ.หนองกี่ขออนุมัติจัดทำโครงการนิยม
93
91บร.1132.1/9130/1/2557สสอ.ผว.จบร.ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีตกลงราคานิยม
94
92บร.1132.1/9230/1/2557สสอ.ผว.จบร.รายงานขอซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีตกลงราคานิยม
95
93บร.1132.1/9330/4/2557สสอ.นพ.สสจ.บรขอเอกสารเพื่ีอประกอบหลักฐานในการขอสินเชื่อ
96
94บร.1132.1/9430/4/2557สสอ.นอภ.หนองกี่รายงานความเสียหายสถานีอนามัยประสบวาตภัย
97
95บร.1132.1/9530/4/2557สสอ.นอภ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
98
96บร.1132.1/9630/4/2557สสอ.สสจ.บรขอส่งแบบสำรวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับคลินิกปิยะรัตน์
99
97บร.1132.1/9730/4/2557สสอ.สสจ.บรขอส่งบัตรประจำตัว อสม.เพื่อให้นายแพทย์ สสจ.ลงนามปิยะรัตน์
100
98บร.1132.1/9830/4/2557สสอ.สสจ.บรรับรองการเป็น อสม.ปิยะรัตน์
Loading...