แบบรายงานการศึกษาต่อเนื่องปี 58-59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
***ห้ามปรับแก้ไขตารางแบบรายงานผู้รับบริการการจัดการศึกษาต่อเนื่องจำแนกสถานศึกษา
2
ปีงบประมาณ 2558
3
4
ลำดับที่สถานศึกษา กศน. อำเภอส่งเสริมการรู้หนังสือศศช. (หลักสูตรเฉพาะบนพื้นที่สูง)การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการตามพระราชดำริ
5
ลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตร
6
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
7
1กศน. อำเภอเมืองลำพูน000000001915442517151303951544611133381303907522515446162178822330000
8
2กศน. อำเภอป่าซาง0000000011120011120025341425341433160633160641887141887131180231180242484248
9
3กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง4828482800008121581215501555015527528627528696120961201272111272110000
10
4กศน. อำเภอแม่ทา487248722322682322681942141942142172632172631982221982221221181221181752331752330000
11
5กศน. อำเภอลี้215913220000137348137348351580351580525611525611393668393668323532350000
12
6กศน. อำเภอทุ่งหัวช้าง11191119225226225226167543167543174111174111232198232198234176234176812681260000
13
7กศน. อำเภอบ้านธิ0000000056144561441391391843191843191169116962267622670000
14
8
กศน. อำเภอเวียงหนองล่อง
303030300000642676426721942194963124896312487685768513829138290000
15
รวมทั้งสิ้น15820815017145749445749410012475106126461197205112212117282138282838388014252332150425688862081906213642484248
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แบบรายงาน ปี2558
แบบรายงาน ปี 2559
 
 
Main menu