แบบรายงานการศึกษาต่อเนื่องปี 58-59
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
***ห้ามปรับแก้ไขตารางแบบรายงานผู้รับบริการการจัดการศึกษาต่อเนื่องจำแนกสถานศึกษา
2
ปีงบประมาณ 2558
3
4
ลำดับที่สถานศึกษา กศน. อำเภอส่งเสริมการรู้หนังสือศศช. (หลักสูตรเฉพาะบนพื้นที่สูง)การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการตามพระราชดำริ
5
ลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตรลงทะเบียนจบหลักสูตร
6
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
7
1กศน. อำเภอเมืองลำพูน
8
2กศน. อำเภอป่าซาง0000000011120011120025341425341433160633160641887141887131180231180242484248
9
3กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง48284828812158121550155501552752862752869612096120127211127211
10
4กศน. อำเภอแม่ทา
11
5กศน. อำเภอลี้
12
6กศน. อำเภอทุ่งหัวช้าง1119111922522622522616754316754317411117411123219823219823417623417681268126
13
7กศน. อำเภอบ้านธิ5614456144139139184319184319116911696226762267
14
8กศน. อำเภอเวียงหนองล่อง3030303064267642672194219496312489631248768576851382913829
15
รวมทั้งสิ้น89778977225226225226479136947913694998134998131985265719852657835132183513216461435646143542484248
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แบบรายงาน ปี2558
แบบรายงาน ปี 2559