ม.4_5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายปราการ จรัณยานนท์ นางอุษา พูลพล
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายทินภัทร บุญผ่อง
ม.4/5
0.00FALSE
9
2
นายนิติพล พรจันทร์
ม.4/5
0.00FALSE
10
3
นายปฏิภาณ ไวยพัฒน์
ม.4/5
0.00FALSE
11
4
นายคงสิทธิ์ บุญเรือง
ม.4/5
0.00FALSE
12
5
นายธนกร พันธุ์สุวรรณ
ม.4/5
0.00FALSE
13
6นายพิภพ ศรีวงค์
ม.4/5
0.00FALSE
14
7
นายจิรายุส คงเรืองแสง
ม.4/5
0.00FALSE
15
8
นายวิชัยยุทธ ทำสวน
ม.4/5
0.00FALSE
16
9
นางสาวนัฐติกา ถิ่นขาม
ม.4/5
0.00FALSE
17
10
นางสาวมณีรัตน์ ดอกอินทร์
ม.4/5
0.00FALSE
18
11
นางสาวสุรดา ดาประสงค์
ม.4/5
0.00FALSE
19
120.00FALSE
20
130.00FALSE
21
140.00FALSE
22
150.00FALSE
23
160.00FALSE
24
170.00FALSE
25
180.00FALSE
26
190.00FALSE
27
200.00FALSE
28
210.00FALSE
29
220.00FALSE
30
230.00FALSE
31
240.00FALSE
32
250.00FALSE
33
260.00FALSE
34
270.00FALSE
35
280.00FALSE
36
290.00FALSE
37
300.00FALSE
38
310.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu