รายงานค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ภาพรวมค่าสาธารณูปโภคจังหวัดลำพูน
3
ประจำปีงบประมาณ 2560
4
5
ไฟฟ้าน้ำประปา
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
น้ำมัน
6
เดือนจำนวนเงิน
หน่วยที่ใช้
จำนวนเงิน
หน่วยที่ใช้
จำนวนเงินจำนวนเงินดีเซล/แก๊สโซฮอล์เบนซินไปรษณีย์หมายเหตุ
7
จำนวนเงินจำนวนลิตรจำนวนเงินจำนวนลิตรจำนวนเงินอื่น
8
ตุลาคม 5928,239.226,513.003,109.30340.006,665.478,817.235,690.00233.340.000.00693.00.00
9
พฤศจิกายน 59
27,410.476,629.003,092.74349.006,562.367,415.957,800.00315.801,298.6036.00895.00.00
10
ธันวาคม 5926,396.746,377.003,428.64339.005,652.368,446.655,526.85210.29712.6020.00585.00.00
11
มกราคม 6021,228.315,235.003,334.79310.004,979.509,041.765,060.0018.530.000.00724.00.00
12
กุมภาพันธ์ 60
19,753.104,904.003,254.90343.006,384.458,282.329,930.00367.71730.6020.00824.00.00
13
มีนาคม 6029,958.756,364.005,533.90414.006,743.986,367.217,671.00370.210.000.00324.00.00
14
เมษายน 6031,352.486,272.005,027.11420.006,443.097,280.339,881.80376.79718.6020.00463.00.00
15
พฤษภาคม 6038,274.278,037.003,814.64307.006,934.586,599.947,770.00300.37740.0021.06861.00.00
16
มิถุนายน 6036,184.557,242.003,465.30445.006,467.459,719.215,230.00209.15676.6020.00255.00.00
17
กุรฎาคม 6035,909.697,247.003,133.63371.005,961.207,235.185,850.00230.51676.6020.00244.00.00
18
สิงหาคม 6038,127.983,655.002,764.38266.005,782.309,204.3312,000.00465.670.000.00554.00.00
19
กันยายน 6035,224.136,784.003,065.88270.005,759.655,187.9710,000.00378.820.000.000.00.00
20
รวมทั้งสิ้น368,059.6975,259.0043,025.214,174.0074,336.3993,598.0892,409.653,477.195,553.60157.066,422.000.00
21
หมายเหตุ 1. ค่าไฟฟ้ารวมห้องสมุดและ กศน. ตำบล
22
2. ค่าโทรศัพท์รวมทุกเบอร์
23
3. ค่าโทรศัพท์มือถือใส่จำนวนจริงตามใบแจ้งหนี้
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu