ABCDEFGHIJ
1
ที่ประทับเวลาชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน/ส่งรายงาน
ส่งไฟล์งาน ส่งได้ทั้ง word / pdf / jpg (ถ่ายรูปเเบบรายงานส่งก็ได้้)
2
15/9/2019, 11:12:2922 นายวีระพันธ์ สาฆะ บ้านภูพานคำ
https://drive.google.com/open?id=1eWVLzU9nwiBDrgTro_DXIgLmfhFXYJql
3
26/9/2019, 8:51:3168 ว่าที่ร้อยตรีทินกร สุวรรณพรหม บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
https://drive.google.com/open?id=1Qv5E1Oda4ZOSJ6lPok8ynm9NzUrtV6zS
4
36/9/2019, 9:44:5869 นายเสกสรร สุวรรณพรหม บ้านนาทม
https://drive.google.com/open?id=18Rz5cfJj3c9BkroDALx8CffBgOn4Z9m-
5
47/9/2019, 23:23:0359 นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล บ้านกุดแท่น
https://drive.google.com/open?id=1aMjm9CFzEMBF2o_TKUbVdkcZsWneG0R3
6
59/9/2019, 14:59:5360 นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ บ้านนาทับควาย
https://drive.google.com/open?id=16iGY8WaOzYJkfCF43SPex8U6jdmWXSFv
7
69/9/2019, 20:11:435 นางชินาภา โพธิ์ศรา บ้านหินสิ่ว
https://drive.google.com/open?id=1zxBF0A1NQQoRXvZxr5QS3Rb_Ue12Dr8R
8
710/9/2019, 10:23:3062 นายธวัตชัย ปุริโส บ้านโนนสะอาด
https://drive.google.com/open?id=1Gir831i4nFBX_k124LxkFvqDYZe6RWxk
https://drive.google.com/open?id=19-hep2YTLOiVbMyAjFSm__n969w_-faZ
https://drive.google.com/open?id=13-4TceEj8Ad0HQeYArCCmXUWXEvSZwz9
https://drive.google.com/open?id=1N-2sauN5UAs9EN_UEyVy1hPMyskAonka
9
810/9/2019, 12:42:4961 นางวราภรณ์ คุณฝ่าย บ้านหนองคังคา
https://drive.google.com/open?id=1_HZXUz63Cd0bnXDedsoHVMSavciydho4
10
911/9/2019, 9:51:0545 นางสมพรทวี ลักษณะจันทร์ บ้านโนนอุดม
https://drive.google.com/open?id=10-B502MFvHL92PIIb101sYMfwQiOAu0w
11
1011/9/2019, 10:37:4272 นายวสันต์ ชนะบุญ บ้านวังไฮ
https://drive.google.com/open?id=1JWMTjJ784Cfo18Qc1wpgDYMX4aATZNxH
12
1111/9/2019, 13:05:3036 นางวิไลพร บุญหา บ้านห้วยไร่
https://drive.google.com/open?id=1XnoJdrY8Ff1fg_oojAz1-FZn-Ww0qQT4
https://drive.google.com/open?id=1QrX6B7Od6b0385qptnRlwBOqP2NZcbtf
13
1211/9/2019, 14:35:1471 นายสนาน สิงห์โคตร บ้านมอใต้
https://drive.google.com/open?id=14MNwLBek0GDWoyU-y3hefyOVAQsPvxmS
14
1311/9/2019, 23:19:4070 นายเนติวิศว์ ชารัมย์ บ้านผาสุก
https://drive.google.com/open?id=1Ek-F7cwus27lbihDIB2WNFUMS2LXlT3V
15
1412/9/2019, 1:21:5925 นางสมปอง พรหมพื้น บ้านโนนสวรรค์หนองแก
https://drive.google.com/open?id=1F_wrenoJXeqakLcBqSiZJbqm8WTKY9gW
16
1512/9/2019, 10:37:5044 นางลำใย โง๊ะบุดดา บ้านสุขเกษม
https://drive.google.com/open?id=1jNh1x8buLJSfh4sFeiFrZBTu-BmTz-ag
17
1612/9/2019, 11:37:0353 นางพัชณีวรรณ จวบศรี บ้านโนนอุดม
https://drive.google.com/open?id=1_gv8aft6C2zzsBDSuX2FnJjDuJIkA963
18
1712/9/2019, 11:52:1128 นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์ บ้านนาอ่าง
https://drive.google.com/open?id=1EKZQAe3ay1S0KbeMZUiMBsnhv4KN2iRq
19
1812/9/2019, 14:21:2746 นางปราการ แก้วคำ บ้านกุดฉิม
https://drive.google.com/open?id=13qNQj9iYioYbA4afNY2zPzEhzZEOyBT4
20
1912/9/2019, 16:06:3541 นางธัญพิชชา ชารัมย์ บ้านนาวังเวิน
https://drive.google.com/open?id=1U92Q7vZHhdrpf5-8HGYPJ94gGBK9QKn5
21
2012/9/2019, 16:28:3333 นายโยธิน ทองทิพย์ บ้านกุดจิก
https://drive.google.com/open?id=1avW-Mdu7Kf1kVymdV_1EgtXUYfv_m3wI
22
2112/9/2019, 20:46:5674 นายยุทธศิลป์ อินทร์เพชร บ้านห้วยไผ่
https://drive.google.com/open?id=1B5VKuVDzcWHzTy1NSH5wXhEPaLQ6Iy73
23
2213/9/2019, 0:46:0773 นางสาวพิกุล บุญไตรย์ ชุมชนบ้านนากอก
https://drive.google.com/open?id=1d6w2mWFYtndzl4LscOt31wt26je8rbui
24
2313/9/2019, 9:38:1458 นายวีระ โพธิ์ศรี บ้านหนองขามท่างาม
https://drive.google.com/open?id=1M4q7taAKmKPWz446aYbw8pVb_WTiILCy
25
2413/9/2019, 10:20:0937 นายเรืองชัย ชุมพล บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
https://drive.google.com/open?id=1oDtwOZQLfh9SAcUbTK9CVUp2P4azNBaY
26
2513/9/2019, 10:26:0379 นางเขมจิรา เรืองศรี บ้านหนองโน
https://drive.google.com/open?id=1sB70inwuEltDuUo7tewSSi8WqJvmqB3I
27
2613/9/2019, 10:47:0667 นายภัทรพล จันทร์สด บ้านห้วยหว้าวังทอง
https://drive.google.com/open?id=1go_mbXkor_KPCZNoea_1lXDsX4xxSk-U
28
2713/9/2019, 11:04:1642 นายกมล บุญจันทร์ บ้านเพ็กเฟื้อย
https://drive.google.com/open?id=171ZPdYuz81vmfkDXFOolxekvF-sPbAiB
29
2813/9/2019, 11:51:3882 นายสนิท หาญเชิงชัย โคกม่วงทองวิทยา
https://drive.google.com/open?id=1WtlCIw_jxoQ7aJ363OuxzqV8zuuTRdbw
30
2913/9/2019, 13:01:5912 นายสุทธี วรจิตร บ้านโสกก้านเหลือง
https://drive.google.com/open?id=1I3stE-1RwkKST96A7OmU2n59Nkh-efJ-
https://drive.google.com/open?id=10q9_uXZe4QyhT6DwU55sPmWj3-gjZOSu
31
3013/9/2019, 13:22:0826 นายอุดม ดอนศรีโคตร บ้านหนองกุง
https://drive.google.com/open?id=1akttfr7gwBxABJO4jLCuaq8r66zTgBYl
32
3113/9/2019, 13:40:2031 นายอุทัย​ วร​สิทธิ์​ บ้านบุ่งบก
https://drive.google.com/open?id=1na_wZYtPmIOLtUvSH1m2pG7G7-YApard
33
3213/9/2019, 13:58:107 นายวีระชาติ หารวาระ บ้านกุดกวางสร้อย
https://drive.google.com/open?id=1jlU4IiaLy1z7pXkcf0_Tr8ksTZkxInom
34
3313/9/2019, 14:03:389 นายชัยณรงค์ ไชยโย บ้านโคกใหญ่
https://drive.google.com/open?id=1mH_RIZnxA4vwX8OBprLSyNPj1Uo88d_W
35
3413/9/2019, 14:09:5547 นายสนธิ วิริยะกุล บ้านตำแย
https://drive.google.com/open?id=1incXPEPIg5HCyhPLiLdHR36W-gy3-LZz
36
3513/9/2019, 14:34:3211 นางสุภิญญา วงษ์นาม นิคมสงเคราะห์ 3
https://drive.google.com/open?id=1zKy-zbEkeuhFSQLT-vgdC26kkN6ajnoS
อ.จริยา
37
3613/9/2019, 14:36:4751 นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์ บ้านเสาเล้า
https://drive.google.com/open?id=1kYyXgQBTMfKD4P0tfBruEsmNB2SwXUBQ
https://drive.google.com/open?id=1h0tptIa0BGtKV5FkUt4kkWHW249OzdHx
38
3713/9/2019, 14:38:3875 นายพงษ์ภิญโญ พรหมเมตตา บ้านนาแพง
https://drive.google.com/open?id=1ehORbwmyZ3eYRTY3ZTRt8RXkBC2CXZmZ
39
3813/9/2019, 15:33:4311 นางสุภิญญา วงษ์นาม นิคมสงเคราะห์ 3
https://drive.google.com/open?id=1k_cnWR5FvRwsOxlyth94_m1MAJcT2lPD
อ.จริยา
40
3913/9/2019, 15:36:5110 นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด บ้านกุดคอเมย
https://drive.google.com/open?id=1vxWYonAG55HId7Cavv9Xhf17YeGQc_NL
41
4013/9/2019, 15:47:1863 นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์ บ้านโนนสว่างโนนสง่า
https://drive.google.com/open?id=115zBPtVaOoiTZGvXu8aEIpFlGhhg5KK1
42
4113/9/2019, 18:39:0218 นางนคร ฉลาดแย้ม ปรางค์กู่
https://drive.google.com/open?id=1vUlwwMqGVvvjUC_k-wjsjJBVNb8RqHI2
43
4213/9/2019, 18:54:341 นางอุดรทิพย์ แก้วก่า บ้านโสกช้าง
https://drive.google.com/open?id=1I4Q-66c3434xGsVudI6zAveZ-zAYWQir
44
4313/9/2019, 23:09:4076 นางพิไลลักษณ์ สดีเดช บ้านโปร่งแจ้ง
https://drive.google.com/open?id=12xtZPR60KlsdmrwW9ICTpIfUfN9b7wWG
45
4414/9/2019, 7:24:1278 นางศิลามณี ศรีบุญเรือง บ้านโคกสนั่น
https://drive.google.com/open?id=16ZwMwObwZdNGHosh8d8yhGOPPoZzcb7u
46
4514/9/2019, 9:40:2264 นายเสมือน อุดมรักษ์ บ้านสันป่าพลวง
https://drive.google.com/open?id=1Gv4ti7e4hd-RQiIwxKrD0M9IIQaid2qm
https://drive.google.com/open?id=1oQWAixjNcsNOU1ilDajNLBY9iQSl_Dpx
https://drive.google.com/open?id=1yO91OwpJPWlNLP_uCDEJ5WMXfbS5yssD
https://drive.google.com/open?id=1EJKFB4Mls9xXYfrxxtP3X1srL3I1fc39
47
4615/9/2019, 22:17:554 นางสาวรัชศวรรณ มูลหา บ้านโคกกลาง
https://drive.google.com/open?id=1KSd45djnyHkPDYY5QDHpuwIDI01HtSpx
48
4715/9/2019, 23:28:5781 นางวิรัตน์พร พงษ์เซียงซา บ้านโนนข่า(พอง)
https://drive.google.com/open?id=1ahmpZ2JbjQThxL9NZM3N3awnckhyg8DS
49
4816/9/2019, 9:08:1548 นายปริญญาวุธ วัจนสุนทร บ้านโนนม่วง
https://drive.google.com/open?id=1TLR86pB-Se9JVmDWdOpOJucgs9bLtC0H, https://drive.google.com/open?id=1l8Ru5JavIs8V-b-Mf4wl2bnCcz7OtQs9, https://drive.google.com/open?id=1qAqn8cV3BpQW5ErYUU0d3G8YLgYMKGPO, https://drive.google.com/open?id=1JCk_WpLhGMg3lajRpngKd2lmm0BxQbGz
50
4916/9/2019, 11:19:3917 นายสุริยา นาใจรีบ บ้านหนองตานา
https://drive.google.com/open?id=1jlvOBcLfPEV3Dy9AMpfQAuycGovoigCg
51
5016/9/2019, 11:42:1039 นายนิทัศน์ พลสนอง บ้านทรายงาม
https://drive.google.com/open?id=1_0gnBQoZ8L2_iCHlo83KuXSSqRUQa2Vm
52
5116/9/2019, 14:38:1521 นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว บ้านโคกกลางโนนงาม
https://drive.google.com/open?id=1O3iQrgsVhgWTKJXOsI4D7fQIZtqPD3Eg
https://drive.google.com/open?id=15em0BHF526P6D03G8uuc60hU4YafjWAs
53
5216/9/2019, 14:39:0638 นายนพดล เหล่าโพธิ์ บ้านกุดเต่า
https://drive.google.com/open?id=1tVWG7AVNSzQgQaId5ipwc6rIOzGSK_F_
https://drive.google.com/open?id=1BcRtboi1nz80Ih_sXr4g_s--jgOss9Fn
54
5316/9/2019, 22:09:2143 นางอินทิรา เทพนอก บ้านห้วยโจด
https://drive.google.com/open?id=180smQComijqt92yH9ZPNa9AWTy1tibYn
55
5417/9/2019, 9:08:1816 นายสุทธี อ้วนสาเล บ้านท่าศิลา
https://drive.google.com/open?id=1QX4eGFelEUqeYSRyJrHRG9YiSN7EEdub
56
5517/9/2019, 10:03:4214 นายกานต์ โง่นทอง บ้านหนองลุมพุก
https://drive.google.com/open?id=1r81qa9Xw3jwAaJwjBSY-bmiC8_aYbGnb
57
5617/9/2019, 14:34:5529 นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา บ้านลำภู
https://drive.google.com/open?id=1O2xPVpFo5dP2O8wIpFmhFqSdWqCtc_3F
58
5718/9/2019, 13:37:002 นายเสถียร ทาขุลี นิคมวัฒนา 6
https://drive.google.com/open?id=1x38MMZeYY8bdIPRV6D0y8aXbDXl8Iwd0
59
5819/9/2019, 12:31:476 นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์ บ้านหนองนกเขียน
https://drive.google.com/open?id=1GFmvPn1kegTr4EREQI1OoagtxJiH8fKq
60
5923/9/2019, 22:24:1756 นายไพรรัตน์ วิลัยปาน บ้านวังคูณ
https://drive.google.com/open?id=1SDcIHEXPKyZzeLl2o8hZMv82Gm2MlMX9
61
6025/9/2019, 11:37:3511 นางสุภิญญา วงษ์นาม นิคมสงเคราะห์ 3
https://drive.google.com/open?id=1vNhZs4gDVBDIo5Flcb6KvASgLVZRcVZX
62
6125/9/2019, 11:38:0430 นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
https://drive.google.com/open?id=1fwuM4yc9iRDpk4MFR35k7cEgPE9H-vxm
63
6225/9/2019, 11:40:1380 นายบุญตา ค่าภูเขียว บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
https://drive.google.com/open?id=1OD2kDiuzLX771CJv3_NG4fXQZW5yOETT
64
6325/9/2019, 21:29:5977 นางสาวสุพัตรา กาบคำ บ้านโคกล่าม
https://drive.google.com/open?id=1HpNnCgKnq4yAts8WT7BTkaqNABTEDRkD
65
642/10/2019, 19:14:193 นายอานุภาพ พัฒนา บ้านโนนตาล
https://drive.google.com/open?id=10k1OsMZV8KlzxwN20O3ms3F-gdc_eMRX
66
654/10/2019, 11:02:478 นายนิรภัย ศรีทะรัง บ้านหนองแวงป่งสัง
https://drive.google.com/open?id=1v7MIpeiiCv54v90mYwiGUvAKOczkkHkF
67
668/10/2019, 11:22:4055 นายสมบัติ เขียวอาสา บ้านหนองอุ
https://drive.google.com/open?id=1wo3BVovAkzeHRkW8rQT9v5dK7PRfwaQX
68
6710/10/2019, 16:01:3532 นายธนวัฒน์ มะโนสุข บ้านคึมชาดห้วยบง
https://drive.google.com/open?id=1RATCp4W2WtURePWpS5SE0SlshbRHFsbm
69
6810/10/2019, 16:02:1624 นายไพฑูลย์ สุปัญญา บ้านอ่างบูรพา
https://drive.google.com/open?id=18go3QVceMwn1n4aNDy1uQOKPMdKUTo5h
70
6911/10/2019, 8:21:5813 นายชัยยุทธ อุ่นใจ นิคมโคกม่วงศรีสมพร
https://drive.google.com/open?id=1bDOCZ4XoMeahx4ej5tkPoutOn8YWcIjv
71
7011/10/2019, 8:22:3434 นายกฤษฎา จันทร์นวล บ้านภูพานทอง
https://drive.google.com/open?id=1qAggC0G_QIHLDGMh9so0ZdWHBaWcAj6j
72
27/10/2019, 11:56:33
73
2/12/2019, 13:03:40
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100