עדכון מידע בהיערכות והפעלה לתרגילי למידה מרחוק בחירום וגלישה בטוחה ברשת - תשע"ז
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
מחוזמס' בתי הספר במחוזמס' בתי הספר בתכנית התקשובמס' כיתות במחוזמס' תלמידים במחוזמס' בתי ספר שנערכו לתרגיל במחוזמס' הכיתות שנערכו לתרגיל במחוזמחוזמס' בתי הספר במחוזמס' בתי הספר בתכנית התקשובמס' כיתות במחוזמס' תלמידים במחוזמס' בתי ספר שביצעו את התרגיל במחוזמס' הכיתות שביצעו את התרגיל במחוזנבדק ומאושר תאריך וחתימה
2
תל אביב5061968,520220,674תל אביב4991968,523220,691יעל ירון נבדק מול מירי עטרי מנהלת תחום תקן מוסדות חינוך - מחוזי 26.12
3
דרום4703768489213,413דרום4703768489213,413אורלי זק (יחד עם מתאם מחשוב מחוז דרום) 26.12.16
4
מרכז62529610,238272,059מרכז5992969,975267,439אורית טאטי-25.12.16
5
חיפה4041276,545159,940חיפה4041286,545159,9403134,590פנינה 23.2.2016, נעמי שרוני 27.2.17
6
התיישבותי146583,22680,776התיישבותי14458322080525יהושע צדוק
7
ירושלים2021493,24477,072ירושלים1981493,22476,8671392463ענת סגל 24.2.2017 הדיווח נכון לשלב הזה - 133 בתי ספר בתכנית מתוך 149. אין בתי ספר מחוץ לתכנית שדיווחו לנו להוציא אחד. בתי הספר עדיין מדווחים ובשבוע הבא נעדכן סופית.
8
מנח"י351775,225123,077מנח"י358775,225123,077ממפקחת המחוז אושרו ועודכנו רק מספרי בתי הספר 20.1.2017
9
חרדי1,410613,120חרדי1,410613,120304,918
10
צפון69049811,006268,559צפון69048710390160,3996208612עודכן 7.2.2017 טלי גופר
11
סה"כ4804178369,6131,415,5704,7721,77368,7111,607,269
12
מידע מתוך הקליק ויויש למלא עמודות אלה בלבד להשוואה מול נתוני המשרד המופיעים בחלק הימני של הטבלה ולציין שם ממלא הטופס ותאריך ביצוע
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu