TKB
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
2
3
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH - THẨM MỸ
KHÓA 2, 2019 - 2020
4
5
Thời khóa biểu tuần 1 (từ 1/4/2019 đến 7/4/2019)
6
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
7
Sáng
(8h - 12h )
ỨNG DỤNG LASER TRONG THẨM MỸ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
8
Chiều
(13h - 17h )
KHAI GIẢNG
( Sinh Hoạt Đầu Khóa)
LASER CO2,LASER CO2 FRACTIONAL, LASER YAG (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
9
Thời khóa biểu tuần 2 (từ 08/4 đến 14/4/2019)
10
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
11
Sáng
(8h - 12h)
PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
TẠO HÌNH CHÓP MŨI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0914886839
ỨNG DỤNG BOTULINUM TOXIN A TRONG THẨM MỸ MẶT (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Trương Tấn Trung
ĐT: 090 3355374
KỸ THUẬT TIÊM BOTOX VÙNG MẶT(TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Trương Tấn Trung
ĐT: 090 3355374
12
Chiều
(13h - 17h )
NỮ HÓA TUYẾN VÚ NAM GIỚI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS.Nguyễn Đăng Quốc Chấn
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
KỸ THUẬT CHỤP ẢNH VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU HÌNH ẢNH TRONG TẠO HÌNH THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
KỸ THUẬT CẮT LỌC VẾT THƯƠNG (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS.Trương Tấn Trung
ĐT: 090 3355374
13
Thời khóa biểu tuần 3 (từ 15/4 đến 21/4/2019)
14
Sáng
(8h - 12h)
ĐIỀU TRỊ LIỆT MẶT NGOẠI BIÊN (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS. Nguyễn Mạnh Đôn
ĐT: 0906630109
FILLER ỨNG DỤNG TRONG THẨM MỸ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS. Nguyễn Mạnh Đôn
ĐT: 0906630109
KỸ THUẬT CẤY GHÉP MỠ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS. Nguyễn Mạnh Đôn
ĐT: 0906630109
TẠO HÌNH TAI VỄNH VÀ DÁI TAI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS. Nguyễn Mạnh Đôn
ĐT: 0906630109
CÁC VẬT LIỆU CẤY GHÉP TRONG TH-TM (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS. Nguyễn Mạnh Đôn
ĐT: 0906630109
TẠO HÌNH KHUYẾT HỎNG MY MẮT(LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Cô Nguyễn Bá Thùy Vân
ĐT: 090 5237292
15
Chiều
(13h - 17h )
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS. Nguyễn Mạnh Đôn
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0906630109
TIÊM FILLER (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS. Nguyễn Mạnh Đôn
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà
ĐT: 0906630109
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS. Nguyễn Mạnh Đôn
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0906630109
ĐIÊU KHẮC IMPLANT MŨI (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS. Nguyễn Mạnh Đôn
ThS.BS. NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0906630109
SỤP MI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy Nguyễn Quốc Đạt
ĐT: 091 3430152
16
Thời khóa biểu tuần 4 (từ 29/4 đến 5/5/2019)
17
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
18
19
Sáng
(8h - 12h )
VẠT DA CO TỰ DO THƯỜNG GẶP (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS Phan Đức Minh Mẫn
ĐT: 0903678698
VẠT DA CUỖNG MẠCH LIỀN CHI DƯỚI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS Phan Đức Minh Mẫn
ĐT: 0903678698
PHÂN TÍCH VIDEO (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS Phan Đức Minh Mẫn
ĐT: 0903678698
20
Chiều
(13h - 17h )
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BÀN TAY (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS Phan Đức Minh Mẫn
ĐT: 0903678698
KỸ THUẬT VI PHẪU THUẬT CƠ BẢN(LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS Phan Đức Minh Mẫn
ĐT: 0903678698
PHÂN TÍCH VIDEO (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS Phan Đức Minh Mẫn
ĐT: 0903678698
21
Thời khóa biểu tuần 5 (từ 6/5 đến 12/5/2019)
22
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
23
24
Sáng
(8h - 12h )
PHẪU THUẬT THU NHỎ NỀN MŨI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Phạm Văn Đôi
ĐT : 0903326260
ĐIỀU TRỊ SẸO LÕM DO MỤN TRỨNG CÁ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ĐT: 0903326260
KỸ THUẬT TÁCH DƯỚI DA (SẸO LÕM ) (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
ĐIÊU KHẮC IMPLANT CẰM (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS. NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
CẤP CỨU TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH VÀ THẨM MỸ
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: BS Vũ Kim Sơn
ĐT:
ỨNG DỤNG GIẢI PHẪU TRONG CĂNG DA MẶT
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: BS Vũ Kim Sơn
ĐT:
25
Chiều
(13h - 17h )
PHẨU THUẬT THẨM MỸ MY DƯỚI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ĐT: 0903326260
THIẾT KẾ ĐƯỜNG MỖ CÁNH MŨI VÀ MI DƯỚI (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Phạm Văn Đôi ThS.BS.NT Lê Kim Trọng ThS.BS. Huỳnh Giang Hà ĐT : 0903326260
CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ KỸ THUẬT GÂY TÊ VÙNG 1 SỐ NHÁNH THẦN KINH VÙNG MẶT (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Phạm Văn Đôi ThS.BS.NT Lê Kim Trọng ThS.BS. Huỳnh Giang Hà ĐT : 0903326260
KỸ THUẬT TIÊM BOTOX VÙNG MẶT(TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
TẠO HÌNH MŨI CẢI THIỆN CHỨC NĂNG
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: BS Vũ Kim Sơn
ĐT:
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS Vũ Kim Sơn
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0914886839
26
Tối
(18h - 21h )
PHÂN TÍCH VIDEO (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng ThS.BS. Huỳnh Giang Hà
ĐT : 0903326260
PHÂN TÍCH VIDEO (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng ThS.BS. Huỳnh Giang Hà
ĐT : 0903326260
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS Vũ Kim Sơn
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0914886839
27
Thời khóa biểu tuần 6 (từ 13/5 đến 19/5/2019)
28
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
29
30
Sáng
(8h - 12h )
PHẨU THUẬT NÂNG GÒ MÁ THẨM MỸ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII NGUYỄN CHÍ CƯỜNG
ĐT: 0903922777

PHẨU THUẬT SỨT MÔI HỠ VÒM MIỆNG (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII NGUYỄN CHÍ CƯỜNG
ĐT: 0903922777

PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII NGUYỄN CHÍ CƯỜNG
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903922777

ĐIỀU TRỊ TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY BẰNG NỘI SOI LỒNG NGỰC (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ĐT: 0914886839
31
Chiều
(13h - 17h )
PHẨU THUẬT HẠ THẤP XƯƠNG GÒ MÁ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII NGUYỄN CHÍ CƯỜNG
ĐT: 0903922777

PHẨU THUẬT CHỈNH THON GỌN XƯƠNG HÀM DƯỚI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII NGUYỄN CHÍ CƯỜNG
ĐT: 0903922777

PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII NGUYỄN CHÍ CƯỜNG
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903922777

ĐIÊU KHẮC IMPLANT MŨI (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0914886839
32
Thời khóa biểu tuần 7 (từ 20/5 đến 26/5/2019)
33
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
34
35
Sáng
(8h - 12h )
ĐÁNH GIÁ BỆNH NỘI KHOA TRƯỚC & THEO DÕI SAU MỔ PTTH - TM ( LT )
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: ThS.BS Nguyễn Đức Ninh
ĐT : 0983331266
PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ CÁC BIẾN CHỨNG CỦA THUỐC TÊ TẠI PHÒNG KHÁM
Phòng: Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ (LT )
GV : ThS.BS. Nguyễn Đức Ninh
ĐT : 0983331266
SỰ LÀNH VẾT THƯƠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: BS.CKI. Nguyễn Quỳnh
ĐT: 0908400718
PHẪU THUẬT ĐỘN CẰM (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: BS.CKI. Nguyễn Quỳnh
ĐT: 0908400718
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: BS.CKI. Nguyễn Quỳnh
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà
ĐT: 0908400718
DỊ DẠNG MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Lâm Văn Nút
ĐT: 0918375624
GIÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Lâm Văn Nút
ĐT: 0918375624
36
Chiều
(13h - 17h )
KỸ THUẬT GÂY TÊ VÙNG TRONG PTTHTM ĐẦU MẶT(LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS. Nguyễn Đức Ninh
ĐT: 0983331266
THỰC HÀNH CẤP CỨU DO THUỐC TÊ
Phòng: Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ (TH)
GV : ThS.BS. Nguyễn Đức Ninh
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT : 0983331266
TẠO MẮT 2 MÍ BẰNG KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: BS.CKI. Nguyễn Quỳnh
ĐT: 0908400718
ĐIÊU KHẮC IMPLANT CẰM (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: BS.CKI. Nguyễn Quỳnh
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà
ĐT: 0908400718
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: BS.CKI. Nguyễn Quỳnh
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà
ĐT: 0908400718
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Lâm Văn Nút
ThS.BS. Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0918375624
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Lâm Văn Nút
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0918375624
37
Tối
(18h - 21h )
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng: Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ (TH)
GV : ThS.BS. Nguyễn Đức Ninh
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT : 0983331266
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng: Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ (TH)
GV : ThS.BS. Nguyễn Đức Ninh
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT : 0983331266
38
Thời khóa biểu tuần 8(từ 27/5 đến 2/6/2019)
39
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
40
41
Sáng
(8h - 12h )
KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS NGUYỄN CÔNG ĐÀO
ĐT: 0918726246

TẠO THÀNH BỤNG CHI THỂ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ĐT: 0918394362
42
Chiều
(13h - 17h )
DINH DƯỠNG TRONG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.DƯỢC TRẦN XUÂN TRÍ
ĐT: 0913939392

HÚT MỠ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ĐT: 0918394362
HỌC VIÊN TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ NÂNG MŨI (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ThS.BS. Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0918394362
43
Thời khóa biểu tuần 9 (từ 3/6 đến 9/6/2019)
44
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
45
46
Sáng
(8h - 12h )
ĐIÊU KHẮC IMPLANT MŨI (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
(Học viên trình bày chuyên đề nâng mũi)
ĐT: 0918394362
BỎNG VÀ DI CHỨNG BỎNG(LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ĐT: 0918394362
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MŨI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ĐT: 0918394362
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁI TẠO VÚ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Trần Việt Thế Phương
ĐT: 0903760542
KỸ THUẬT THU NHỎ NÚM VÚ - QUẦNG VÚ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Trần Việt Thế Phương
ĐT: 0903760542
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ(TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Trần Việt Thế Phương
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903760542
47
Chiều
(13h - 17h )
KỸ THUẬT TIÊM TRONG SẸO (SẸO LỒI)(TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0918394362
SẸO LỒI VÀ SẸO PHÌ ĐẠI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ĐT: 0918394362
PHẪU THUẬT NÂNG MŨI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ĐT: 0918394362
CÁC KỸ THUẬT GIẢM THIỂU TUYẾN VÚ THƯỜNG DÙNG (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Trần Việt Thế Phương
ĐT: 0903760542
PHẪU THUẬT NÂNG NGỰC (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Trần Việt Thế Phương
ĐT: 0903760542
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ(TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Trần Việt Thế Phương
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà
ĐT: 0903760542
48
Tối
(18h - 21h )
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0918394362
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0918394362
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : PGS.TS.BS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0918394362
TREO VÚ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Trần Việt Thế Phương
ĐT: 0903760542
TỤT NÚM VÚ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Trần Việt Thế Phương
ĐT: 0903760542
49
Thời khóa biểu tuần 10 (từ 10/6 đến 16/06/2019)
50
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
51
Sáng
(8h - 12h )
PHẪU THUẬT CẮT DA THỪA MI TRÊN Ở NGƯỜI LỚN TUỔI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ĐT: 0913 834160
(Học viên trình bày chuyên đề tạo hình mi trên)
PHẪU THUẬT NÂNG CUNG MÀY (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ĐT: 0913 834160
HỌC VIÊN TRÌNH BÀI CHUYÊN ĐỀ TẠO HÌNH MI TRÊN (TH)
Phòng : Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ThS.BS. Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0913 834160
CÁC KỸ THUẬT KHÂU VẾT THƯƠNG(LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ĐT: 0913 834160
VẠT CHÉO NGÓN (LT)
Phòng : Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS.CKII Lê Quang Trí
ĐT: 0913126229

LOÉT TÌ ĐÈ(LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS.CKII Lê Quang Trí
ĐT: 0913126229

PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ(LT)
Phòng : Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS.CKII Lê Quang Trí
ĐT: 0913126229

52
Chiều
(13h - 17h )
ĐIÊU KHẮC IMPLANT MŨI (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0913 834160
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0913 834160
CÁC KỸ THUẬT KHÂU VẾT THƯƠNG(TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ĐT: 0913 834160
QUAN NIỆM VỀ VẺ ĐẸP Ở NGƯỜI PHỤ NỮ(LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ĐT: 0913 834160
KỸ THUẬT GHÉP DA (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS.CKII LÊ QUANG TRÍ
ĐT: 0913126229

PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ(LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS.CKII LÊ QUANG TRÍ
ĐT: 0913126229

53
Tối
(18h - 21h )
TƯ VẤN BỆNH NHÂN THẨM MỸ(LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ĐT: 0913 834160
PHẪU THUẬT TẠO MẮT 2 MÍ Ở NGƯỜI TRẺ TUỔI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ĐT: 0913 834160
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS.CKII Nguyễn Hồng Vũ
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0913 834160
54
Thời khóa biểu tuần 11 (từ 17/6 đến 23/06/2019)
55
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
56
Sáng
(8h - 12h )
KỸ THUẬT KÉO DA BẰNG CỐ ĐỊNH NGOÀI TỰ CHẾ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Phạm Văn Đôi
ĐT : 0903326260
KỸ THUẬT KÉO DA BẰNG DÂY TRUYỀN DỊCH( TH )
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
KỸ THUẬT TÁCH NANG TÓC, CẤY TÓC (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
KỸ THUẬT TIÊM FILER (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
57
Chiều
(13h - 17h )
KỸ THUẬT CẤY LÔNG MÀY - LÔNG MI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Phạm Văn Đôi
ĐT : 0903326260
CÁC KỸ THUẬT TẠO HÌNH SẸO:
- Z - PLASTY, MULTIPLE Z - PLASTY
- W- PLASTY (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
KỸ THUẬT KÉO DA BẰNG CỐ ĐỊNH NGOÀI (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
58
Tối
(18h - 21h )
SEMINA PHẪU THUẬT THU NHỎ CÁCH MŨI
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ĐT: 0903326260
SEMINA PHẪU THUẬT THẨM MỸ MI DƯỚI
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ĐT: 0903326260
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
59
Thời khóa biểu tuần 12 (từ 24/16 đến 30/6/2019)
60
61
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
62
Sáng
(8h - 12h )
VẠT DA TẠI CHỖ TẠO HÌNH ĐẦU MẶT CỔ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Đào Văn Giang
ĐT: 0902008803
SỰ CẤP MÁU DA, CƠ (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Đào Văn Giang
ĐT: 0902008803
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Đào Văn Giang
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0902008803
63
Chiều
(13h - 17h )
CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Đào Văn Giang
ĐT: 0902008803
KỸ THUẬT VI PHẪU VÙNG ĐẦU MẶT (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Đào Văn Giang
ĐT: 0902008803
64
Tối
(18h - 21h )
PHÂN TÍCH VIDEO PHẪU THUẬT THẨM MỸ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Đào Văn Giang
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0902008803
KỸ THUẬT XOAY VẠT TẠI CHỖ (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Đào Văn Giang
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0902008803
65
Thời khóa biểu tuần 13 (từ 1/7 đến 7/7/2019) thực hành phòng nhân thể
66
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
67
68
Sáng
(8h - 12h )
KỸ THUẬT LẤY SỤN TAI,TẠO HÌNH CHÓP MŨI (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Đào Văn Giang
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0902008803
BỘC LỘ THẦN KINH MẶT(TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Đào Văn Giang
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0902008803
GIẢI PHẪU VÙNG MẶT,BỤNG NGỰC TRÊN MÔ HÌNH (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS Nguyễn Công Đào
ĐT: 0918726246

GIẢI PHẪU VÙNG MẶT,BỤNG NGỰC TRÊN XÁC(TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS Nguyễn Công Đào
ĐT: 0918726246

69
Chiều
(13h - 17h )
PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI : LÀM ĐẦY MÔI VÀ LÀM MỎNG MÔI (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ĐT: 0914886839
GIẢI PHẪU VÙNG MẶT,BỤNG NGỰC TRÊN XÁC (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy TS.BS Nguyễn Công Đào
ĐT: 0918726246

70
Thời khóa biểu tuần 14 (từ 8/7 đến 14/7/2019)
71
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
72
73
Sáng
(8h - 12h )
PHÂN TÍCH PHẪU CƠ VÙNG (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS Phạm Tiến Bình
ĐT: 0768165768

PHÂN TÍCH GP THẦN KINH MẠCH MÁU VÙNG MẶT (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : Thầy BS Phạm Tiến Bình
ĐT: 0768165768

GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG VÙNG NGỰC, BỤNG (LT)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ĐT: 0914886839
74
Chiều
(13h - 17h )
75
Thời khóa biểu tuần 15 (từ 15/7 đến 21/07/2019)
76
ThứThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
77
78
Sáng
(8h - 12h )
KỸ THUẬT BỘC LỘ VÙNG CẰM (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
SỬA SẸO VÙNG MẶT BẰNG KỸ THUẬT GEOMETRIC BROKEN LINE CLOSOURE (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT : 0903326260
ÔN TẬP VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
79
Chiều
(13h - 17h )
KỸ THUẬT BỘC LỘ MI DƯỚI (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
PHÂN TÍCH VIDEO (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
ÔN TẬP VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS.NT Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
80
Tối
(18h - 21h )
SEMINA VẠT TẠI CHỔ
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ĐT: 0903326260
SEMINA CHUYÊN ĐỀ NÂNG NGỰC
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV: TS.BS. Phạm Văn Đôi
ĐT: 0903326260
PHÂN TÍCH VIDEO (TH)
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : TS.BS. Phạm Văn Đôi
ThS.BS. Lê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0903326260
KIỂM TRA GIỮ KỲ
Phòng : Phẫu thuật tạo hình - Thẩm Mỹ
GV : ThS.BS.NTLê Kim Trọng
ThS.BS. Huỳnh Giang Hà

ĐT: 0914886839
81
19/7 -14/8/2019 Nghỉ ôn bài
82
2/1- 25/1/2019 thực hành Bệnh Viện (BV Trưng Vương - BV 7A (TPHCM),BV MẮT ĐÀ NẴNG, BỆNH VIỆN DA LIỄU ,BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ,TT THẪM MỸ, TRUNG TÂM Y KHOA)
83
15/08 - 15/12/2019 thực hành Bệnh Viện (BV Trưng Vương - BV 7A Nhóm 1(TPHCM),BV Gia Đình Nhóm 2,TT Thẩm Mỹ Nhóm 3,BV Mắt (Đà Nẵng) , BV Da Liễu (ĐN),BV Ung Bướu (TPHCM)
84
THÁNG 01 /2020 THI TỐT NGHIỆP
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu