ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดเครื่อถ่ายทอดสัญญาณขึ้นจอภาพ(PROJECTOR)สสอ.ขุขันธ์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ประทับเวลารายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามีให้ระบุ)เลขที่ครุภัณฑ์จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.จำนวนเงิน(บาท)หมวดเงินวิธีการได้มายี่ห้อรุ่น/แบบบริษัทเลขเครื่อง(Serial No : S/N)วันที่รับการใช้งานสถานที่ใช้งานความละเอียด(พิกเซล)ความสว่าง(ANSI Lumens)ค่า Contrast ขนาดภาพ(นิ้ว)กำลังไฟ(Watt)INPUTหมายเหตุ(ผู้ดูแล...โทร...)การรับประกัน(Warranty)
2
26/4/2555, 11:24:39แบบกระเป๋าหิ้วLCD Technologyนก.6730-007-0006/1255416500งบประมาณประกวดราคาSAMSUNGSP-M221SAMSUNGYFDQHVUB200711T2554ใช้งานอยู่691024x768(XGA) 2200200030-400240WAudio RCA L/R, RGB D-Sub, Composite video RCA, HDMI Digital RGBน.ส.สุจิตรา ชาตะคุ โทร.087-2586085ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม.
3
26/4/2555, 12:14:33แบบกระเป๋าหิ้วLCD Technologyบอ.6730-007-0006/1255415900งบประมาณตกลงราคาTOSHIBATLP-X2000TOSHIBA376398792554ใช้งานอยู่491024x768(XGA) 2000400 : 1-240WVGA, S-VDO, Audio RCA L/R, RGB D-Sub, Composite video RCAนายบุญมา พรมแพน โทร.080-6299102ตอนนี้เก็บที่ สสอ.ขุขันธ์
4
26/4/2555, 14:36:10แบบกระเป๋าหิ้วLCD Technologyปค.6730-007-0006/1255426500งบประมาณตกลงราคาACERDLP H5360acerEYK0701016034006B6590212/3/2554ใช้งานอยู่571280x72025003200:01:0027.0 - 300.0224WVGA, S-VDO, Audio RCA L/R, RGB D-Sub, Composite video RCA, HDMI Digital RGBนายสุทธิรักษ์ จงราช โทร.0878751224
5
26/4/2555, 16:07:26แบบกระเป๋าหิ้วLCD Technologyหส.6730-007-0006/1255215900งบประมาณตกลงราคาTOSHIBATLP-X2000TOSHIBA376398602552ใช้งานอยู่611024x768(XGA) 2000400 : 1-240WVGA, S-VDO, Audio RCA L/R, RGB D-Sub, Composite video RCAนางมนัชญา สุขทองสา โทร.087-2574248
6
27/4/2555, 9:50:31แบบกระเป๋าหิ้วLCD Technologyหส.6730-007-0006/2255425000งบประมาณประกวดราคาSAMSUNGSP-M221SAMSUNGYFDQHVUB200696Z2554ใช้งานอยู่611024x768(XGA) 2200200030-400240WVGA, Audio RCA L/R, RGB D-Sub, Composite video RCA, HDMI Digital RGBนางมนัชญา สุขทองสา โทร.087-2574248
7
3/7/2556, 16:14:32แบบกระเป๋าหิ้ว-คก.6730-007-0006/1255426500งบประมาณตกลงราคาACERDNX0818acerEYK020101802701C715/2/2554ใช้งานอยู่641280x7202500320027.0-300 224 WVGA , S-VDO, RGB D-Sub / PC IN, Composite video RCA, HDMI Digital RGBนางสุกัญญา คำศรี 0810723880
8
23/7/2556, 13:34:58แบบกระเป๋าหิ้วLCD Technologyปญ.6730-007-0006/1255416500งบประมาณประกวดราคาSAMSUNGSP-M221SamsungYFDQHVUB200048T10/1//2554ใช้งานอยู่56800X6002600300023-350270WHDMI Digital RGBนางจันทรา มะลิพันธ์ โทร.089-7170473
9
6/9/2556, 15:04:18แบบกระเป๋าหิ้วงบประมาณประกวดราคาACER
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...