týdenni_plan_8C
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCEFGH
1
Týdenní plán práce
19. října– 23. října 2020
Po Online výuka – Google Classroom: ČJ 10.00-10.45, M 10.55-11.40
2
VIII. C8. školní týdenÚt Online Fy 10.00
3
Jméno:StOnline výuka – Google Classroom: AJ 8.55-9.40, CH 10.00-10.45; M 10.55-11.40;
4
ČtOnline výuka – Google Classroom: M poradna 9.00-9.45 ČJ 10.00-10.45, AJ (Králová) 11.00-11.30 VO 13.45-14.25
5
Třídní služba:Online výuka – Google Classroom: OSV, poté konzultace do českého jazyka 9.00-9.40,
6
7
Motto:
8
Můj cíl v tomto týdnu:
9
BRLOH = soutěž max. čtyřčlenných týmů, registrace do 9. 11., kdy začíná 1. kolo ( http://brloh.math.muni.cz)
10
Termín splnění
Sám
Spolu
Sebehodnocení, poznámky...
11
Osobnostní a sociální výchova –
12
Dotazy a zkušenosti z online výuky
13
Český jazyk a literatura – Pracujeme se sešitem mluvnice, PS, učebnicí...
14
Shrnutí učiva o slovesných kategoriích – osoba, číslo, čas, způsob, rod,vidpo
15
Slovesa vyjadřující opakování děje, podstatná jména utvořená ze sloves a vidpo
16
Slova jednoznačná a mnohoznačnást
17
Metafora, metonymie a jejich druhyčt
18
Pracovní sešit, str.: 19 (tvarosloví), str. 25 (pravopis), str. 22 (pravopis)
19
Slovesa být, jíst, vědět – U str. 37
20
Anglický jazyk (H. Králová) –
21
New york city: video: https://www.youtube.com/watch?v=MtCMtC50gwY
Handout is in the google classroom, we will check it during our
online lesson
po
22
ONLINE lesson at 9: check the handout, video: questions, speakingst
23
ONLINE lesson at 11 if possible!!! Somebody/something...: presenation čt
24
Anglický jazyk (R. Smyčková) –
25
Pompeii - worksheet (Google classroom)
Mo, Th
26
Online class - prozatím zůstává ve středu. Čekáme, až se všichni zapíší do tabulky.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uHXa22PUbqojiDeHXiF9PA1p5My3o7h-Ea-W2VW14yc/edit#gid=0st
27
28
Anglický jazyk (Š. Špičková) –
29
Vocab 4C; SB 48 reading + 49/3 a,b (into exercisebook)MoFollow Google classroom https://classroom.google.com/c/MTczNjgyMzcyNjcw
30
ONLINE lesson (I've divided you into two groups, you'll find it on Google classroom)We
31
WB 38,39Th
32
Ruský jazyk –
33
Ps str. 44, 45út
34
učebnice str,. 40, 41čt
35
Německý jazyk (M. Buchbergerová) –
36
Welche Nachrichten passen zusammen? U 67/18 - viz classroomDi
37
Wer ist dein Lieblingslehrer? PS 59/14 - viz classroomDo
38
Matematika – Čísla na druhou, na třetí, ...
39
Druhá odmocnina U Výrazy 1 str.21 až +25poonlineVšimni si informace o soutěži Brloh. Najde se mezi vámi odvážný tým? Blíží se termín odevzdání první úlohy MO. Pokud jsi ještě neposlal/-a, řešení si zatím nechej u sebe. Budeme doufat, že budeme doma jen krátkou dobu, pak si úlohu vyberu. Pošlu vám jen list s hlavičkou. Letos si dáme více záležet na úpravě, písmu, nejenom na obsahu. Odevzdaný papír o tobě vypovídá.
40
Iracionální čísla U 26 až 29 + PL 56, 57/20 až 24út*
41
Jak určíme odmocninu pomocí tabulek U 34 až 36 + U 36/9 až 12 + kontrola PL z úterýstonline
42
Reálná čísla U 29 až 31+ 33/5 až 7čt*
43
PL 63 pošli, PL 64 je volitelný úkol*
44
M poradnačt*
45
Fyzika – Výkon – zadáno v google učebně
46
Popis obrázku podle klíčových otázek - troška fantazie.út
47
Popis obrázku podle klíčových otázek - troška fantazie.čt
48
extra: Jaký výkon má vaše mikrovlnka, varná konvice, televize, auto, repro,.... pátrej po výrobních štítcích
49
Chemie – Matematika v rukou chemika
50
směsi-příkladyst
51
Složení roztoků - %
52
53
Dějepis – Osvícení osvícenci
54
Přečti si text: Habsburská monarchie v době osvícenství s.25 -27út*Podrobnosti k práci a Vú najdeš v úterý na účtu žáka v EŽK
55
a vypiš si do sešitu to nejdůležitějšíčt*
56
Podívej se na: https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w
57
Zeměpis –
58
Přírodní krajiny AsiepoPracovní listy na google classroom
59
Obyvatelstvo Asiest
60
Přírodopis –
61
po
62
63
Hudební výchova –
64
65
66
Výtvarná výchova –
67
čt sudý
68
69
Výchova k občanství – Každý z nás je jedinečná osobnost.
70
Připrav si vysvětlení pojmů: temperament, vlohy, schopnosti, inteligence, vůle, charakterpo
71
Emoce
72
Výchova ke zdraví – Láska a partnerství
73
PL na google: vytiskni a doplň; pokud nemůžeš tisknout, píšeš do sešitu odpovědist
74
Člověk a svět práce
75
M: Prostuduj si barevné modely: https://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%BD_modelút
76
S: Grafické formáty experimentálně, zadání v Google učebněút
77
Informatika
78
Pracuj na zadání z ČaSPst
79
Globe – Kahoot!
80
Kahoot! Vytvoř Kahoot na brněnské ulice, město Brno a Jihomoravský kraj - úkol můžeš zpracovat ve dvojicích i trojicích.útDo 3. listopadu
81
Chemicko-biologická praktika –
82
st
83
Sportovní hry
84
út
85
Tělesná výchova –
86
H: (m,v)
st, pá
87
D (velká, malá):
st, pá
88
89
90
Celkové hodnocení práce:
91
92
Jak se mi podařilo splnit můj cíl?
93
94
95
Tento týden se mi podařilo:
96
97
98
99
Potřebuji se zlepšit v:
100
Loading...