ข้อมูลNHR 60.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
ลำดับเลขที่สมาชิกสภาการพยาบาลเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวันอนุมัติวันหมดอายุชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด
อายุสถานที่ติดต่อ(ที่อยุ่ที่ติดต่อได้จริง)ประเภทงานที่ปฏิบัติ (ตึก/แผนก/หน่วยงาน/หัวหน้าตึก/หัวหน้างาน/หัวหน้าพยาบาล)
เบอร์โทรศัพท์
Email
ข้อมูลที่อยู่มีการเปลี่ยนแปลง/ไม่เปลี่ยนแปลง
2
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ไม่เปลี่ยน
เปลี่ยน
ที่อยู่ที่เปลี่ยนแปลง
3
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3339900037881นางวัลภาวิเศษศุกล2502071158หญิงคู่พุทธ1193เมืองศรีสะเกษ33000252604013145110403930ุุสป2145/26ลว.17มิ.ยบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ73696พว.36กลุ่มงานการพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาล
4
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500204979นางอังคณาลักษณ์แสวงดี2507090153หญิงคู่พูทธ9 หมู่8ขขันธ์ศรีสะเกษ33140252810012946110409913915จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73714พว.26กลุ่มงานการพยาบาลงานศูนย์ดูแลต่อเนื่องกลุ่มงานการพยาบาล
5
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3189900086647นางนพนิตเหล่าแค2506070152หญิงคู่พูทธ222ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402528060129000บรรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0กลุ่มงานการพยาบาลงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
6
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501203763นางนภาผ่องแสนทวีสุข2514112246หญิงคู่พุทธ376ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402535060122431115230339341จ.ศรีสะเกษ1164/53ลว.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0พว.247. กลุ่มงานการพยาบลควบคุมการติดเชื้อกลุ่มงานการพยาบาล
7
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500971554นางชื่นจิตชาญจิตร2509042652หญิงคู่พุทธ119ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402529100128451104093611371สป.1452/2541 ลว.1พค.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ24460พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกงานให้คำปรึกษา
8
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3329900234156นส.นวรัตน์อุดมหอม2508051652หญิงโสดพุทธ636ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140252810012900สป.547/2547 ลว 4 มี.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73704พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมศูนย์ส่งต่อ
9
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3309901524239นางรัตนาวรสาร2507092853หญิงคู่พุทธ636ขุขันธ์ศีรษะเกษ33140253004012045110409470จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73700พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
10
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3339900074230นางแววดาวผิวอ่อน2503060657หญิงคู่พูทธ1ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025231215344511040953อ.1/224970บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
11
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500393704นางสมใจทองมนต์2515060545หญิงคู่พุทธ148ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025370401204611105346489590บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ0พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
12
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500511260นางเสาวนีย์ทองผิว2514120746หญิงหย่าพูทธ89ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402536060121451117368445774จ.ศรีสะเกษ1164/53ลว.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ69285พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มงานการพยาบาล
13
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501156552นางศลิษาตัณฑกูล2513111645หญิงคู่พุทธ293ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402536040121511108710800บรรจุข้าราขการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73721พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
14
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500111877นางอมรรัตน์กลางมณี2530032330หญิงโสดพุทธ478ขุขัน์ศรีสะเกษ3314025530401453112161211395200บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
15
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501266561นายภูริวัจน์ชวดพงษ์2511120449ชายโสดพูทธ109ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140253404012345110080530จ.ศรีสะเกษ1164/53ลว.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ73705พว.262. กล่มงานการพบาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
16
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330401562028นางบุญหนาสว่างภพ2517022743หญิงคู่พูทธ15เบญจลักษณ์ศรีสะเกษ3311025400401174511040932711381341/40ลว.14พค.40บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ73722พว.262. กล่มงานการพบาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
17
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500413543นางภัชราพรโคกกลาง2519092541หญิงคู่พุทธ1ขุขันนธ์ศรีษะเกษ3300025420401154711182760827670บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ74511พว.262.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉิน
18
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.5339990005255นายพงษ์ศักดิ์วรวิรัตน์2512010748ชายคู่พุทธ118ขุขันธ์ศรีษะเกษ331402533040224000บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.212.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉิน
19
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330200060246นางจิราภรณ์พิมพ์แก้ว2517051743หญิงคู่พุทธ54เมืองศรีษะเกษ3300025410501164611103818747050โอนข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0พว.212.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉิน
20
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501203461นางอัศวินีมีแสง2520011540หญิงคู่พุทธ129ขุขันธ์ศรีษะเกษ330002539040118431115849546230สป.3325/51 ลว.25 ธค.ย้ายข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73792พว.212.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉิน
21
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330900292727นายศรานนท์วรรณวงษ์2522062738ชายโสดพูทธ72ศิลาลาดศรีสะเกษ33160254504011245111672941056433จ.1831/45 ลว.29กค.4บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ153876พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
22
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501282710นางพัทธยาเอกสุข2523021237หญิงคู่พุทธ109ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140254704011047111847401128790บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ25149พว.262.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉิน
23
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501207726นางเพลินจิตรสิทธิสงค์2508121752หญิงคู่พุทธ47ขุขันธ์ศรีษะเกษ331402541050116491110345253179สป.1075/245ลว.17ธ.ค.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ74420พว.262.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉิน
24
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501176286นส.สุจีอ่อนคำ2526022134หญิงโสดพุทธ48ขุขันธ์ศรีษะเกษ3314025490403549111944911198840บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.262.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉิน
25
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.นส.นัฐทิตาดอกพอง2527050733หญิงโสดพุทธ61ขุขันธ์ศรีษะเกษ331402550040275011201630126124ก.พ.ที่ นร. 1008.1/154ลว.6มิย.56บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการว.74483พว.262.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉิน
26
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1339900102016นายวัชรพงษ์ศรีจักร์252705082825ชายโสดพุทธ636ขุขันธ์ศรีษะเกษ33141 255404013146208บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพว.242.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉิน
27
ขุขันธ์10931รพช.91ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.5120100080359น.ส.นส.
ภัทรกานต์
บุญรังศรี
251509162942หญิงคู่พุทธ17
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331402539040118451102762764076บรรจุ
ข้าราชการ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
พว.212. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
28
ขุขันธ์10931รพช.91ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.5120100080359น.ส.นส.
ภัทรกานต์
บุญรังศรี
251509163042หญิงคู่พุทธ17
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331402539040118451102762764076บรรจุ
ข้าราชการ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
พว.212. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
29
ขุขันธ์10932รพช.92ศรีสะเกษ11ตะวันออก/นสป.นางสาว
เปรมจิคร
สิงหร252005053137255404013
30
ขุขันธ์10933รพช.93ศรีสะเกษ12ตะวันออก/นสป.นาง สมใจ
สุคนธจินดา
252807173228255404013
31
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1339900131393น.ส.พรพิมลสาระโท2105233228หญิงโสดพุทธ61วังหินศรีษะเกษ33270 255304014ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวเจ้าพนักงานสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติการพว.242.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉิน
32
ขุขันธ์10931รพช.91ศรีสะเกษ11ตะวันออก/นสป.นางสาวดวงนภาวรงค์251904034138254804019
33
ขุขันธ์10932รพช.92ศรีสะเกษ12ตะวันออก/นสป.นายเฉลิมชัยจันทอง252212203835254904018
34
ขุขันธ์10933รพช.93ศรีสะเกษ13ตะวันออก/นสป.นางสาวศศิภัชฎาญากาญจน์สถานพงษ์253025123026255104016
35
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3309901524182นางวัธนีอินยาพงษ์2507112553หญิงคู่พุทธ433ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025300401274511040948 -สป.3311/30ลงวันที่6 ส.ค.2530บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73697พว.224.กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดสุติกรรม
36
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500271714นางอำภาทวีพันธ์2511061849หญิงคู่พุทธ10ขุขันธ์ศรีษะเกษ3314025320528254611103457228670บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนานการ0พว.214.กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดสุติกรรม
37
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330101558637นส.ณัฏฐชุดารุ่งโรจน์บวรกิจ2520060540หญิงโสดพุทธ46ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402540040117000บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.214.กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดสุติกรรม
38
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500096100นส.ภาวรรณใจนวน2529092331หญิงโสดพูทธ54ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140255104016000บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ0พว.264. กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดงานห้องคลอด
39
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500087917นส.เกื้อกูลโสริยาท2529061131หญิงโสดพุทธ49ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402551040165111203406573380บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.214.กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดสุติกรรม
40
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500038525นางจิตตรากรณ์เสนาะ2528022832หญิงคู่พุทธ43ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140255104016511120494491255100014720บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ177618พว.214.กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดสุติกรรม
41
ขุขันธ์10934รพช.94ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500072804นส.อรวรรณตะเคียนศก2529030931หญิงโสดพุทธ100ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140255204015จ.ศรีสะเกษที่ 1003/2557 ลว.31 มี.ค.57บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ137941พว.214.กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดสุติกรรม
42
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1331600001837นส.พรนิดาโคกกลาง2529061131หญิงโสดพุทธ49ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402530030227000บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.114.กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดสุติกรรม
43
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3309901528234นางเพ็ญประภาศรีฤทธิประดิษฐ์2506010154หญิงคู่พุทธ636ขุขันธ์ศีรษะเกษ33140252904012845110409431379จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73702พว.315.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดงานบริการผ่าตัดและวิสัญญี
44
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330510218981นส.ศรีสวัสดิ์ศรีแก้ว2511040549หญิงโสดพุทธ65ขุขันธ์ศรีษะเกษ3314025310401264511084510436010บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0พว.215)กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
45
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3300101280311นางประทีปมากนวล2504111256หญิงคู่พุทธ294ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402536070121000บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ74194พว.215)กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
46
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500374351นางอำไพรบรรลังค์2520081240หญิงคู่พุทธ365ขุขันธ์ศรีษะเกษ331402544040213451116726096185จ.1947/44 ลว. 10 สค.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ153843พว.216.กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีงานวิสัญญีพยาบาล
47
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500111237นส.นุชจรีปรือปรัง2526031134หญิงโสดพุทธ429ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025480403948111889821609/2548ศรีสะเกษ1164/53ลว.31บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ70466พว.246.กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีงานวิสัญญีพยาบาล
48
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.5330500341992นางธีรดาหลวงสนิท2518032242หญิงคู่พุทธ115ภูสิงห์ศรีษะเกษ331402552040154511055599703740บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.215)กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
49
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501201051นางมธุรสเทศะบำรุง2509051352หญิงคู่พุทธ636ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140253204012500สป.547/2547 ลว 4 มี.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73699พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
50
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501200985นางโชติยาศิลาภา2518110142หญิงคู่พูทธ636ขขันธ์ศรีสะเกษ33140254004011700จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73740พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
51
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3310401040323นส.ศิวนาถคำบุ2521070139หญิงโสดพุทธ655/5ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025440401134411165463961430บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ153870พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
52
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501179366นส.ศันสนีย์สตารัตน์2523070137หญิงโสดพูทธ636ขขันธ์ศรีสะเกษ3314025480401745111735983811จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ153875พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
53
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ13ตะวันออก/นสป.3330900747872นางสุนันทาศรีกุล2517111043หญิงคู่พุทธ633ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402537040120451116716135730สป.547/2547 ลว 4 มี.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73738พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
54
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3-3305-01229-84นส.เสาวภาศรีแก้ว2519122341หญิงโสดพุทธ36ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140253904021800จ.ศรีสะเกษ1164/53ลว.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
55
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501269802นางไขนภาจันทะหิน2522121238หญิงโสดพุทธ8ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402543040314471104096846316สป.203/2552ลว 29 มค.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ154149พว.24กลุมงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุกรรม
56
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.5330590030815นางอินทุรัตน์พันธ์แก่น2523102637หญิงคู่พุทธ636ขุขันนธ์ศรีษะเกษ3314025470401104711184756500980บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
57
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501021525นางสายชลบุตรวงษ์2525020135หญิงคู่พุทธ109ุขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025500402700จ.ศรีสะเกษ1164/53ลว.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ62484พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
58
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500003772นส.ฉัตรนภาประจำทอง2526122934หญิงโสดพุทธ61ขุขันนธ์ศรีษะเกษ3314025490403849111944722678/2549จ.ศก.206/53ลว.3กพ.53บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ73557พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
59
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500069790นส.ทวิการสสุพล2529020231หญิงโสดพุทธ64ขุขันธ์ศรีษะเกษ3314025520401552112111839125520002905จ.ศก.206/53ลว.3กพ.53บรรจุลุกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
60
ขุขันธ์1093090ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500132823น.ส.น.ส.วิภาพรเทศขันธ์25290306 3128หญิงโสดพุทธ131ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402553040185311216094
61
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500132823นส.วิสุธาสิณีเทพแสง2530122030หญิงโสดพุทธ36ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025390401185311219374650370บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ73737พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
62
ขุขันธ์10931รพช.91ศรีสะเกษ11ตะวันออก/นสป.นายณรงค์ชัยคัมภิรา253203082825255404013
63
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330100804049นางสายยนต์รัตนา2505020855หญิงคู่พุทธ68ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402525100132451104094400บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ73701พว.24งานหอผู้ป่วยผู้ป่วยกุมาเวชกรรมกุมารเวชกรรม
64
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500211401นส.แววปราชญ์ทองอินทร์2520040440หญิงคู่พุทธ27ภูสิงห์ศรีสะเกษ33140254304031449111566620ศรีสะเกษ1164/53ลว.31บรรจุข้าราชการพยาบาลเวิชาชีพชำนาญการ153997กลุ่มงานการพยาบาลผู้กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมกุมารเวชกรรม
65
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501109864นางสุมาลีศรีสุภาพ2513091247หญิงคู่พุทธ14ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140253404012300ศรีสะเกษ1164/53ลว.31บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73726กลุ่มงานการพยาบาลผู้กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมกุมารเวชกรรรม
66
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501283741นส.อริยะดวงใจ2524103136หญิงโสดพุทธ413/1ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025470401104711790512398จ.ศรีสะเกษ2074/50ลว.25กยบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ489พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมกุมารเวชกรรม
67
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500041003นางสุริวรรณเลิศล้ำ2528022732หญิงคู่พุทธ82ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140255004017000บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมกุมารเวชกรรม
68
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501203518น.ส.ณัฐกรศิริวงษ์2526091936หญิงโสดพุทธ112ขุขันธ์ศรีสะเกษ32140254904038000บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.11กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมกุมารเวชกรรรม
69
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1460700008033นางอัจฉริยาภรณ์นนทะพันธ์2527051133หญิงคู่พุทธ40ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025510401651112034391312510บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมกุมารเวชกรรม
70
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500923541น.ส.นันท์นภัสใชยมาศ2526021834หญิงคุ่พุทธ636ขุขันธ์ศรีษะเกษ33140255104016000บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ0พว.11กลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรมกุมารเวชกรรม
71
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501283741นส.ทิพญานีชำบุญมี2531020529หญิงโสดพุทธ8ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402554040134711790511461770บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ0พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมกุมารเวชกรรม
72
ขุขันธ์10933รพช.93ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500182782น.ส.ลลิดาพลภักดี253212202825หญิงโสดพุทธ112ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402555050120พกส.พกส.พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ0พว.24
กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
73
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501217217นางจุฑามาศอานไธสง2512110148หญิงคู่พุทธ636ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140253504012200สป.547/2547 ลว 4 มี.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73738พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
74
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330100495551นางบุศราคัมโพธิ์งาม2514100146หญิงคู่พุทธ19วังหินศรีสะเกษ33270253904011848110410000จ.ศรีสะเกษ1164/53ลว.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73736พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
75
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500326365นางรมิดาพันธ์ภักดี2519010741หญิงคู่พุทธ224ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402540040117481104096468276จ.ศรีสะเกษ1341/40ลว. 14เม.ย.40บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73741พว.247. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
76
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3331000475907นางปัณฑารีย์อุ่มคำ2523020137หญิงคู่พูทธ435ขขันธ์ศรีสะเกษ3314025490401110106142จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ153884พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
77
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500597920นส.พรรณทิพแสงสว่าง2525110735หญิงโสดพุทธ18ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402548040394811188984522670บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
78
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.5330500003180นางเสาวภาทองศรี2525011635หญิงคู่พุทธ93ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140254704011047111790500จ.ศรีสะเกษ1058/50ลว. 18 พ.ค.50บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ26869พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
79
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500002725นส.พรปวีณ์พลภักดี2527012533หญิงโสดพูทธ598ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140255004034491119448326930บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ0พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
80
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500030095นส.วิรารัตน์โพธิ์ชาติปาน2527110433หญิงโสดพุทธ91ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402550040235011201633551100บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
81
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500061080น.ส.บุหลันคงาราช2528110332หญิงโสดพุทธ55ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140255104016บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
82
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1-3305-00068-37-8นส.จันทร์เพ็ญรับรอง2529012131หญิงโสดพุทธ44ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025520401552112089549125520000266จ.ศรีสะเกษ1003/2557 ลว. 31มี.ค.57บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ8080พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิงกลุ่มงานพยาบาล
83
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500128575นส.ศิรินันท์ใจนวน2530110630หญิงโสดพุทธ70ขุขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025530401453112161021396160บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
84
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500115988นส.วรนาฏวุฒิเป็ก2530051430หญิงโสดพุทธ179ขุขันธ์ศรีสะเกษ331402553040115311216085650180บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
85
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500122780นส.จันทร์เพ็ญแต้มงาม2530082630หญิงโสดพุทธ15ขุขุขันธ์ศรีสะเกษ33140255304014531121934400บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
86
ขุขันธ์10931รพช.90ศรีสะเกษ11ตะวันออก/นสป.1330500165616นส.นส.มัทรีเมืองศรี2532030928หญิงโสดพุทธ60ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140255404013541122269300บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
87
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3309901527378นายธนะพัฒน์พุฒิพงศ์ปกรณ์2504111956ชายคู่พุทธ1193ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140252804012500ศรีสะเกษ1164/53ลว.31บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ73695พว.24กลุ่มงานการพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาล
88
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.33399000435901นางปิยดาสอนพูด2515051745หญิงคู่พุทธ1254เมืองศรีสะเกษ3300025380403194711040938573340บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ73731พว.24กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
89
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330500394204นางรัตนาอุตสาหะ2517101543หญิงคู่พุทธ8ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140253804031944111659744142873839บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73839พว.23กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
90
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.1330500113284น.ส.แรมจันทร์จาริย์2530041630หญิงโสดพุทธ101ขุขันธ์ศรีสะเกษ33140255304014531121937000บรรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ0พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมกุมารเวชกรรม
91
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501029879นส.รุ่งฤดีปราบอภัย2526042434หญิงโสดพูทธ87ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025520101549119866249135310บรรจุลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ0พว.247.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
92
ขุขันธ์10931รพช.91ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป. นางสาวมาศวิภาพัฒนาอนุสรณ์2531042629255404013
93
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330800593954นางพนิดาศรีสำราญ2511091949หญิงคู่พุทธ185/2ขุขันธ์ศีรษะเกษ331402535040122451104095827631สป.3325/51ลว.25ธค.51บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73718พว.21งานจ่ายกลางและซักฟอกงานหน่วยจ่ายกลาง
94
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501153618นางสงวนศรีศรีลาชัย2500022760หญิงคู่พุทธ128ขุขันธ์ศีรษะเกษ33140 252104033645320410067358สป.3325/51ลง25ธค.51บรรจุข้าราชการพยาบาลเทคนิคชำนาญงาน73710พว.21งานจ่ายกลางและซักฟอกงานหน่วยจ่ายกลาง
95
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3309901524573นางกาญจนานามบุตรดี2508040152หญิงคู่พุทธ636ขุขันธ์ศีรษะเกษ33140253004012700จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73821พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
96
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330300416158นางมะลิวาสสุทธิพันธ์2518070142หญิงคู่พูทธ636ขขันธ์ศรีสะเกษ33140253904011800จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73739พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
97
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330501221753นางณัฐชยาสารภาพ2517020143หญิงคู่พูทธ636ขขันธ์ศรีสะเกษ33140254004011700จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ74357พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
98
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330101569574นางศิริปทุมเพชรล้วน2523060137หญิงคู่พุทธ636ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025480401900จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ153882พว.224.กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดสุติกรรม
99
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3330700016432นายบุญทิตอสิพงษ์2522070138ชายโสดพูทธ636ขขันธ์ศรีสะเกษ33140254404011300จ.ศรีสะเกษ 1164/53 ลบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ142830พว.11กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
100
ขุขันธ์10930รพช.90ศรีสะเกษ10ตะวันออก/นสป.3419900561288นางสมจันทร์บัวเขียว2506102554หญิงคู่พูทธ126ขุขันธ์ศรีสะเกษ3314025271001304511040952อ.1/27847จ.ศรีสะเกษ1164/53ลว.บรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ73698พว.26กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมอายุรกรรม
Loading...