ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
3
טבלת מסעות לשנת תש"פ
4
לקריאת המתווה עמוד/י על החץ השחור שימין לשם בי"ס והמתווה ייפתח
5
יום הכנה וחניכהתאריך יציאהשם בית ספרמפגש סיכוםשם הרכזטלפון הרכזסטטוס מסעהערות
6
02/09/201909/09/2019ט' ראשון לציוןאין מפגש סיכוםאזולאי מלי526033325יצאשימו לב- מתווה כרמל
7
02/09/201909/09/2019זינמן דימונהאין מפגש סיכוםמורד קובי528026171יצאשימו לב- מתווה כרמל
8
02/09/201909/09/2019בית חינוך שפיים19/09/2019בר סלע עידו545727140יצא
9
02/09/201909/09/2019נווה שרה הרצוג בני ברקאין מפגש סיכוםארביב תמר537222576יצאשימו לב- מתווה גלבוע ומסלול בהרי ירושלים
10
02/09/201909/09/2019תורה ומדע דתי כפר סבאאין מפגש סיכוםגולדמן יאיר545983128יצאשימו לב- מסלול בהרי ירושלים
11
02/09/201909/09/2019מקיף א באר שבעאין מפגש סיכוםטפלו אלי503832382יצאשימו לב- מתווה כרמל
12
02/09/201909/09/2019אורט בנימינה 19/09/2019אדרי ישי508614475יצאשימו לב- מסלול בהרי ירושלים ומתווה כרמל
13
02/09/201909/09/2019צביה אשקלון19/09/2019נבו אממון522604552יצאשימו לב- מסלול בהרי ירושלים
14
02/09/201909/09/2019מקיף ח אשדוד19/09/2019פולנסקי מיכל523121387יצאשימו לב- מתווה כרמל
15
02/09/201909/09/2019גוטמן נתניה19/09/2019סרגי דניאל547806767יצא
16
02/09/201909/09/2019כפר סילבר19/09/2019מירסקי שמואל547156459יצאשימו לב- מתווה כרמל
17
02/09/201909/09/2019עיינות19/09/2019שטיימינץ טל548843115יצאשימו לב- מתווה כרמל
18
08/09/201918/09/2019איתן נעןאין מפגש סיכוםחי חביב523705525יצאשימו לב- ימים ד'-א' ומתווה כרמל
19
08/09/201918/09/2019אורט מעלותאין מפגש סיכוםברנשטיין משה527204740יצאשימו לב-מסלול בהרי ירושלים, ימים ד'-א'
20
08/09/201918/09/2019גוונים מנשה26/09/2019מירסקי שמואל547156459יצאשימו לב- מסלול בהרי ירושלים, ימים ד'-א'
21
08/09/201918/09/2019מרחביםאין מפגש סיכוםדהרי מור523515603יצאשימו לב- ימים ד'-א' ומתווה כרמל
22
08/09/201918/09/2019עמל צפתאין מפגש סיכוםאדרי ישי508614475יצאשימו לב- ימים ד'-א', מסלול בהרי ירושלים ומתווה גלבוע
23
15/09/201923/09/2019יובלי אריאלאין מפגש סיכוםשטיימינץ טל548843115יצאשימו לב- מתווה כרמל
24
15/09/201924/09/2019שש שנתי נחשוןאין מפגש סיכוםגולדמן אבי543005485יצאשימו לב- מסע מקוצרף מסלול בהרי ירושלים, ומתווה גלבוע
25
15/09/201923/09/2019דנצינגר קרית שמונה03/10/2019הלל נעם542477019יצאשימו לב- מסלול בהר ירושלים ומתווה כרמל
26
15/09/201923/09/2019עירוני א מודיעיןאין מפגש סיכוםבר סלע עידו545727140יצאשימו לב- מתווה כרמל
27
15/09/201923/09/2019קציני ים עכו03/10/2019ארביב תמר537222576יצאשימו לב- מסלול בהרי ירושלים ומתווה גלבוע
28
15/09/201923/09/2019מאיר שפיה יב03/10/2019גולדמן יאיריצאשימו לב- מסלול בהרי ירושלים, ומתווה כרמל
29
15/09/201923/09/2019שרת נתניהאין מפגש סיכוםחיון הדר545299141יצאשימו לב- מתווה כרמל
30
15/09/201924/09/2019אורט גבעתיים03/10/2019גרינשטיין אילה508875662יצאשימו לב- מסע מקוצר, מתווה גלבוע
31
15/09/201924/09/2019ישיבת אמי"ת באר שבע03/10/2019יוגב יוסף545983128יצאשימו לב- מתווה כרמל
32
06/10/201923/10/2019כפר גלים יאאין מפגש סיכוםספקטור דנה506867713יצאשימו לב- ימים ד'-א' מסלול בהרי ירושלים ומתווה גלבוע
33
07/10/201923/10/2019מקיף גילה ירושליםאין מפגש סיכוםחביב חי523705525יצאשימו לב- ימים ד'-א' ומתווה כרמל
34
06/10/201923/10/2019מקיף יב ראשל"צאין מפגש סיכוםעמיאל דניאל546453018יצאשימו לב- ימים ד'-א' ומתווה כרמל
35
06/10/201923/10/2019שרת נצרת עליתאין מפגש סיכוםמורה לשל"חיצאשימו לב- ימים ד'-א'
36
06/10/201923/10/2019כפר גלים יבאין מפגש סיכוםזנזורי עדיאל587182121יצאשימו לב- ימים ד'-א', מתווה גלבוע ומסלול בהרי ירושלים
37
06/10/201923/10/2019אולפנת אורות מודיעיןאין מפגש סיכוםגרינשטיין אילה508875662יצאשימו לב- ימים ד'-א'
38
06/10/201923/10/2019מקיף ו אשדודאין מפגש סיכוםבר סלע עידו545727140יצאשימו לב- ימים ד'-א', מסלול בהרי ירושלים ומתווה כרמל
39
06/10/201923/10/2019צביה קטיף יד בנימיןאין מפגש סיכוםברנשטיין משה527204740יצאשימו לב- ימים ד'-א'
40
10/10/201923/10/2019אורט ערדאין מפגש סיכוםגולדמן אבי543005485יצאשימו לב- ימים ד'-א'
41
06/10/201923/10/2019יובלים אור יהודהאין מפגש סיכוםגולדמן יאיר545983128יצאשימו לב- ימים ד'-א' ומתווה כרמל
42
22/09/201923/10/2019שש שנתי גבעת שמואלאין מפגש סיכוםהמאירי אור545405375יצאשימו לב- ימים ד'-א' ומתווה כרמל
43
06/10/201928/10/2019עירוני ב מודיעיןאין מפגש סיכוםאזולאי מלי526033325יצאשימו לב- מתווה כרמל
44
06/10/201928/10/2019עתידים חולון14/11/2019מירסקי שמואל547156459יצאשימו לב- מתווה גלבוע
45
06/10/201929/10/2019עירוני ג מודיעיןאין מפגש סיכוםויזן אלאור546751373יצאשימו לב - מסע מקוצר ומתווה גלבוע
46
06/10/201929/10/2019מסע יב גלילי כפר סבא07/11/2019יצא
47
06/10/201928/10/2019נעמי שמר גן יבנהאין מפגש סיכוםמורה לשלחיצאשימו לב- מתווה כרמל
48
27/10/20194/11/2019עירוני ט תל אביב14/11/2019דהרי מור523515603יצאשימו לב- מתווה כרמל
49
27/10/20194/11/2019מסע יב עתיד רזיאל הרצליה14/11/2019אביאלה קמילר054-6399033יצא
50
27/10/20194/11/2019עמיאסף בית ברל14/11/2019חיון הדר545299141יצא
51
27/10/20194/11/2019רמות ים מכמורת14/11/2019הלל נעם542477019יצא
52
27/10/20194/11/2019מסע יב רבין כפר סבא14/11/2019אליה דילמוני052-7542020יצא
53
27/10/20194/11/2019קציר רחובות15/11/2019חגי רפאל542009721יצאשימו לב - מתווה גלבוע
54
27/10/201911/11/2019אלון בן גוריון עפולהאין מפגש סיכוםהמאירי אור545405375יצא
55
27/10/201911/11/2019שפירא כפר סבאאין מפגש סיכוםכהן חיים523515603יצאשימו לב - מתווה גלבוע
56
27/10/201911/11/2019קלעי גבעתיים (+בית אקשטיין)21/11/2019ויצמן אריק544852376יצאשימו לב - מתווה גלבוע
57
27/10/201912/11/2019רוטברג רמת השרוןאין מפגש סיכוםיוגב יוסף525717683יצא
58
27/10/201912/11/2019יב - ג מודיעין21/11/2019לוי אורי050-4636737יצא
59
27/10/201911/11/2019נופי גולן קצריןאין מפגש סיכוםשטיינמץ טל548843115יצא
60
03/11/201918/11/2019אורט האומנים רמלהאין מפגש סיכוםגבריאלי רות545600983יצא
61
03/11/201918/11/2019עירוני א תל אביב28/11/2019ארנון נועם524370494יצא
62
03/11/201918/11/2019אנקורי פתח תקוהאין מפגש סיכוםכהן חיים546546312יצא
63
03/11/201918/11/2019היובל הרצליה28/11/2019אזולאי מלי526033325יצא
64
03/11/201918/11/2019אברט חצור הגליליתאין מפגש סיכוםטמיר אורי526558386יצא
65
10/11/201925/11/2019מקיף בית ג'אן05/12/2019גרוסר כרמל052-8742379יצא
66
10/11/201925/11/2019הר טוב צרעהאין מפגש סיכוםצחור ישראל522282549יצא
67
10/11/201925/11/2019מדעים ואומניות נהריה05/12/2019מורה לשל"חיצא
68
10/11/201925/11/2019ראשונים הרצליה05/12/2019אדרי ישי508614475יצא
69
10/11/201924/11/2019מסע יב עירוני ד אשקלון03/12/2019לוי אורי050-4636737יצא
70
17/11/201902/12/2019חקלאי פרדס חנהאין מפגש סיכוםטמיר אורי526558386יצא
71
17/11/201902/12/2019הדרים הוד השרון12/12/2019הלל נעם542477019יצא
72
17/11/201902/12/2019הדסים אבן יהודה12/12/2019אזולאי מלי526033325יצא
73
17/11/201903/12/2019אפרידר אשקלוןאין מפגש סיכוםחייט עדן543450181יצא
74
24/11/201909/12/2019בית ירח19/12/2019חיון הדר545299141יצא
75
24/11/201909/12/2019אולפנית הראל כ"סאין מפגש סיכוםיצא
76
24/11/201909/12/2019אמי"ת עמיחי רחובותאין מפגש סיכוםשטינמץ טל548843115יצא
77
24/11/201910/12/2019בגין ראש העין19/12/2019אדרי ישי508614475יצא
78
24/11/201909/12/2019אמי"ת בנות חצור הגלילית וכרמיאלאין מפגש סיכוםצוברי מני050-5438855יצא
79
24/11/201909/12/2019אמי"ת בנים חצור הגלילת וכרמיאלאין מפגש סיכוםברנשטיין משה527204740יצא
80
01/12/201916/12/2015מקיף ז אשדוד02/01/2020דהרי מור523515603יצא
81
01/12/201916/12/2019עירוני ז יפו02/01/2020מורה לשל"חיצא
82
01/12/201916/12/2019הנדסאים הרצליה02/01/2020עמיאל דניאל546453018יצא
83
01/12/201916/12/2019עודד קדימה צורן02/01/2020איתמר איתי524668864יצא
84
01/12/201916/12/2019חשמונאים בת ים02/01/2020יצא
85
01/12/201916/12/2019עירוני יא אשדודאין מפגש סיכוםהלל מירית525114801יצא
86
01/12/201917/12/2019אמי"ת ב אשקלוןאין מפגש סיכוםפולונסקי מיכל523121387יצא
87
01/12/201916/12/2019מסע יב הנדסאים הרצליה02/01/2020ויצמן אריק544852376יצא
88
15/12/201931/12/2019בר אילן גבעת שמואלאין מפגש סיכוםנחמיאס נריה526468803יצאשימו לב - מסע מקוצר
89
15/12/201931/12/2019אורות יהודה אפרתאין מפגש סיכוםשטינמנץ טל548843115יצאשימו לב - מסע מקוצר
90
22/12/201931/12/2019אמי"ת נחשוןאין מפגש סיכוםברנשטיין משה527204740יצאשימו לב - מסע מקוצר
91
22/12/201931/12/2019ליבוביץ נתניה09/01/2020נבו אמנון522604552יצאשימו לב - מסע מקוצר
92
22/12/201906/01/2020איש שלום כפר יונה16/01/2020טמיר אורי526558386יצא
93
22/12/201906/01/2020בית חינוך ירקון16/01/2020גבריאלי רות545600983יצאשימו לב - מתווה גלבוע
94
22/12/201906/01/2020תיכון הראל מבשרת ציוןאין מפגש סיכוםחביב חי523705525בוטל
95
22/12/201906/01/2020טשרניחובסקי נתניה16/01/2020טרבס עדי525534545יצא
96
22/12/201907/01/2020מקיף ו באר שבע16/01/2020אדרי ישי508614475בוטלשימו לב - מסע מקוצר
97
31/12/201914/01/2020אולפנא ראשל"צ והלל בנות רחובות23/01/2020מורה לשל"חיצא
98
05/01/202013/01/2020אולפנית טבריה23/01/2020יצא
99
31/12/201913/01/2020גלילי כפר סבא23/01/2020מלי אזולאי526033325יצא
100
31/12/201913/01/2020אולפנת בני עקיבא סגולה קרית מוצקיןאין מפגש סיכוםנבו אמנון052-2604552יצא