ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
**** Pine Jog Elemantè - Lis Materiyo lekòl pou ane 2021 - 2022 ****
3
4
Lis materiyo lekòl pou jadendanfan
Lis materiyo lekòl pou premye ane yo
Lis materiyo lekòl pou dezyèm ane yo
Lis materiyo lekòl pou twazyèm ane
Lis materiyo lekòl pou katrièm ane
Lis materiyo lekòl pou senkiyèm ane
5
2 bwat papye mouye ti bebe4 kaye konpozisyon nwa e blan1 valiz a do (SAN WOULÈT)1 valiz a do (SAN WOULÈT)6 pake kreyon ki gen 24 #2 (San desen & pwent yo tou fèt!)
6
5 bwat kreyon ki gen 241 pake 3 x 5 index kat1bwat plastik pou mete kreyon1 bwat pou mete kreyon8 bwat kreyon ki deja gen pwent #2 kreyon jaunn2 gwo gum kreyon roz
7
24 baton lakòl2 pake papye blan pou fè kopi5 kaye nwa/blan composition books (wide ruled)6 pake kreyon ki gen 241 pake gwo efase kreyon 1 pè sizo
8
1 bwat pansman6 pake kreyon ki gen 24 #2 ki gen pwent 2 bwat kreyon ki Twistable 1 pè ti sizo 1 pe sizo2 ti baton lakòl (NO likid)
9
3 pakè kreyon a pwent2 pake gwo gum kreyon ki gen 28 pake kreyon ki gen 24 # 2 ki gen pwent (SAN DESEN)2 pake ti gum efas pou kreyon2 pake kreyon koule ki gen 12 1 pake kreyon koulè ki gen 12
10
1 pake makè ki sòti a dlo1 pè sizo pou ti moun1 pè sizo pou ti moun2 kas pou itilize le nou nan odinate2- pake glue sticks ki gen 85-6 diferan koulè highlighters
11
2 bwat tisi (kleenex)5 katab ki gen 2 pòch pa andedan ansanm ak ki gen mitan (koulè ini -SAN DESIN)2 kaye konpozisyon25 wide- kaye konpozisyon san fe (san mitan)1 pake plim de chak yon ank ble e lòt la wouj
12
2 roulo papye napkin16 ti baton lakòl2 highlighters jaunn4 ti baton lakòl5 katab ini ki gen mitan1 bwat kreyon desen ki gen 24
13
4 boutèy jè antibakterya pou men4 bwat kreyon desin ki gen 2415 baton lakòl5 pake papye blan pou fè kopi1 pouch pou mete kreyon NO BWAT3 pake papye blan pou mete katab (3 ring wide ruled)
14
1 pakè post it notes1 valiz a do (SAN WOULÈT)1 pake - large pink or white erasers 1 bwat kreyon crayola markers 1 pake papye graph 5 PLASTIK foldè ki 2 pòch pa andedan
15
1 pakè makè expo 1 bwat plastik pou mete kreyon (51/2 x 81/2)2 pake- gum kreyon2 pake Post-It- Notes1 pake Post-It notes (3 nan pak)12 inches katab ki gen gwose woulo nan mitan 1.1 inches
16
1 pakè ti sache ziplock 1 pake papye koulè pou fè kopi1 pak Expo Dry Erase Makè1 tay kreyon pou itilize lakay1 pake binder dividers
17
1 pakè gwo sachè Ziplock 3 foldè ki gen pòch (1 wouj, 1 ble, 1 vèt) ki gen mitan3 pak papye blan pou fè kopi1 bwat pansman1 reg (ruler)1 pake 3x5” index cards with lines
18
1 pè sizo pou ti moun (san desin, san foto, koulè ki ini sèlman)1 pak dry erase markè nwa2 folde (koule ini)1 protractor4 pak Post It Notes (3 pads per pack)
19
1 valiz a do (SAN WOULÈT)(NO KATAB)1 pake dry erase markè nwa2 boutèy boutèy dlo antibakterya pou men4 pake fey blan pou fe kopi3 kaye konpozisyon
20
1 bwat plastic pou mete kreyonti Gason– 1 bwat sachè Ziploc 1 pake nenpòt koulè plim 1 boutey savon pou lave menpansmanHeadphones/Ear Buds (pa gen Bluetooth koneksyon)
21
2 katab ki gen 2 pòch pa andedan (wouj ak vèt sèlman)ti Fi - 1 bwat gwo sachè Ziploc1 kas pou itilize nan odinate3 roulo papye napken
22
3 pake papye pou nou fè kopi2 bwat papye kleenex1 pak Post It Notes4 foldè ini an plastik avèk mitan ladann1 valiz a do ( san woulet)1 GWO boutèy dlo hand sanitizer (40 oz or larger)
23
2 kaye konpozisyon2 roulo papye napkin2 bwat baby wipesTi gason - 1 bwat sache ziplock ki kapab kenbe yon ka1 bwat sache Ziploc ki ka kenbe yon galon
24
(anlè a ½ rete vid epi anba a gen lign pou jadendanfan yo kapab ekri)1 pake – ki gen 4 black Expo dry erase markers1 roulo papye napken4 bwat papye kleenexTi gason - 2 gwo boutey hand sanitizer1 bwat sache ziploc ki kenbe yon ka
25
nap genyen yo disponib pou ou kapab achte nan kòmansman lekòl la e pri a se $2.00 pou chack.1 pake baby wipes2 roulo papye napkin3- gwo expo dry erase4 pake Dry Erase Makè
26
1 rad ekstra nan yon sachè ki genyen non elèv la ladan n2 boutèy dlo antibakterya pou men4 bwat papye kleenex1 boutèy savon likid pou menTi gason - yon roulo papye napkin1 bwat Baby Wipes
27
1 kas pou itilize le nou nan odinate2 highlighters1 boutèy dlo antibakterya pou men 1 pake papye kouleTi fi - yon bwat zipplock ki kapab kenbe yon galon3 bwat kleenex ki genyen 200
28
1 pake index kat2 pake Baby Wipes1 bwat reg. size pansman1 bwat gwo sachè ZiplocTi fi _ yon pake baby wipes4 pake papye blan pou fè kopi
29
2 dezinfektan wipes (Clorox, Lysol, etc.)2 pak Post It Notes1 bwat gwo sachè Ziploc1 katab (1.5 inches)Ti fi - 3 gwo bwat papye kleenex1 pake papye koulè pou fè kopi - vèt e jaunn
30
ti chifonye pou efase tablo ( nap jwenn ni nan Dollar tree, Target, Walmart, elatriye)
2 bwat pansman ki latex free **Earbuds or Headphones**- trè enpòtan1 pake dividers ki gen 5
31
**Sa nou ta renmen genyen:*tanpri no desen nan katab*1 katab ki gen (3 won)
32
papye koulè pou fè kopi
33
Cardstock
34
kat bibliotèkkat bibliotèkkat bibliotèk
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100