Analytické podklady
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Důvody rozpočtování a metodika
2
3
Proč vůbec sestavujeme rozpočet? Rozpočet sestavujeme, abychom věděli, s jakými penězi můžeme počítat, jaké můžeme očekávat výdaje, abychom se nezadlužili. Základní činností politické strany je prosazovat svůj volební program v zákonodárných sborech a dalších volených funkcí. V zásadě lze tedy placené aktivity rozdělit do tří skupin, kterými jsou provoz strany, volby a podpora zvolených zastupitelů. S těmito aktivitami jsou pak spojeny příjmy (např. státní příspěvky) a související výdaje. Neznamená to ovšem, že příjmy a výdaje v každé této aktivitě se musí rovnat. Například na komunální volby není žádný příspěvek a tak část nákladů musí být hrazena z příspěvku na volby do Poslanecké sněmovny. Rozpočet sestavujeme v takové podrobnosti, aby ho pochopili všichni členové, kteří o něm rozhodují hlasováním. Všechny podrobnější plány se řeší v tzv. pracovním rozpočtu, který nevyžaduje žádné velké formality ani schvalování.

Existuje nesčetný počet způsobů, jak lze použít peníze (např. na volební kampaň, na zlepšení provozu strany, na podporu volených zastupitelů). Princip rozpočtu spočívá v tom, že se všechny tyto zájmy na jednom okamžiku střetnou, navzájem se poměřuje jejich význam a výsledkem je schválený rozpočet. Obecnou charakteristikou Pirátů je, že mají velké rezervy v tom, aby smysluplně investovali vyčleněné prostředky podle plánu, neboť odhady jsou často konzervativní a výdaje jsou ve skutečnosti nižší. Rozpočet je také doprovázen rozpočtovým výhledem, abychom měli záruku, že budeme mít dost peněz i na další volby a že se nezadlužíme. Jak rozpočet, tak rozpočtový výhled zohledňují úkoly vytyčené v Pirátské strategii.

Pokud jde o technickou stránku věci, každý rozpočet a rozpočtový výhled vychází z analytických podkladů, ve kterých je uvedena celorepublikově závazná prognóza příjmů v závislosti na parametrech jako jsou počty zastupitelů, realistický odhad celostátního volebního výsledku apod. Tyto analytické podklady jsou obsaženy v tomto dokumentu (jedna google tabulka), přičemž jeho součástí je i list s názvem Příjmy, který se importuje do rozpočtů středisek (centrály a krajských sdružení). Rozpočet a rozpočtový výhled každého střediska je v jednom google dokumentu, který si toto středisko upravuje. Výstupem tohoto google dokumentu je pak seznam rozpočtových položek, který je na samostatném listě (tyto položky jsou vstupem do rozpočtového systému, ze kterého pak jde čerpat peníze). Tyto různé rozpočty se pak konsolidují do konsolidovaného rozpočtu a výhledu strany, který je informační přílohou celostátního rozpočtu.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...