ABC
1
vozilo:vpiši podatke v bela polja
2
nakupna cena42.000,00€42.000,00€
3
doba lastništva v letih13
4
prodajna cena ob koncu lastništva4.000,00€4.000,00€
5
letno prevozim km20.000260.000
6
povprečna poraba/100 km v litrih ali kWh16
7
cena litra goriva ali kWh elektrike0,14.160,00€
8
pričakovana povpr. letna cena vzdrževanja200,00€2.600,00€
9
cena pnevmatik300,00€
10
pnevmatike menjam na km40.0001.950,00€
11
preobuvanje pnevmatik30,00€780,00€
12
obvezno zavarovanje650,00€8.450,00€
13
tehnični pregled30,00€150,00€
14
podaljšanje registracije100,00€1.300,00€
15
cestnina110,00€1.430,00€
16
17
skupni stroški v življenski dobi58.820,00€
18
strošek lastništva na km0,23€
19