ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ISBNTITLEAUTHOREDITIONPRICEร้านค้าคณะ
ชื่อ-สกุล ผู้คัดเลือก
อีเมลผู้คัดเลือก
2
หมวด บริหารธุรกิจ
3
9786162873584สุดยอดธุรกิจเกษตรสไตล์ญี่ปุ่นคุโรยานางิ ชิเงคิ(1/2563)250
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
พรทิพา ครุตรารักษ์
pornthipa.k@ku.th
1
4
9786162873850DISNEYLAND ทำอะไร ทำไมใคร ๆ ก็หลงรักซากุราอิ เอริโกะ(1/2563)250
ศูนย์หนังสือจุฬา
5
9786162873997ความคิดคุณขายได้เท่าไหร่? (INSIGHT OUT)TINA SEELIG(1/2563)220
ศูนย์หนังสือจุฬา
6
9786161834869การปฏิวัติคอนเทนต์ในยุคแห่ง AIKO CHANSOO(1/2563)275
ศูนย์หนังสือจุฬา
7
9786161834876
THE VISUAL MBA เข้าใจ MBA อย่างทะลุปรุโปร่งด้ ้วยภาพ
JASON BARRON(2/2563)295
ศูนย์หนังสือจุฬา
8
9786161837044คิดอย่าง AMAZONJOHN ROSSMAN(1/2563)345
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
พรทิพา ครุตรารักษ์
pornthipa.k@ku.th
2
9
9786163501769
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (CRAFTING AND EXECUTING STRATEGY: CONCEPTS)
ARTHUR A. THOMPSON และคณะ
(1/2563)395
ศูนย์หนังสือจุฬา
10
9786163884138ต่ง หมิงจู กุหลาบเหล็กตำนานกรีกัว หงเหวิน(1/2563)200
ศูนย์หนังสือจุฬา
11
9786163884145หวัง เจี้ยนหลิน จักรพรรดิแห่งอาณาจักรแวนด้า กรุ๊ปโจว เสวียน(1/2563)180
ศูนย์หนังสือจุฬา
12
9786163884152แจ็ค หม่า ผู้เปิดขุมทรัพย์อาลีบาบาเหยียน ฉี่เฉิง(1/2563)170
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
พรทิพา ครุตรารักษ์
pornthipa.k@ku.th
3
13
9786163884169
หม่า ฮว่าเถิง ราชาเพนกวิน QQ แห่งอาณาจักรเทนเ ซนต์ เจ้าแห่งโลกอินเทอร์เน็ต
เหลิ่ง หู(1/2563)210
ศูนย์หนังสือจุฬา
14
9786163884176เริ่น เจิ้งเฟย มังกรทะยานฟ้าหัวเว่ยหลี่ หงเหวิน(1/2563)200
ศูนย์หนังสือจุฬา
15
9786164786707การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (QUANTITATIVE ANALYSIS )สุทธิมา ชำนาญเวช
(13/2563)
315
ศูนย์หนังสือจุฬา
16
9786164789272
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)
สุทธิมา ชำนาญเวช(2/2563)190
ศูนย์หนังสือจุฬา
17
9786164871106
TWITTER ADVERTISING ทวิตแอดให้ปัง ดังได้อย่าง มืออาชีพ
ศุภณัฐ สุขโข(1/2563)250
ศูนย์หนังสือจุฬา
18
9786164881006ข้อมูลและการตัดสินใจในโลกที่ไม่เหมือนเดิม
พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ :บรรณาธิการ
(1/2563)199
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
พรทิพา ครุตรารักษ์
pornthipa.k@ku.th
4
19
9786167752921ครอบครัวมั่งคั่ง กิจการยั่งยืน
วิเชฐ ตันติวานิช และคณะ
(1/2563)245
ศูนย์หนังสือจุฬา
20
9786169310853
BIG DATA # BUZZWORD บิ๊กดาต้า ไม่ใช่แค่คำกล่า วลอย ๆ
อสมา กุลวานิชไชยนันท์
(1/2563)199
ศูนย์หนังสือจุฬา
21
9786169328063CSR ที่แท้โสภณ พรโชคชัย(7/2563)150
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
พรทิพา ครุตรารักษ์
pornthipa.k@ku.th
5
22
97861693506069 ทางสร้างเศรษฐี รวยและดี ด้วย SME MODELบัญญัติ บุญญา(1/2563)239
ศูนย์หนังสือจุฬา
23
9786169360704
โค้ชแห่งซิลิคอนแวลลีย์ คัมภีร์ผู้นำจากโค้ชแห่ ่งซิลิคอนแวลลีย์ (TRILLION DOLLAR COACH)
อีริก ชมิดต์ และคณะ(1/2563)340
ศูนย์หนังสือจุฬา
24
9789740338536
การจัดการนวัตกรรม ทรัพยากร องค์การแห่งการเรีย ยนรู้ และนวัตกรรม (INNOVATION MANAGEMENT: RES
พยัต วุฒิรงค์(3/2563)280
ศูนย์หนังสือจุฬา
25
9786160837236เทรนด์ซ่อนเร้น (NON-OBVIOUS)
ROHIT BHARGAVA
(1/2563)320
ศูนย์หนังสือจุฬา
26
978616083753310X YOUR INCOME
BRIAN TRACY และคณะ
(1/2563)298
ศูนย์หนังสือจุฬา
27
9786160838226ธุรกิจระหว่างประเทศรชยา อินทนนท์(1/2563)220
ศูนย์หนังสือจุฬา
28
9786160838240ลูกรวยสอนพ่อ
ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี
(1/2563)150
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
สุภารัตน์ พรหมเมือง
suphaart41@hotmail.com
6
29
9786160838882TIM COOK อัจฉริยะผู้พาแอปเปิลสู่อนาคตใหม่
LEANDER KAHNEY
(1/2563)350
ศูนย์หนังสือจุฬา
30
9786164171428
ธุรกิจรังนกโลก (THE GLOBAL BIRDS' NEST INDUST RY) (ปกอ่อน)
เกษม จันทร์ดำ(1/2563)400
ศูนย์หนังสือจุฬา
31
9786165157568นวัตกรรมสุดล้ำจากอิสราเอล (THOU SHALT INNOVAT E)AVI JORISCH(1/2563)295
ศูนย์หนังสือจุฬา
32
9786165158183ยกระดับภาวะผู้นำ (LEADERSHIFT)
JOHN C. MAXWELL
(1/2563)295
ศูนย์หนังสือจุฬา
ศว
ลัดดาพร กุลแก้ว
laddaporn.ku@ku.th
7
33
9786164342019กลยุทธ์ ยุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู (ปกแข็ง)SUN TZU(7/2563)320
ศูนย์หนังสือจุฬา
34
9786164342057
บริหารเงินอย่างเทรดเดอร์มืออาชีพ (A TRADER'S MONEY MANGEMENT SYSTEM)
BENNETT A. MCDOWELL
(2/2563)270
ศูนย์หนังสือจุฬา
35
9786164417656เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ทศ คณนาพร และคณะ(2/2563)119
ศูนย์หนังสือจุฬา
36
9786164417755เคล็ดลับ UP เงินในกระเป๋าวิสา ฑีฆายุ(2/2563)175
ศูนย์หนังสือจุฬา
37
9786164418066START WITH WHY สำหรับนักขายที่ไม่ง้อเงินเดือนวินัย ศุภวัฒนานนท์(3/2563)220
ศูนย์หนังสือจุฬา
38
9786164416970ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าคุณ
มนต์ทิวา เอียวรัตนานนท์
(2/2563)220
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
พรทิพา ครุตรารักษ์
pornthipa.k@ku.th
8
39
9786165361910
AI เปลี่ยนอนาคตโลก (AI CHANGE THE FUTURE WORL D)
สุทธิชัย ทักษนันต์(1/2563)295
ศูนย์หนังสือจุฬา
40
9786165655859การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
(11/2563)
280
ศูนย์หนังสือจุฬา
41
9786165656153
กาลครั้งหนึ่งในจีนยุคใหม่ (ONCE UPON A TIME I N (NEW) CHINA)
สุภัททกิต เจตทวีกิจ และคณะ
(1/2563)240
ศูนย์หนังสือจุฬา
42
9786165681520นำเสนอแบบ PITCH พิชิตเงินล้าน!จิราภา วิทยาภิรักษ์(1/2563)225
ศูนย์หนังสือจุฬา
43
978616568569621 แนวคิดที่จะเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจของคุณไปตลอด
สารัตถ์ เกียรติบรรลือ
(1/2563)220
ศูนย์หนังสือจุฬา
44
9786165687232
MINDSET OF INNOVATOR VS CRISIS ECONOMY OUTBRE EAK (COVID-19) DISASTER DISRUPTION
ธนพล ก่อฐานะ(1/2563)199
ศูนย์หนังสือจุฬา
45
9786165680806พูดด้วยภาพ 2 ทำสไลด์เป็นภาพง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอ อนสุธาพร ล้ำเลิศกุล(1/2563)380
ศูนย์หนังสือจุฬา
46
9786165689984ศักยภาพสู่ความยั่งยืนกิตติ นครชัย(1/2563)595
ศูนย์หนังสือจุฬา
47
9786167895192ทะยาน คิดแบบ STARTUP ทำอย่างเอสเอ็มอี มีระบบแ บบมหาชนพิชเยนทร์ พงษ์ภักดี(1/2563)285
ศูนย์หนังสือจุฬา
48
9786168056486
DIGITAL TRANSFORMATION CANVAS โมเดลทรานส์ฟอร์ มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่
ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
(1/2563)300
ศูนย์หนังสือจุฬา
49
9789740216964ปล่อยใจคิด ไม่ติดกรอบกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร(1/2563)210
ศูนย์หนังสือจุฬา
50
9786168109229AI SUPERPOWERS (ปกแข็ง) (เฉพาะจอง)KAI-FU LEE(1/2563)450
ศูนย์หนังสือจุฬา
51
9786168158807เศรษฐีข้างบ้าน
โธมัส เจ.สแตนลีย์ และคณะ
(1/2563)300
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขสพรทิพา
pornthipa.k@ku.th
9
52
9786168187197
งานเสริม เติมชีวิต 27 วันปั้นฝันให้ทำเงิน (SI IDE HUSTLE: FROM IDEA TO INCOME IN 27 DAYS)
CHRIS GUILLEBEAU
(2/2563)290
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
พรทิพา ครุตรารักษ์
pornthipa.k@ku.th
10
53
9786168187203INFLUENCER สร้างตัวตนให้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชีย ล
BRITTANY HENNESSY
(1/2563)250
ศูนย์หนังสือจุฬา
54
9786168187210EXPERT SECRETS สูตรลับกูรู
RUSSELL BRUNSOON
(1/2563)340
ศูนย์หนังสือจุฬา
55
9786168205044365 วัน ปั้นธุรกิจ ONLINEดลหทัย ทีนะกุล(1/2563)245
ศูนย์หนังสือจุฬา
56
9786168224137รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง
สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร (โค้ชแบงค์)
(1/2563)259
ศูนย์หนังสือจุฬา
57
9786168235096จากมนุษย์พันธุ์ติดลบ กลับมาสร้าง 15 ล้านแรก ใ น 3 ขั้นตอน
อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม
(1/2563)240
ศูนย์หนังสือจุฬา
58
9789744145277คัมภีร์กลยุทธ์สำหรับผู้นำ จากมหาวิทยาลัยฮาร์ว าร์ด
LINDA A. HILL และคณะ
(1/2563)295
ศูนย์หนังสือจุฬา
ศว
ลัดดาพร กุลแก้ว
laddaporn.ku@ku.th
11
59
9789744145680
CLASSIC DRUCKER สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดก าร (ฉบับปรับปรุง)
PETER F. DRUCKER
(1/2563)375
ศูนย์หนังสือจุฬา
ศว
ลัดดาพร กุลแก้ว
laddaporn.ku@ku.th
12
60
9789740339625การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION MANAGEMENT)
สุชาติ ไตรภพสกุล และคณะ
(1/2563)290
ศูนย์หนังสือจุฬา
61
9789749747698โรงหนัง สายหนัง ความ (ไร้) อำนาจของคนดูและศิล ลปิน
อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
(1/2563)250
ศูนย์หนังสือจุฬา
62
978974414448550 เครื่องมือ แก้ปัญหายาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่ายเควิน ดันแคน(1/2562)200
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
พรทิพา ครุตรารักษ์
pornthipa.k@ku.th
13
63
9789744144508
คัมภีร์การเจรจาต่อรอง จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HBR GUIDE TO NEGOTIATING)
JEFF WEISS(1/2562)240
ศูนย์หนังสือจุฬา
ศว
ลัดดาพร กุลแก้ว
laddaporn.ku@ku.th
14
64
9789740338895กลยุทธ์ระดับองค์การ ทฤษฎีและการปฏิบัติ
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
(1/2562)420
ศูนย์หนังสือจุฬา
65
9786168238028
3 นาทีแรกพบ กำหนดอนาคตธุรกิจ (HOW TO GET ALON G WITH ANYONE YOU JUST MET IN THREE MINUTES)
RYO NITTA (นิตตะ เรียว)
(2/2562)250
ศูนย์หนังสือจุฬา
66
9786168198261
การคิดเชิงกลยุทธ์ ชุดผู้ชนะ 10 คิด (STRATEGIC C THINKING)
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
(9/2562)205
ศูนย์หนังสือจุฬา
67
9786168187081สร้างธุรกิจพลิกชีวิต ด้วยสื่อโซเชียล (CRUSHIN G IT!)
GARY VAYNERCHUK
(1/2562)350
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
พรทิพา ครุตรารักษ์
pornthipa.k@ku.th
15
68
9786168187104เลนเศรษฐีไม่มีสคริปต์ (UNSCRIPTED)MJ DEMARCO(1/2562)550
ศูนย์หนังสือจุฬา
69
9786168187135WECONOMY สร้างโลกสวยด้วยธุรกิจของ "เรา"
CRAIG KIELBURGER (เครก คีลเบอร์เกอร์) และคณะ
(1/2562)445
ศูนย์หนังสือจุฬา
70
9786168187142JOY, INC. บรรษัทเปี่ยมสุข
RICHARD SHERIDEN
(1/2562)300
ศูนย์หนังสือจุฬา
71
9786168187173
100 ไอเดีย ปั้นงานเสริม เพื่อเติมเงิน (100 SI DE HUSTLES: UNEXPECTED IDEAS FOR MAKING EXTRA
CHRIS GUILLEBEAU
(1/2562)495
ศูนย์หนังสือจุฬา
72
9786168158500การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบาเฉินเหว่ย(1/2562)350
ศูนย์หนังสือจุฬา
ศว
ลัดดาพร กุลแก้ว
laddaporn.ku@ku.th
16
73
9786168158593วิถีแห่งเรอัล มาดริด
STEVEN G. MANDIS
(1/2562)380
ศูนย์หนังสือจุฬา
74
9786168109113เปลี่ยนคนธรรมดาให้มีหัวผู้นำใน 3 ชั่วโมง
MASAKAZU SUGIURA
(1/2562)255
ศูนย์หนังสือจุฬา
75
9789740216735WINNING WITH IDEAS จากหนึ่ง ถึงพันล้านมาโนช พฤฒิสถาพร(1/2562)225
ศูนย์หนังสือจุฬา
76
9786165652797พิชัยสงครามซุนวู ฉบับ 189 ตัวอย่างกลยุทธ์ทางธ ุรกิจ
(10/2562)
420
ศูนย์หนังสือจุฬา
77
9786165653527AL ปัญญาเปลี่ยนชีวิตเรือรบ(1/2562)200
ศูนย์หนังสือจุฬา
78
9786165654111
การปรับกระบวนคิดในยุคดิจิตอล (MINDSET TRANSFO RMATION IN THE DIGITAL AGE)
ธนพล ก่อฐานะ(1/2562)299
ศูนย์หนังสือจุฬา
ศว
ลัดดาพร กุลแก้ว
laddaporn.ku@ku.th
17
79
9789740216469FUTURATION เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนาคตสันติธาร เสถียรไทย(1/2562)240
ศูนย์หนังสือจุฬา
80
9786167942599SUPER PRODUCTIVEรวิศ หาญอุตสาหะ(1/2562)219
ศูนย์หนังสือจุฬา
ศว
ลัดดาพร กุลแก้ว
laddaporn.ku@ku.th
18
81
9786168017043การบริหารธุรกิจ SMESพิชชากร หนูแก้ว(1/2562)140
ศูนย์หนังสือจุฬา
82
9786165685900BLOCKCHAIN บล็อกเชนละออ บุญเกษม(1/2562)279
ศูนย์หนังสือจุฬา
83
9786165361811คน กับ AI HUMAN & MACHINE โอกาสและความเสี่ยง
พอล ดอร์เฮอร์ตี้ และคณะ
(1/2562)340
ศูนย์หนังสือจุฬา
84
9786165361842
กฎแห่งทางลัด 40 กูรูโลก (TRANSFORM FOR SUCCES S & WELL-BEING)
สุวัฒน์ ทองธนากุล(1/2562)250
ศูนย์หนังสือจุฬา
85
9786164416987สามก๊ก ฉบับ อำนาจเครือข่ายคือความสำเร็จส.ยศไกร(1/2562)199
ศูนย์หนังสือจุฬา
86
9786164975507สุดยอดนักบริหารเงินมืออาชีพ (CAREER IN FINANC E)
วิน พรหมแพทย์ และคณะ
(1/2562)240
ศูนย์หนังสือจุฬา
87
9786164978607การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่
อัจฉรา จันทร์ฉาย และคณะ
(1/2562)150
ศูนย์หนังสือจุฬา
ศว
ลัดดาพร กุลแก้ว
laddaporn.ku@ku.th
19
88
9786164970571
การจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (MANAGEMEN T FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
(1/2562)350
ศูนย์หนังสือจุฬา
89
9786164971646การจัดการเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC MANAGEMENT)สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์(3/2562)450
ศูนย์หนังสือจุฬา
90
9786164971844
พิชัยสงครามสามก๊ก ฉบับ 137 ตัวอย่างเคล็ดลับวิ ธีใช้สามสิบหกกลยุทธ์
หลิน กั๋วฮุย(3/2562)420
ศูนย์หนังสือจุฬา
91
9786164972308พลิกชีวิตไร้บ้าน สู่พันล้านบาทแห่งธุรกิจอันเดรส พิร่า(1/2562)350
ศูนย์หนังสือจุฬา
92
9786164414396
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (SMART MANAGEMENT SU CCESS IN BUSINESS!)
สมภพ โรจนพันธ์(1/2562)155
ศูนย์หนังสือจุฬา
สขส
พรทิพา ครุตรารักษ์
pornthipa.k@ku.th
20
93
9786164414464คนทั่วไปหาเงิน คนฉลาดให้เงินมาหาSET ZERO(1/2562)175
ศูนย์หนังสือจุฬา
94
9786164415140รวยได้ไม่ต้องเครียด HAPPY BIZคมกฤติ ฉายารัตนากร(1/2562)199
ศูนย์หนังสือจุฬา
95
9786164415706พ่อ...สอนให้รวยบุญชัย ใจเย็น(1/2562)170
ศูนย์หนังสือจุฬา
96
9786164416727สร้างรายได้ 30 ล้าน ด้วยทีมงาน 3 คนเอสนะ อยู่เจริญ(1/2562)195
ศูนย์หนังสือจุฬา
97
9786164414860ความลับเงินล้านทินมณี สุขไสว(1/2562)175
ศูนย์หนังสือจุฬา
98
9786164414952สกัดจุดบอด มุ่งสู่ความเป็นยอดผู้สำเร็จสมชาติ กิจยรรยง(1/2562)170
ศูนย์หนังสือจุฬา
99
9786165157049UBER กลยุทธ์ครองโลก
ADAM LASHINSKY
(1/2562)350
ศูนย์หนังสือจุฬา
100
9786165157063
PRESENCE ปรับความคิด เปลี่ยนบุคลิก ปลุกความมั ่นใจของคุณขึ้นมา
YEFEI LU(1/2562)380
ศูนย์หนังสือจุฬา