DS GV coi thi tuan 11 nam 2018-2019 Chinh qui
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
2NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhC04XQNC4Chiều10/12/2018211C.1.11
3
2ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịS04MAR4Chiều10/12/2018211C.4.11
4
2LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS04MAR4Chiều10/12/2018211C.4.21
5
2HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS04MAR4Chiều10/12/2018211C.4.31
6
2PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS04MAR4Chiều10/12/2018211C.5.11
7
2TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS04MAR4Chiều10/12/2018211C.5.11
8
2ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS04MAR4Chiều10/12/2018211C.5.11
9
2NamDuocThái Hoàng NamDượcS04MAR4Chiều10/12/2018211C.5.21
10
2QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcS04MAR4Chiều10/12/2018211C.5.21
11
2
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04MAR4Chiều10/12/2018211C.5.21
12
2ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS04MAR4Chiều10/12/2018211D.5.21
13
2GiaoDD
Phan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
S04MAR4Chiều10/12/2018211D.5.21
14
2NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
S04MAR4Chiều10/12/2018211D.5.2
15
2SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11DDTC4Chiều10/12/2018211PM41PM
16
2HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiD11DDTC4Chiều10/12/2018211PM41PM
17
2UyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
D11DDTC4Chiều10/12/2018211PM41PM
18
2SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11DDTC5Chiều10/12/2018211PM41PM
19
2HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiD11DDTC5Chiều10/12/2018211PM41PM
20
2UyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
D11DDTC5Chiều10/12/2018211PM41PM
21
2HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíD11DDTC5Chiều10/12/2018211PM41PM
22
3LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịChungTTH1Sáng11/12/2018311C.1.11
23
3PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoChungTTH1Sáng11/12/2018311C.1.2
24
3HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiChungTTH1Sáng11/12/2018311C.1.3
25
3HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíChungTTH1Sáng11/12/2018311C.2.1
26
3QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcChungTTH1Sáng11/12/2018311C.2.2
27
3GiaoDD
Phan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
ChungTTH1Sáng11/12/2018311C.2.3
28
3QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcS04BDCLT4Chiều11/12/2018311C.4.11
29
3
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04BDCLT4Chiều11/12/2018311C.4.21
30
3NamDuocThái Hoàng NamDượcS04BDCLT4Chiều11/12/2018311C.4.31
31
3ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS04BDCLT4Chiều11/12/2018311C.5.11
32
3PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào TạoS04BDCLT4Chiều11/12/2018311C.5.11
33
3GiaoDD
Phan Thị Quỳnh Giao
Điều Dưỡng
S04BDCLT4Chiều11/12/2018311C.5.21
34
3HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS04BDCLT4Chiều11/12/2018311C.5.21
35
3HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiS04BDCLT4Chiều11/12/2018311C.5.21
36
3LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS04BDCLT4Chiều11/12/2018311D.5.21
37
3NoKTLê Thị NởKhảo thíS04BDCLT4Chiều11/12/2018311D.5.21
38
3TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS04BDCLT4Chiều11/12/2018311D.5.21
39
4TienDuocPhan Tấn TiếnDượcChungTKYH1Sáng12/12/2018411C.5.11
40
4QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcChungTKYH1Sáng12/12/2018411C.5.11
41
4LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịChung1Sáng12/12/2018411C.5.21
42
4TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVChung1Sáng12/12/2018411C.5.21
43
4NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D11TAT4Chiều12/12/2018411C.5.11
44
4LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D11TAT4Chiều12/12/2018411C.5.11
45
4LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHD11TAT4Chiều12/12/2018411C.5.21
46
4NoKTLê Thị NởKhảo thíD11TAT4Chiều12/12/2018411C.5.21
47
4LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD11TAT4Chiều12/12/2018411D.5.21
48
4ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBD11TAT4Chiều12/12/2018411D.5.21
49
4SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS04QTKDD4Chiều12/12/2018411PM41PM
50
4QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcS04QTKDD4Chiều12/12/2018411PM41PM
51
4
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04QTKDD4Chiều12/12/2018411PM41PM
52
4NamDuocThái Hoàng NamDượcS04QTKDD4Chiều12/12/2018411PM31PM
53
4HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS04QTKDD4Chiều12/12/2018411PM41PM
54
4SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS04QTKDD5Chiều12/12/2018411PM41PM
55
4QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcS04QTKDD5Chiều12/12/2018411PM41PM
56
4
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04QTKDD5Chiều12/12/2018411PM41PM
57
4NamDuocThái Hoàng NamDượcS04QTKDD5Chiều12/12/2018411PM31PM
58
4HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS04QTKDD5Chiều12/12/2018411PM41PM
59
4SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS04QTKDD6Chiều12/12/2018411PM41PM
60
4QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcS04QTKDD6Chiều12/12/2018411PM41PM
61
4
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04QTKDD6Chiều12/12/2018411PM41PM
62
4NamDuocThái Hoàng NamDượcS04QTKDD6Chiều12/12/2018411PM31PM
63
4HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS04QTKDD6Chiều12/12/2018411PM41PM
64
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịChungNCKH1Sáng13/12/2018511C.1.11
65
5ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBChungNCKH1Sáng13/12/2018511C.1.21
66
5LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHChungNCKH1Sáng13/12/2018511C.1.31
67
5NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhC04QLK4Chiều13/12/2018511C.1.11
68
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11CSNCT4Chiều13/12/2018511PM41PM
69
5NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D11CSNCT4Chiều13/12/2018511PM41PM
70
5HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D11CSNCT4Chiều13/12/2018511PM41PM
71
5LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D11CSNCT4Chiều13/12/2018511PM41PM
72
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11CSNCT5Chiều13/12/2018511PM41PM
73
5NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D11CSNCT5Chiều13/12/2018511PM41PM
74
5HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D11CSNCT5Chiều13/12/2018511PM41PM
75
5LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D11CSNCT5Chiều13/12/2018511PM41PM
76
5TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS04KTD4Chiều13/12/2018511C.4.11
77
5ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS04KTD4Chiều13/12/2018511C.4.21
78
5LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐS04KTD4Chiều13/12/2018511C.5.11
79
5ThinCDNguyễn Thị ThìnYHCĐS04KTD4Chiều13/12/2018511C.5.11
80
5MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS04KTD4Chiều13/12/2018511C.5.11
81
5PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS04KTD4Chiều13/12/2018511C.5.21
82
5LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHS04KTD4Chiều13/12/2018511C.5.21
83
5HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiS04KTD4Chiều13/12/2018511C.5.21
84
5ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịS04KTD4Chiều13/12/2018511D.5.21
85
5VuCTLê Thị Ngọc VũChính trịS04KTD4Chiều13/12/2018511D.5.21
86
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS04KTD4Chiều13/12/2018511D.5.21
87
6ThuongCDLê Đỗ Mười ThươngYHCĐChungGDSK1Sáng14/12/2018611C.1.11
88
6MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐChungGDSK1Sáng14/12/2018611C.1.21
89
6ThuongCDLê Đỗ Mười ThươngYHCĐChungSKMT2Sáng14/12/2018611C.1.11
96
6MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐChungSKMT2Sáng14/12/2018611C.1.21
97
6HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D11QLDD4Chiều14/12/2018611C.5.11
98
6NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D11QLDD4Chiều14/12/2018611C.5.11
99
6GiaoDD
Phan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D11QLDD4Chiều14/12/2018611C.5.11
100
6LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D11QLDD4Chiều14/12/2018611C.5.21
101
6TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVD11QLDD4Chiều14/12/2018611C.5.21
102
6LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHD11QLDD4Chiều14/12/2018611D.5.21
103
6PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoD11QLDD4Chiều14/12/2018611D.5.21
104
6SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS04Docchat4Chiều14/12/2018611PMT41PM
105
6
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04Docchat4Chiều14/12/2018611PMT41PM
106
6NamDuocThái Hoàng NamDượcS04Docchat4Chiều14/12/2018611PMT41PM
Loading...