Bezuinigingen en investeringen - totaaloverzicht
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
OnderwerpBezuinigingBedrag (in mld)Raakt lage inkomenInvestering Bedrag (in mld)Bevordert lage inkomens
2
3
Openbaar bestuur
4
Apparaatskorting Rijk0,4onduidelijkExtra toezicht Belastingdienst0,2nee
5
BTW-compensatiefonds0,6onduidelijkTerugdraaien vermindering politieke ambtsdragers0,1nee
6
Gemeente- en Provinciefonds0,5onduidelijk
7
Samenvoeging gemeenten en provincies0,2nee
8
9
Veiligheid
10
Apparaatskorting Rijk0,3neeintensivering veiligheid0,1nee
11
Taakstellende korting politie en justitie0,1nee
12
13
Defensie
14
Apparaatskorting Rijk0,1nee
15
16
Bereikbaarheid
17
Apparaatskorting Rijk0,1nee
18
19
Milieu
20
Terugdraaien investering duurzame energie0,2nee
21
22
Onderwijs
23
Minder opleidingen0,2neeIntensivering onderwijs0,7nee
24
Afschaffen gratis schoolboeken0,2jaAfschaffen langstudeermaatregel0,2ja
25
Schrappen subsidies0,2onduidelijk
26
Sociaal leenstelsel0,1ja
27
Korting hoger onderwijs0,1nee
28
Subsidies onderwijsvernieuwing groen onderwijs0,1nee
29
Samenvoegen kenniscentra MBO0,1nee
30
Afschaffen maartschappelijke stages0,1nee
31
Leerwegondersteunend onderwijs0,1onduidelijk
32
Overig 0,1onduidelijk
33
34
Zorg
35
Extramuraliseren AWBZ0,1onduidelijkExtra wijkverpleegkundigen0,4onduidelijk
36
Overhevelen en inperken extramurale zorg 1,6jaSchrappen eigen bijdrage jeugdzorg, GGZ en lidagen0,2ja
37
Intramurale zorg0,3ja Inkomensregeling chronisch zieken en gehandicapten0,8ja
38
Niet doorgaan overheveling AWBZ naar zorgverzekeraars0,5nee
39
Huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk beperken1,1nee
40
Diverse maatregelen jeugdzorg0,2onduidelijk
41
Verkrapping loonbijstelling0,2nee
42
Hoofdlijnenakkoord ziekenhuizen, GGZ en huisartsen1,2nee
43
Stringenter pakketbeheer0,2onduidelijk
44
Overig curatieve zorg0,2onduidelijk
45
Inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten0,8ja
46
47
Sociale zekerheid
48
Snellere verhoging AOW-leeftijd2,1jaSnellere verhoging AOW-leeftijd1,9ja
49
WW duurverkorting0,7jaKindgebonden budget1,4ja
50
Verlagen kinderbijslag0,6jaHuurtoeslag0,2ja
51
Afschaffen WWB-toeslag alleenstaande ouders0,4jaIO(A)W0,1ja
52
Kindgebonden budget0,4onduidelijkAfschaffen alleenstaande ouderenkorting0,1ja
53
Participatiewet0,4jaIntensivering armoedebeleid0,1ja
54
Quotum arbeidsgehandicapten0,2neeTemporisering afbouw duvbbele algemene heffingskorting0,1ja
55
Weglek reiskosten via WW en WAO0,2nee
56
Ombuiging re-integratiebudget0,1ja
57
Arbeids-en re-integratieplicht WWB0,1ja
58
AOW-samenwonenden0,1ja
59
Huishouduitkeringstoets0,1ja
60
Beperken duur ANW0,1ja
61
Schrappen AOW-toeslag jonge partner0,1nee
62
63
Overdrachten aan bedrijven
64
Beperken subsidies bedrijven0,1nee
65
66
Internationale samenwerking
67
Bezuiniging ontwikkelingssamenwerking1nee
68
69
Overig
70
Niet-belastingmiddelen 0,5nee
71
Afschaffing PBO's 0,2nee
72
Bezuiniging publieke omroep0,1nee
73
74
Totaal17,76,6
75
Totaal CPB (afronding)17,1
76
77
Totaal ja raakt lage inkomens7,744%Totaal ja bevordert lage inkomens5,177%
78
Totaal onduidelijk317%Totaal onduidelijk0,46%
79
Totaal nee740%Totaal nee1,117%
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu